Hoe de Rijksoverheid innovaties versnelt

Teun Guijt, werkte mee aan de Innovation Expo 2016 in Amsterdam. Een van de vernieuwende technieken uit Nederland die daar werd getoond is de SolaRoad die zonlicht op het wegdek omzet in energie. Een bijzonder project dat niet voor niets tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie plaatsvond.

Innovatiekracht

‘Ik zat met mijn neus bovenop de spannende dingen die in Nederland plaatsvonden. SolarRoad, maar ook Glowing Trees, lichtgevende planten en bomen als straatverlichting en een drijvend natuurlandschap dat is gemaakt met plastic drijfvuil. Stuk voor stuk vernieuwende initiatieven die in Nederland zijn ontwikkeld en die te bewonderen waren tijdens de Innovation Expo 2016. Innovatiekracht is nodig, voor economische groei en voor de leefbaarheid van ons land. Nederland is goed in onderzoek, technologie en kennis, maar het komt er op aan om de resultaten in de praktijk te brengen en te gelde te maken. De Rijksoverheid stimuleert dit met innovatiebeleid en subsidies, maar bijvoorbeeld ook met de organisatie van de tweejaarlijkse Innovation Expo.

Innovatiekracht is nodig, voor economische groei en voor de leefbaarheid van ons land. Hoewel Nederland goed is in onderzoek, technologie en kennis, komt het er op aan om de resultaten daarvan in de praktijk te brengen en te gelde te maken. Dat stimuleert de Rijksoverheid niet alleen met innovatiebeleid en subsidies, maar bijvoorbeeld ook met de organisatie van de tweejaarlijkse Innovation Expo.

Sustainable urban delta

‘Daar laten we zien welke spraakmakende innovaties in Nederland zijn ontwikkeld. De We Pod bijvoorbeeld, een zelfrijdend busje. Dat pendelt nu tussen station Ede Wageningen en de Universiteit van Wageningen. Maar we hebben ook een elektrische auto die energie opslaat en als een kleine krachtcentrale kan functioneren.’

Tijdens de Innovation Expo 2016 kregen zo'n 200 innovaties een podium in en rondom het filmmuseum EYE in Amsterdam. Zij hadden allemaal te maken met het centrale thema ‘Sustainable urban delta’, duurzaam stedelijk gebied. ‘Dat gaat over de fysieke omgeving en de duurzaamheid van de stad,’ zegt Teun. ‘De energievoorziening. Maar ook over een gezond leefklimaat, gezonde voeding, zorg, duurzame mobiliteit, slim gebruik van ‘big data’ en de sociale cohesie.’

Internationale schijnwerpers

Met onder andere een ‘tournee’ langs 8 grote stedelijke regio’s haalde Teun, die vanuit de projectenpool van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het project is gedetacheerd, de meest spraakmakende vernieuwingen op. Samen met zijn collega’s want ook ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkten aan het project Innovation Expo 2016. ‘We vroegen wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers: wat gebeurt hier aan innovatieve initiatieven en wat is waardevol om op de expo te laten zien? Ook hebben we samen met BZK een challenge uitgeschreven. Een competitie voor jonge starters. De 10 beste inzendingen kregen een plek op de expo. Bijvoorbeeld ‘LOFT2GO’, een methode om een leegstand pand in 1 dag om te bouwen tot fraaie woonruimte.’

Met de Innovation Expo, die midden in het voorzitterschap van de EU plaatsvond, staat Nederland in de internationale schijnwerpers. Onder de 4000 bezoekers waren handelsdelegaties uit verschillende landen. Maar ook minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma bezochten de expo, samen met ongeveer 50 EU-ministers en leden van de Europese Commissie. De transportministers arriveerden met zelfrijdende auto’s, de milieuministers per solarboot.

zwerm
solaroad
biobasedwoning
glowingtrees
dronecorridor
watermaker

‘Met de Innovation Expo laten we zien waar Nederland toe in staat is’

Teun Guijt

De Zandmotor en het bio-based huis

Volgens Teun heeft de expo behalve een heleboel aandacht ook concrete resultaten opgeleverd. ‘Een voorbeeld van een vorige expo is de Zandmotor,’ verwijst Teun naar het schiereiland dat de kust van Zuid-Holland beschermt. ‘De ontwikkeling daarvan is door de Innovation Expo van 2011 in een stroomversnelling geraakt.’ Tijdens de Innovation Expo 2016 waren de verwachtingen ook hoog gespannen. Teun: ‘Denk aan het bio-based huis, dat is volledig gefabriceerd van biologisch materiaal. Zo’n 40 partijen hebben daar samen aan gewerkt. Het huis wordt na de expo echt in productie genomen. En al die bedrijven die er aan hebben gewerkt, leerden elkaar via het project kennen.’

Maar wat heeft dat nou met de Rijksoverheid en Teuns werk te maken? ‘Op initiatief van de EZK-beleidsdirectie voor Groene Groei en Biobased Economy, is het bedrijf ORGA Bouw als trekker van dit project samen met al deze partijen om tafel gaan zitten. Zij zijn daarna samen aan de slag gegaan. Allemaal in aanloop naar de expo. Zonder de expo was zo’n huis uiteindelijk misschien wel ontwikkeld maar niet zo snel als dat nu is gebeurd. Daarom vind ik dit zo’n mooi project. We versnellen innovaties omdat wij een platform bieden waar bedrijven, investeerders, wetenschappers en beleidsmakers elkaar ontmoeten. En natuurlijk: we laten zien waar Nederland toe in staat is.’

Wil je meer weten over de Innovation Expo? Kijk dan op http://www.innovatie-estafette.nl.

‘De ontwikkeling van de Zandmotor kwam na de expo van 2011 in een stroomversnelling’

Teun Guijt

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon