Vooruitkijken met innovatie, strategie en data

Vincent van Thuijl

Vincent van Thuijl

Adviseur strategie en innovatie

Vincent van Thuijl is adviseur strategie en innovatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij werkt veel met collega’s in Den Haag en op de ambassades, andere ministeries (in binnen- en buitenland), kennisinstituten en bedrijven. Samen werken ze aan onderzoek en experimenten met nieuwe technologieën als datascience, artificial intelligence en blockchain.

Een mislukt experiment bestaat niet

‘In mijn rol als adviseur strategie en innovatie ben ik verantwoordelijk voor technologisch innovatiemanagement. We experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe technologieën waarvan we denken dat deze relevant zijn voor het werk van Buitenlandse Zaken. Ik breng mensen en partijen samen om tot nieuwe technologische inzichten te komen. Een ‘mislukt’ experiment bestaat eigenlijk niet. Dat geeft juist waardevolle inzichten in wat wel en niet werkt. We werken nu samen aan de ontwikkeling van een nieuwe I-strategie, technologiescan en innovatieagenda voor Buitenlandse Zaken. We kijken naar ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatievoorziening en koppelen deze aan de beleidsdoelstellingen voor de komende 3 jaar. Dan kun je denken aan beleidsdoelen op het gebied van handel, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking.

Informatievoorziening voor de wereld

Werken aan de ontwikkeling van de informatievoorziening voor Buitenlandse Zaken is interessant en uitdagend. In de 1e plaats omdat de informatievoorziening niet alleen voor 1 locatie in Den Haag is, maar voor 140 locaties verspreid over de wereld. Ik werk dus niet alleen samen met collega’s uit Nederland die daar geplaatst zijn maar ook met collega’s die afkomstig zijn uit die landen. De diversiteit van collega’s maakt het werk afwisselend en leuk. Dit betekent dat de informatie vaak meertalig is. Verder merk je dat de internetverbinding in Nederland en Europa behoorlijk verschilt met die op andere continenten. Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen, moeten we dan dus rekening houden dat die ook via bijvoorbeeld een satellietverbinding goed werken.

Inzicht in investeringen en veiligheid

We hebben in het afgelopen jaar een aantal keren geëxperimenteerd met datascience voor beleidsprocessen. Inmiddels hebben we een datalab ingericht waar wordt geëxperimenteerd en gewerkt met nieuwe technologieën. We hebben bijvoorbeeld data over investeringen door China onder de loep genomen. Hoe wordt hierover gesproken in de media? Welke trend zien we? We hebben allerlei informatiebronnen bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Dezelfde techniek kan op termijn worden ingezet om op een snelle manier inzicht te krijgen in een onderwerp als mensenrechten of handel in een land. Doordat de systemen het zoekwerk doen, kunnen onze medewerkers zich concentreren op het analyseren en adviseren. Een ander voorbeeld is de inzet van datasciencetechnieken en databronnen om inzicht te krijgen in veiligheidssituaties in een land. Dit kan op termijn gebruikt worden voor beleidsontwikkeling, maar mogelijk ook voor reisadvies of als een humanitaire ramp plaatsvindt.

Open werksfeer

De mogelijkheden van nieuwe technologie reiken ver, dat maakt dit werk ook zo interessant. Wat we in het datalab ontwikkelen, kan van invloed zijn op de politiek. Daarbij krijg ik veel ruimte om mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontwikkelen met collega’s in de hele organisatie, zowel op de ambassades als in Den Haag en met partners buiten Buitenlandse Zaken. En dat dit ook nog eens hele leuke collega’s zijn met een hele open werksfeer, is helemaal mooi meegenomen.’

Wil je meer weten over het werk van Vincent? Bekijk dan de video.

Uniek aan het werken bij Buitenlandse Zaken is dat het heel maatschappelijk relevant is. Dus je kan echt iets bijdragen aan Nederland. Als adviseur strategie en innovatie werk ik onder meer aan het ontwikkelen van een I-strategie voor Buitenlandse Zaken. Aan de andere kant werken we aan innovatiemanagement. We kijken daar met name naar de nieuwste technologische ontwikkelingen. En welke relevant zijn voor Buitenlandse Zaken. Daar doen we onderzoek naar en experimenteren we mee. Als laatste geven we ook advies aan het hoger management en de Minister. Op dit moment werk ik aan een project wat datalab heet. Binnen het datalab werken we met een aantal experimenten om aan de ene kant ervaring op te doen met het werken met data voor beleidsmedewerkers. En aan de andere kant om ervaring op te doen met wat er technologisch mogelijk is voor het werken met data. Er zijn verschillende technieken die we gebruiken. Open source producten zoals R en Phyton. Voor de rest maken we gebruik van HD insights en Databricks. Deze technieken worden met name gebruikt door een data scientist. Die programmeert binnen in die techniek een algoritme waar we dan uiteindelijk die data in een andere tool die we gebruiken dat is Tableau. Dat is een dashboard waar je de data omgezet ziet worden naar informatie. Beoogde uitkomst van het datalab project is dat eigenlijk in een oogopslag bijvoorbeeld over Chinese investeringen inzicht geven wat de trends en sentiment rond dat onderwerp zijn. Een ander onderwerp is bijvoorbeeld de ontwikkeling rondom veiligheid in de regio van Afrika. Dat je dat ook in een dashboard in een oogopslag kan laten zien. Wat we daarmee kunnen doen is op termijn realtime laten zien wat het reisadvies is. Wat vooral een grote uitdaging is de toegang tot data. Dat de kwaliteit van data niet altijd goed genoeg is. We zorgen dat je toch de juiste informatie uit de data kunt krijgen. We werken met een aantal externe partners samen. Aan de ene kant zijn dat collega overheden de Rijksoverheid, gemeentes en provincies. en daarnaast leveranciers dus meer commerciele partners. We kijken naar startups. We werken ook samen met kennisinstituten. Bijvoorbeeld de Universiteit Leiden het Centre for Innovation. In de samenwerking met de Universiteit van Leiden met het Centre for Innovation kijken we met name naar hun expertise. Dus expertise op het gebied van data science die wij niet altijd in huis hebben en zij wel hebben. Dan komen we tot een nieuw product. Ik omschrijf Buitenlandse Zaken als een organisatie die de hele Rijksoverheid samen is maar dan voor het buitenland. We doen zowel dingen op het gebied van economie, op het gebied van handel, op gebied van politieke zaken, op het gebied van vrede, op het gebied van veiligheid. En dat zijn allemaal zaken waarmee je een betekenis kan toevoegen.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon