Aandeelhouder namens de staat

De Nederlandse staat is aandeelhouder van een groot aantal bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan Nederland. Varoll Hüzeir vertegenwoordigt samen met zijn collega’s de Rijksoverheid als aandeelhouder bij deze bedrijven. Hij is senior beleidsmedewerker Deelnemingen bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën.

Gesprekspartner

Deze bedrijven waar de Nederlandse Staat een belang in heeft, vervoeren mensen naar hun werk, zorgen ervoor dat mensen stroom en gas hebben en op vakantie kunnen. De directie Deelnemingen van het ministerie van Financiën beheert de belangen in 16 ondernemingen. Voorbeelden zijn Gasunie, Nederlandse Spoorwegen, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol, Holland Casino, Staatsloterij en TenneT. De Staat is echt aandeelhouder. En daarmee direct gesprekspartner van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Het bijzondere is dat we als aandeelhouder ook het publieke belang moeten behartigen. In de video vertelt Varoll over zijn dagelijks werk, en zijn betrokkenheid bij het dossier van de nationalisatie van SNS Reaal.

(Beeldtekst: Varoll Hüzeir. Senior Beleidsmedewerker Deelnemingen, ministerie van Financiën.) STILTE VAROLL HÜZEIR: Ik werk bij het ministerie van Financiën op de afdeling Deelnemingen. Samen met mijn collega's zit ik namens de Rijksoverheid als aandeelhouder aan tafel bij veel grote bedrijven waar de Nederlandse staat een belang in heeft. Staatsdeelnemingen zijn heel belangrijk voor de Nederlandse economie en burgers. Mensen krijgen bijvoorbeeld stroom van TenneT gaan met de treinen van de NS naar hun werk en vanaf Schiphol op vakantie. Het overheidsbedrijf Gasunie heeft vorig jaar een winst gemaakt van 360 miljoen euro en daarvan vloeit 215 miljoen rechtstreeks in de staatskas. MANNENSTEM: De winst van Schiphol kwam uit op een kleine 200 miljoen euro. Het jaar daarvoor was dat nog 194 miljoen. HÜZEIR: Met staatsdeelnemingen is ook veel geld gemoeid. Als aandeelhouder letten we erop dat deze bedrijven financieel gezond blijven en hun bijdrage ook in de toekomst kunnen blijven leveren. Staatsbedrijven worden met heel veel zaken geconfronteerd. Het gaat vaak over de strategie de investeringsvoorstellen, de vermogensstructuur en daar worden wij als aandeelhouder erg nauw bij betrokken. ABN is terug op de beurs. Het proces is goed verlopen, eigenlijk met alleen maar goede reacties veel interesse van verschillende typen beleggers ook. Dus tevreden. HÜZEIR: Zaken waar we dan goed over moeten nadenken zijn van: gaan we daadwerkelijk een overname doen? Hoe gaat die vermogensstructuur eruitzien? Keren we superdividenden uit? Moet er weer juist kapitaal bij worden gestort? Allemaal gevoelige onderwerpen die niet alleen financieel veel impact hebben, maar ook politiek. Dat is waanzinnig natuurlijk, om op dat snijvlak een bijdrage te kunnen leveren. Dus alles wat over staatsbedrijven gaat en in de krant verschijnt dan weten wij de volgende dag al: dit wordt een flinke kluif. Dan kan je er gif op innemen dat er Kamervragen over gesteld gaan worden en dat wij daar, ja, heel snel op moeten antwoorden. Ik kreeg na een jaar het verzoek of ik het SNS-dossier leuk zou vinden om dat te gaan doen. Ja. Heel graag. Dus, ja, dat heb ik met beide handen aangegrepen. Ja, dat was een vrij hectische periode met overleggen in Europa, bij de Europese Commissie, bij DNB met de andere belanghebbenden, met adviseurs. Dus dat was een gigantisch drukke periode die we achter ons hebben gelaten. Iedereen heeft natuurlijk een bepaald belang bij een uitkomst en het is aan ons om daartussen te schipperen: wat vinden wij belangrijk? Wat is financieel de meest verstandige keus, maar ook maatschappelijk? Dat laveren tussen al die belangen dat is het allerbelangrijkste wat ik hiervan heb geleerd. Dat ik als adviseur van de staatssecretaris en minister gigantisch veel verantwoordelijkheid krijg om over veel zaken mee te denken financiële, strategische, politieke onderwerpen en dat je constant nadenkt over publiek belang en hoe we dat het beste kunnen invullen met de staatsbedrijven. Het leidt ertoe dat ik echt het beste uit mezelf naar boven wil halen en de beste beslissing wil maken voor, ja, eigenlijk toch voor Nederland. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Werken voor Nederland. www.werkenvoornederland.nl.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon