Robuust en veilig materieel inkopen voor Defensie

Marloes van der Heijden is contractmanager bij de sectie Maritieme Projecten. Ze werkt onder andere aan de aanbestedingsprocedure voor nieuwe onderwatertelefoons. Maritieme Projecten valt onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Deze zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel door het aankopen van materieel, het regelen van onderhoud en het zo nodig verkopen.

4 nieuwe onderwatertelefoons

'Er lopen altijd meerdere inkoopprojecten naast elkaar bij het ministerie van Defensie. Ik ben bezig met een Europese aanbesteding voor werkplaatsmeubilair en magazijninrichting. Ook ben ik druk met de openbare Europese aanbesteding van 4 nieuwe onderwatertelefoons. Nee, dit zijn geen telefoons voor in het water. Met onderwatertelefoons kunnen oppervlakteschepen contact opnemen met onderzeeërs.

Criteria scoren

Samen met de projectleider en technisch specialisten gaan we om tafel: wat is precies de behoefte, welke eisen stellen we hieraan en welke inkoopstrategie past daarbij? Boven een bepaald budget moeten we Europees aanbesteden, dit kan onder meer openbaar of niet-openbaar. Van tevoren leggen we alle eisen vast. Vervolgens kunnen leveranciers offertes uitbrengen. Dan begint de selectieprocedure: eerst vallen de leveranciers af die zelf niet aan de eisen voldoen. Daarna vallen leveranciers af waarvan de producten niet aan de eisen voldoen. Er blijft een groep partijen over die we scoren op criteria als laagste prijs, kwaliteit of snelste levertijd. De opdracht gunnen we aan de partij met de meeste punten.

Samenwerken met België en Portugal

Naast aanbestedingen, ben ik geregeld in overleg met andere Europese landen. Nu zijn dat België en Portugal, aan wie we ieder 2 Nederlandse marineschepen hebben verkocht. Nederland heeft zelf nog 2 van dat type schepen. Deze schepen hebben allemaal ongeveer hetzelfde onderhoud en dezelfde spare parts nodig. In plaats van dat we aparte contracten met leveranciers aangaan, kopen we gezamenlijk in. Gemakkelijker en voordeliger. Nederland is in dit geval vaak lead nation, omdat de schepen bij ons vandaan komen. Portugal koopt voor ons weer een communicatiesysteem in, bij een Portugese leverancier. Zo helpen we elkaar. Ik vind het leuk om te zien dat we in internationale samenwerking zo veel meer kunnen bereiken.

Flexibele werktijden

Hoewel iedere inkoper zijn eigen dossiers krijgt, werk je binnen elk inkooptraject altijd in een team. Ik vind Defensie een heel fijne werkgever. Zo zijn de werktijden erg flexibel en heb je de mogelijkheid om thuis te werken. Goed vind ik ook de aandacht voor de jongere generatie inkopers. Binnenkort is er een bijeenkomst van Jong DMO met de directeur inkoop. Dan bespreken we met hem verschillende topics uit het inkoopvak.'

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon