Werken aan perspectief voor Groningen

Publicatiedatum 01-12-2022

De gaswinning in Groningen heeft decennialang Nederland welvaart gebracht, maar ook veel schade en overlast veroorzaakt voor de Groningers. De Rijksoverheid zet –  samen met regionale overheden – in op het herstellen van de schade en het bieden van perspectief voor Groningen. ‘Dit dossier gaat gepaard met veel gevoelens en emoties.’

Herstel van vertrouwen en gebouwen

‘Huizen zijn gescheurd en verzakt. Een onveilige situatie. Met enorme impact op de inwoners. Het was onverantwoord om de gaswinning voort te zetten. In het Regeerakkoord is afgesproken om de afhandeling van de gevolgen van de gaswinning de komende periode te verbeteren en versnellen. Dat is onze taak. Om vervolgens te kijken hoe we Groningen meer perspectief kunnen geven op een goede toekomst. Hoe we kunnen werken aan een provincie waar het fijn werken, wonen en recreëren is’, vertelt Hans. Hij is coördinator bij de projectdirectie ‘Schadeherstel & Gaswinning Groningen’, onderdeel van het programma directoraat-generaal Groningen en Ondergrond (DGGO) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met de zusterdirectie ‘Versterken & Perspectief Groningen’ werkt deze directie aan het herstel van vertrouwen én gebouwen in de provincie.

Enorme versterkingsoperatie

Als woningen niet voldoen aan veiligheidsnormen, moeten ze worden versterkt. Binnen de directie ‘Versterken en Perspectief Groningen’ worden de beleidskaders ontwikkeld voor het uitvoeren van deze versterking. Ook ligt hier de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid. ‘We werken er elke dag hard aan om het een beetje beter te krijgen in Groningen’, legt Hans uit. Makkelijk is dat niet. Het werk gaat gepaard met dilemma’s. Veel verschillende belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen.

Veel dilemma's

Hans: ‘Een voorbeeld? Je kunt best ervoor zorgen dat mensen in een bepaalde wijk of straat met voorrang worden geholpen bij het opknappen van hun huis. Bijvoorbeeld omdat de veiligheidsrisico’s of schade erg groot zijn. Maar dat betekent vaak dat andere mensen, aan wie er mogelijk ook al toezeggingen zijn gedaan, langer moeten wachten. En als je besluit om huizen zodanig te herstellen door ze vanaf de fundering opnieuw op te bouwen, is dat misschien een duurzame optie, maar het duurt langer en kost meer. Waardoor anderen weer moeten wachten.’

Omgaan met weerstand

Werk je bij deze directies, dan kan je behoorlijk wat weerstand krijgen uit verschillende hoeken. Eigenlijk speel je een wedstrijd waarmee je op grote achterstand begint, vindt Hans. ‘Het is te lang niet goed gegaan. We zijn in zekere zin aan het puinruimen.’ Senior beleidsmedewerker Erwin vult aan: ‘Het is lastig om het voor iedereen goed te doen. Helaas kan niet iedere regeling een oplossing bieden voor iedereen en dat maakt het lastig.’ Tel daar bovenop het politieke en maatschappelijke debat over de gaswinning zelf. Stoppen met gas in Groningen betekent dat er vraagstukken in heel Nederland ontstaan over de energiezekerheid. Van huishoudens, van bedrijven. Zeker nu de geopolitieke situatie zo onzeker is en iedereen de stijgende energieprijzen in zijn portemonnee voelt.

Belang Groningers voorop

Ondanks alle dilemma’s maken Hans en Erwin het verschil met hun werk, vinden ze. ‘Je krijgt waardering als je op een open, transparante en benaderbare manier werkt. Waarin je dilemma’s zoals hierboven geschetst op tafel legt en daar open en eerlijk over bent richting alle betrokkenen. Dat doen we niet alleen, maar met elkaar. We hebben hier veel jonge, wendbare en leergierige collega’s’, vertelt Hans. Het schaken én schakelen op verschillende borden is in zijn ogen ook een pluspunt. De problematiek in Groningen heeft zowel een heel lokale als een regionale component, en heeft ook nationaal en internationaal gevolgen. ‘Het is een evenwichtskunst om in dit krachtenveld altijd het belang van de Groningers voorop te zetten’, vindt Hans. Erwin: ‘Het mooie aan dit werk is dat het direct effect heeft. Je ervaart hoe het beleid uitwerkt in de praktijk.’

Doorgroeimogelijkheden

Dit onderwerp biedt volop kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Dat is voor alle collega’s binnen bij DGGO ook hard nodig. Veranderende wetenschappelijke inzichten, veranderende geopolitiek, veranderende politieke koersen: ze bieden daar allemaal aanleiding toe. ‘We moeten onszelf steeds aanpassen. Dus we blijven leren. We werken zo niet alleen aan een sterker Groningen, maar ook aan onze persoonlijke groei’, besluit Hans.  

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon