Een mooier Nederland dankzij betere informatievoorziening

Van satellietfoto’s op grote hoogte tot informatie uit een detectielus in de weg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verzamelt enorme hoeveelheden data. Op de afdeling Informatievoorziening wordt die stroom aan informatie veilig opgeslagen, beheerd én toegankelijk gemaakt voor gebruikers. ‘Van IT-projectmanager tot WEM-modelleur. Van portfoliomanager tot functioneel beheerder. Er liggen hier veel kansen voor informatiespecialisten.’

Vincent is plaatsvervangend afdelingshoofd Ontwikkeling bij het ministerie van IenW. ‘Collega’s komen bij ons met vragen en problemen. Vaak is er software of een vertaling van data of informatie nodig. Hoe die software eruitziet en of die extern wordt ingekocht of intern wordt ontwikkeld, hangt af van de vraag. Het varieert van een standaardoplossing tot maatwerk. Van de implementatie van MS Teams, de ontwikkeling van no code oplossingen tot de vorming van dashboards. Allemaal met als doel om specifieke data te ontsluiten, die de uitvoering van het beleid ondersteunen.’

Vincent loopt met een collega door de gang bij IenW. Hij is plaatsvervangend afdelingshoofd ontwikkeling bij het ministerie

'Als je buiten om je heen kijkt, kun je zien wat je doet'

Vincent, plv. afdelingshoofd Ontwikkeling

Werelden bij elkaar brengen

Erdogan is afdelingshoofd Data en Innovatielab. Wat binnen zijn vakgebied gebeurt, sluit aan op de kerntaak van het ministerie en alle uitvoeringsorganisaties die bij het ministerie horen, vertelt hij. ‘Neem de aanleg van een weg. Het ministerie geeft de opdracht. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor uitvoering. De Inspectie Leefomgeving en Transport zorgt dat de weg voldoet aan de normen voor het vrachtverkeer. En wij zorgen voor het beleid. De data zijn van ons samen. Zo komen al die werelden bij elkaar.’

Grootste dataproducent van het land?

Het ministerie van IenW is onder andere verantwoordelijk voor infrastructuur, watermanagement, milieu en verkeersveiligheid. Erdogan: ‘We verzamelen gegevens over wegen, waterwegen, luchtruim, scheepvaart, milieueffecten en meer. Het is moeilijk exact te kwantificeren, maar ons ministerie zou zo maar eens een van de grootste dataproducenten van het land kunnen zijn.’

Vraag en antwoord koppelen

Informatievoorziening dekt een breed scala aan activiteiten binnen het ministerie; van bedrijfsvoering, informatiehuishouding en datamanagement tot ICT. Aan de voorkant klopt een interne klant aan met een informatieverzoek. Aan de achterkant wordt die vraag gekoppeld aan de afdeling, bron of beleidsmedewerker die er antwoord op kan geven, vat Vincent de werkzaamheden van zijn afdeling samen.

‘Wat is het effect van het plaatsen van windmolens op de vispopulatie? ~ Erdogan, afdelingshoofd Data en Innovatielab’

Opmerkelijke verzoeken

Erdogan en zijn team richten zich op het inzichtelijk maken van data. ‘Soms krijgen we opmerkelijke verzoeken. Wat is het effect van het plaatsen van windmolens op de vispopulatie? Of hoe is de populatie bruinvissen in Zeeland gegroeid? Daar kun je geen satellietbeelden voor gebruiken. Dus moet je andere beelden gebruiken. Foto’s gemaakt met een vliegtuig zijn weliswaar een momentopname, maar geven toch een beeld van de situatie. En dat kun je  gebruiken om beleid op te baseren.’

Vast onderdeel van besluitvorming

Vincent en Erdogan merken dat data in vrijwel ieder proces binnen de overheid een rol speelt. ‘Door de snelle ontwikkeling van datasystemen en ontsluiting van contentmanagementsystemen wordt data een vast onderdeel wordt van de besluitvorming.’ Dat vraagt ook om meer verantwoordelijkheid, benadrukt Erdogan. ‘We besteden steeds meer aandacht aan veiligheid en privacy.’

‘We maken van ons werk ook een beetje onze hobby ~ Erdogan, afdelingshoofd Data en Innovatielab’

Unieke kans voor ICT’ers

ICT’ers die daadwerkelijk iets willen bijdragen aan de maatschappij, hebben bij het ministerie van IenW een unieke kans. Vincent: ‘Als je buiten om je heen kijkt, kun je zien wat je doet.’ De werksfeer is prettig en warm en er is veel tijd en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en kennisuitwisseling. En voor creativiteit. Erdogan: ‘We merkten dat collega’s telkens vroegen om satellietbeelden. Bij het Datalab van Rijkswaterstaat hebben we toen besloten om zelf een platform daarvoor te bouwen. Zo maken we van ons werk ook een beetje onze hobby.'

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon