Autoriteit Consument & Markt

Ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Nederlandse economie verbeteren

Als onafhankelijke toezichthouder bewaakt en bevordert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de concurrentie in Nederland. Met ruim 500 medewerkers dragen we zo bij aan het verbeteren van de Nederlandse economie. Als grote bedrijven of instellingen willen fuseren, onderzoeken wij de gevolgen voor de concurrentie. ACM kan voorwaarden aan de fusie stellen of deze verbieden.

Extra regels

ACM richt zich op alle markten in het kader van het mededingings- en consumententoezicht. Ook leggen we specifieke markten extra regels op om concurrentie te stimuleren. Dit zijn de markten voor telecommunicatie, vervoer, post en energie.

Klachten onderzoeken over bedrijven

Zowel bedrijven als consumenten kunnen met klachten over bedrijven bij ons terecht. Zo kunnen consumenten via ConsuWijzer problemen met bedrijven melden en informatie en advies inwinnen. Blijkt uit de klacht dat een bedrijf de wet overtreedt? Dan treedt ACM hier tegen op. Ook bedrijven kunnen bij ons melding maken van andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. ACM doet zelf ook onderzoek naar het correct naleven van de wet. Omdat boetes niet elk probleem oplossen, organiseren we voorlichtingscampagnes, dialogen met betrokken partijen en publieke debatten.

Op de website van de ACM vind je meer informatie over de organisatie en de onderwerpen waaraan de ACM werkt.

Vacatures

Vacatures
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon