Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bouwt mee aan een veilige, stabiele en welvarende wereld. Wij zetten ons in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden en om de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen. We hebben belang bij een sterk Europa dat zo snel mogelijk de crisis overwint. Om kansen te creëren voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken we actief aan de versterking van internationale economische relaties.

Over ons

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Voor een handelsnatie als Nederland zijn goede internationale betrekkingen van levensbelang. We werken hieraan vanuit Den Haag en via een netwerk van rond de 140 posten over de hele wereld. Zij vormen de ogen en oren van Nederland in het buitenland. Het ministerie van BZ levert een actieve bijdrage aan veiligheid, stabiliteit en het bevorderen van mensenrechten. We versterken de positie van Nederland in Europa en van Europa in de wereld. We geven in overleg met andere ministeries in Den Haag vorm aan het Europa van de toekomst en zorgen ervoor dat Nederland in de EU met één stem spreekt. Wereldwijd verbeteren we de handel en investeringen, waarbij we excellente dienstverlening verlenen aan bedrijven en Nederlanders buiten ons land. Daarnaast dragen we bij aan een eerlijke en duurzame wereld met kansen voor iedereen.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Heb je een brede, internationale oriëntatie en oog voor wat er in de Nederlandse samenleving speelt? Weet je hoe nationale en internationale kwesties zich tot elkaar verhouden? Kun je snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en daarbij het doel voor ogen houden? En heb je een groot inlevingsvermogen en goede talenkennis? Dan pas je perfect bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij ons kun je aan de slag met een academische achtergrond, maar ook met relevante, praktische ervaring. Op beleidsniveau hebben we veel generalisten in dienst, zoals economen, juristen, historici en politicologen. Ook hebben we verschillende beleidsfuncties voor starters. Verder werven we specialisten voor specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor het werk van BZ. Bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van waterbeheer, stedelijke armoede, ICT en communicatie, juristen, vertalers en mensen met een specifieke regionale expertise.

Lees meer over werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Oren en ogen van Nederland in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Voor een handelsnatie als Nederland zijn goede internationale betrekkingen van levensbelang. We werken hieraan vanuit Den Haag en via een netwerk van rond de 140 posten over de hele wereld. Zij vormen de ogen en oren van Nederland in het buitenland. Het ministerie van BZ levert een actieve bijdrage aan veiligheid, stabiliteit en het bevorderen van mensenrechten. We versterken de positie van Nederland in Europa en van Europa in de wereld. We geven in overleg met andere ministeries in Den Haag vorm aan het Europa van de toekomst en zorgen ervoor dat Nederland in de EU met één stem spreekt. Wereldwijd verbeteren we de handel en investeringen, waarbij we excellente dienstverlening verlenen aan bedrijven en Nederlanders buiten ons land. Daarnaast dragen we bij aan een eerlijke en duurzame wereld met kansen voor iedereen.

Kom meer te weten over onderwerpen waaraan het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt.

Feiten en cijfers

In onderstaande infographic zie je de personele samenstelling van het ministerie ten opzichte van de gehele Rijksoverheid.

Feiten en cijfers: 2,3% van de rijksoverheid werkt bij Buitenlandse Zaken. 86,9% Van Buitenlandse Zaken werkt full time. De gemiddelde leeftijd van werknemers bij Buitenlandse Zaken t.o.v. de rijksoverheid is als volgt: 3,3% t.o.v. 6,2% is jonger dan 30 jaar. 32,6% t.o.v. 34,3% is 30 tot 45 jaar. 64,2 t.o.v. 59,5% is 45 jaar of ouder.

Uitdagend internationaal werk op vele niveaus

Heb je een brede, internationale oriëntatie en oog voor wat er in de Nederlandse samenleving speelt? Weet je hoe nationale en internationale kwesties zich tot elkaar verhouden? Kun je snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en daarbij het doel voor ogen houden? En heb je een groot inlevingsvermogen en goede talenkennis? Dan pas je perfect bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij ons kun je aan de slag met een academische achtergrond, maar ook met relevante, praktische ervaring. Op beleidsniveau hebben we veel generalisten in dienst, zoals economen, juristen, historici en politicologen. Ook hebben we verschillende beleidsfuncties voor starters. Verder werven we specialisten voor specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor het werk van BZ. Bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van waterbeheer, stedelijke armoede, ICT en communicatie, juristen, vertalers en mensen met een specifieke regionale expertise.

Wat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken jou te bieden?

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksoverheid heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast komt BZ tegemoet aan de behoeften van medewerkers om het werk en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op de persoonlijke wensen. Zo kun je onder voorwaarden meer of minder uren werken. Daarnaast kun je verschillende bronnen (bijvoorbeeld je vakantie- of eindejaarsuitkering) fiscaal gunstig inzetten om bepaalde doelen (bijvoorbeeld een fiets voor woon-werkverkeer) te realiseren. Verder stimuleert BZ het terugdringen van het woon-werkverkeer met de auto. Dat betekent een goed vervoersplan met onder andere trajectkaarten voor het openbaar vervoer. Ook heeft BZ goede sportfaciliteiten en stimuleren we het sporten tijdens werkuren. We gaan er vanuit dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Daarbij kun je gebruikmaken van een regulier aanbod van opleidingen en cursussen.

Traineeships

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verschillende traineeships.

  • Traineeprogramma voor startende beleidsmedewerkers

    Een 3-jarig werk- en ontwikkeltraject voor starters op wo-niveau dat je klaarstoomt tot internationaal beleidsmedewerker. Solliciteren kan elk jaar na de zomer.

  • Advanced Master International Development (AMID)

    Een 1-jarig post-master programma voor pas afgestudeerden in ontwikkelingsstudies. Je combineert 4 dagen werken met 1 dag college per week. De sollicitatieperiode start elk jaar in augustus/september via de Radboud Universiteit Nijmegen.

  • Young Expert Programmes (YEP)

    Het Yep Water- en Yep Agrofoodprogramma biedt recent wo-afgestudeerde Nederlandse professionals, op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, de kans om voor 1 tot 2 jaar werkervaring op te doen in het buitenland. Solliciteren kan 3 maal per jaar.

Ook kun je als trainee van 1 van de volgende traineeships aan de slag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als vaste traineeplek of via een detachering.

Lees meer over traineeships voor starters bij de Rijksoverheid.

Stages

Een stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is in de huidige tijd niet vanzelfsprekend. We moeten wereldwijd nog steeds rekening houden met maatregelen, beperkingen en gezondheidsrisico’s door Covid-19. Toch is de situatie in het algemeen zo verbeterd dat we vanaf 1 april 2022 weer stages op Nederlandse Vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen aanbieden. Daarnaast blijven wij ook de mogelijkheid bieden om stage te lopen bij het ministerie in Den Haag.

We zullen rekening blijven houden met de (lokale) maatregelen die gelden vanwege het corona-virus. Er gelden strenge voorwaarden voor stageplekken, waardoor het aantal aangeboden stages voorlopig nog niet voldoende is om elke stage-zoekende student bij het ministerie te laten beginnen. Bekijk ook eens het  actuele stage-aanbod op Werken voor Nederland.

Let op: Als stagiair(e) bent je zelf verantwoordelijk om je te verzekeren gedurende de stageperiode. Je hebt een verzekering voor ziektekosten nodig en voor repatriëring bij leven (op basis van medische indicatie) én overlijden. Voor meer informatie kun je terecht bij jouw zorgverzekeraar. Ben je niet goed verzekerd, dan kunnen de kosten hoog oplopen.

Lees meer over stage- en afstudeermogelijkheden bij de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon