Duurzame uitdaging voor de scheepvaart en zeehavens

De directie Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan concurrerende, veilige en duurzame zeevaart, binnenvaart en zeehavens. De grootste inhoudelijke uitdaging voor de komende jaren is het verduurzamen van de scheepvaart en de energietransitie in de havens. Nina Peeters van de afdeling zeehavens en infrastructuur legt uit wat dit allemaal vraagt van beleidsmedewerkers zoals zij. 

De directie Maritieme Zaken bestaat uit de afdelingen: zeehavens, binnenvaart, zeevaart, duurzame scheepvaart en multimodaal goederenvervoer en buisleidingen. Die laatste wil zoveel mogelijk goederen kunnen vervoeren op een duurzame manier. Dat betekent een transitie van vrachtwagens naar schepen en naar ondergrondse buisleidingen.

Onafhankelijk

Een belangrijk economisch speerpunt is de internationale onafhankelijkheid van de Nederlandse maritieme sector. 'Vooral voor de havens is dat belangrijk, zeker sinds een Chinese partij aandelen wilde kopen van een terminal in de haven van Hamburg', vertelt Nina. Een andere belangrijke ontwikkeling is digitalisering: het liefst zoveel en zo veilig mogelijk.

‘Gaat Shanghai in lockdown, dan ligt Rotterdam meteen achter bij de containerterminals. Is het Panamakanaal dicht, dan staat de hele wereld op z'n kop’

Beleidsmedewerkers zijn de aanjagers

Beleidsmedewerkers zijn de aanjagers bij alle opgaven waar de maritieme sector voor staat, zegt Nina. 'We koppelen organisaties en mensen aan elkaar om samen de kabinetsdoelstellingen te realiseren. Een voorbeeld zijn de afspraken tussen Nederland en Duitsland over de aansluiting van de Delta Rhine Corridor. Dit gaat over de aanleg van ondergrondse buisleidingen tussen Rotterdam en de Duitse grens, onder andere voor het transport van waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroomverbindingen. Daardoor kunnen zware industrieën in Nederland en Duitsland verduurzamen en kunnen we de economische positie van de Rotterdamse haven ook in de toekomst behouden. In 2030 moeten deze buisleidingen grote industriële clusters met elkaar verbinden.'

Gewoon beginnen

In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen zoekt de directie Maritieme Zaken naar collega’s die vraagstukken actief aanpakken. 'Mensen die denken: ik ga beginnen, ook al weet ik nog niet alles. Zo weten we bijvoorbeeld nog weinig over de brandstoffen van de toekomst, maar moeten we toch al met vergunningsaanvragen aan de slag en een gedegen beleid uitwerken. En je moet als beleidsmedewerker aan het roer willen staan. Je krijgt direct veel eigen verantwoordelijkheid.’

Onderwerpen die mensen raken

Publieke belangen afwegen tegen die van de industrie, daar draait het altijd om. 'Je werkt aan onderwerpen die veel mensen direct raken. Zeker in de haven is de wereldpolitiek tastbaar. Gaat Shanghai in lockdown, dan ligt Rotterdam meteen achter bij de containerterminals. Is het Panamakanaal dicht, dan staat de hele wereld op z'n kop. Het is dynamisch en spannend werk.’

‘In de logistieke sector liepen altijd veel grijze mannen rond, maar dat is echt aan het veranderen’

Steeds jonger

De directie Maritieme Zaken blijft groeien. Er werken inmiddels zo’n 100 mensen. 'Het is gezellig bij ons, iedereen loopt makkelijk bij elkaar binnen. Onderwerpen overlappen vaak, dus je zoekt elkaar regelmatig op. We worden ook steeds jonger als directie. In de logistieke sector liepen altijd veel grijze mannen rond, maar dat is echt aan het veranderen.'
 

Energietransitie in de haven

De komende tijd werkt Nina verder aan de ontwikkeling van de energietransitie in de haven. 'Hoe richten we het gehele havencomplex opnieuw en duurzaam in zodat het ook voor de Nederlandse economie goed werkt? En hoe geven we de maritieme sector de kans om te vergroenen? Het geeft voldoening om me daar iedere dag weer voor in te zetten.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon