Draag bij aan een schone en groene industrie

Wij zoeken bevlogen mensen die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de industrie in Nederland. Maar waar moet je aan denken bij ons werk? Wat houdt het in om bij de Directie Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) te werken? Dat kunnen onze collega’s je natuurlijk het beste zelf vertellen. Ontdek de veelzijdigheid van onze werkzaamheden.

Duurzame stappen in de industrie stimuleren

Wytske van der Mei geeft als MT-lid leiding aan 2 teams: team Instrumenten, Industrieroutes en Stikstof en team Chemie, Circulair en Internationaal . ‘Om de industrie te helpen versneld te verduurzamen, werken we onder andere aan subsidieregelingen waarmee bedrijven kunnen investeren in vergroening. Daarnaast zijn er (fiscale) heffingen waarmee bedrijven worden gestimuleerd om te  verduurzamen. Ook zorgen we ervoor dat de randvoorwaarden op orde komen, zodat de industrie ook daadwerkelijk stappen kan zetten. Van snelle vergunningverlening tot de aanleg van pijpleidingen waardoor afgevangen CO2 kan worden vervoerd naar lege gasvelden. Heel belangrijk is het bevorderen van gebruik van duurzame grondstoffen in de chemische industrie en het zoveel mogelijk circulair maken van de productieprocessen. De industrie- en energiesector is verantwoordelijk voor een deel – 2 procent – van de stikstofneerslag in Nederland. We kijken welke maatregelen nodig zijn om dit te verminderen.’

De Maasvlakte. Bij EZK werken aan verduurzaming van de industrie

We werken onder andere aan subsidieregelingen waarmee bedrijven kunnen investeren in vergroening.

Verduurzamingsprojecten van de grond krijgen

Arnout Mijs is teamleider van het team Realisatie Verduurzamingsprojecten. ‘Ons team zorgt ervoor dat grote verduurzamingsprojecten in de industriële clusters zo snel mogelijk rondkomen. Van duurzame energie-infra zoals (groene) waterstof, elektriciteit en Carbon Capture and Storage (CSS), maar ook waterstoffabrieken en de overstap op e-boilers en elektrische fornuizen. We springen bij waar mogelijk en dat doen we op verschillende manieren. Een voorbeeld? Met behulp van onze aanpak kan een hoogspanningsstation 2 jaar eerder gebouwd worden, waardoor het naastgelegen industrieel complex eerder op hernieuwbare energiebronnen kan draaien. We helpen gemeenten door de inzet van tijdelijke medewerkers uit onze expertpool. Hierdoor gaat de vergunningverlening sneller, zodat we het tempo van de verduurzaming van de industrie verhogen.’

Zonder waterstof geen energie- en grondstoffentransitie

Waterstof speelt een sleutelrol in de energie- en grondstoffentransitie. ‘Ik help mee de industrie te verduurzamen door het inzetten van groene en blauwe waterstof. Het verschil tussen die twee? Bij de productie van groene waterstof komt geen CO2 vrij omdat je gebruikmaakt van stroom uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Blauwe waterstof wordt op dezelfde manier gemaakt als grijze waterstof, dus met fossiele brandstoffen, alleen vang je de vrijkomende CO2 af en sla je het op’, legt Jarno Dakhorst uit, beleidsmedewerker bij het team Instrumenten, Industrieroutes en Stikstof. ‘Samen met collega’s van de EZK-directie Energiemarkt van DG Klimaat en Energie trekken wij er hard aan om het aanbod van groene en blauwe waterstof te laten toenemen, zodat de industrie ook daadwerkelijk kán overstappen.’

CO2-heffing voor grootvervuilers

‘De CO2-heffing voor grootvervuilers is 1 van mijn dossiers’, aldus beleidsmedewerker Ivar Letschert. Hij werkt in het team Instrumenten, Industrieroutes en Stikstof. ‘Het is een financiële prikkel van de Rijksoverheid om industriële bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot terug te dringen: zij moeten betalen als zij boven een bepaald maximum komen. Ik ben veel in gesprek met mensen - veelal van de uitvoeringsdiensten - om te zien of deze heffing naar behoren werkt. Of aanpassingen nodig zijn. En ik voorzie anderen van het juiste cijfermateriaal als ze aankloppen met vragen over de CO2-uitstoot en -heffing.’  

Fabriek met zware uitstoot. Bij EZK werken aan verduurzaming van de industrie

Industriële bedrijven worden gestimuleerd om hun CO2-uitstoot terug te dringen.

Bedrijven stimuleren om duurzame keuzes te maken

Senior beleidsmedewerker Brigitte Blijdorp maakt, net als Ivar, deel uit van het team Instrumenten, Industrieroutes en Stikstof. ‘Ik schrijf normeringen en maak subsidie-instrumenten, om bedrijven te stimuleren om duurzame keuzes te maken. Ik werk daarvoor samen met veel verschillende mensen, dat maakt het werk extra leuk. Het zijn collega’s van EZK maar ook van andere onderdelen binnen de overheid en mensen uit het bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De industrie. Iedereen heeft zijn eigen (beleids)doelen en zijn eigen expertise. Ik haal mijn werkplezier uit het samensmeden van die doelen en kennis tot iets gemeenschappelijks. Soms best ingewikkeld, maar altijd interessant.’

Circulaire chemie

De chemische industrie noemen we een basisindustrie: de producten die hier worden gemaakt, worden gebruikt voor de productie van weer andere producten – van medicatie tot computers. Nu wordt nog binnen de chemie veel koolstof uit fossiele bronnen ingezet, maar dat moet veranderen. De chemische industrie moet over op hernieuwbare koolstof voor chemicaliën en materialen. Dit is het terrein van Elisa Vandermeer, beleidsmedewerker bij het team Chemie, Circulair en Internationaal. ‘Ik houd me onder andere bezig met het afvangen en hergebruiken van CO2, scope 3-emissies en negatieve emissies. Ook ben ik accounthouder van de afvalverbrandingsinstallaties. Voor sommige onderwerpen is nog helemaal geen beleid. Dat moet er wel komen. Veel van deze thema’s staan nog in de kinderschoenen. Om uiteindelijk tot slim, doordacht en goed werkend beleid te komen, werken we nauw samen met bijvoorbeeld de Directie Leefomgeving en Circulaire Economie van het ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat, maar ook met de chemische industrie.’

circulaire plastic industrie - bij EZK werken aan verduurzaming van de industrie

Om tot slim en goed werkend beleid te komen, werken we nauw samen met bijvoorbeeld de Directie Leefomgeving en Circulaire economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Benieuwd wat jij kunt doen?

Visitekaartje van Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarktcommunicatie bij EZK
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon