Hoe AI en kwantumcomputers de manier waarop de overheid werkt ingrijpend gaan veranderen

Met de ontwikkelingen in Artificial Intelligence en kwantumtechnologie staan we aan het begin van een technologische revolutie. Adviseur Loulou Hanna helpt collega’s binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) slim in te spelen op de kansen en uitdagingen die Nederland te wachten staan.

Voordat ze als adviseur aan de slag ging bij de concerndirectie informatiebeleid van het Ministerie van IenW, behaalde Loulou haar bachelor Europees en Internationaal Recht. Daarna volgde ze een master Law and Technology en werd ze Rijks I-trainee. Vanaf het begin was het haar duidelijk: de ontwikkelingen in Artificial Intelligence (AI) en kwantumtechnologie bieden ongekende mogelijkheden voor de toekomst.

Ontwikkelingen voorzien

Een van Loulou’s belangrijkste taken is het in kaart brengen van die mogelijkheden. Ze doet ook onderzoek naar de risico’s en hoe je die kunt ondervangen met slim informatiebeleid en verstandige organisatorische stappen. Vooral dat laatste is een ingewikkeld proces: 'Omdat deze technologieën nog volop in ontwikkeling zijn, weet niemand precies welke richting het opgaat. Tegelijkertijd moeten we als overheid niet overvallen worden door gebeurtenissen die we eigenlijk hadden moeten voorzien.' Daarom wordt er hard gewerkt aan beleid, op nationaal en Europees niveau.

Loulou Hanna werkt als adviseur voor ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

‘Deze technologieën zijn nog volop in ontwikkeling. Welke richting gaat het op?’

Risico’s en kansen

In de praktijk ziet Loulou dat de wet op het gebied van AI wat achter de feiten aanhobbelt. Voor kwantumtechnologie is dat precies andersom. Belangrijke reden: de overheid wil de dreiging die van kwantumcomputing uitgaat het liefst vóór zijn. ‘Kwantumcomputers zijn een miljoen keer sneller dan onze huidige computers. Zo’n computer kan een wachtwoord binnen enkele seconden kraken. Dat levert risico’s op voor onze kritieke infrastructuur, zoals dijken, sluizen en waterkeringen.'

Loulou brengt ook de kansen in kaart. ‘Wachtwoorden worden sneller gekraakt, maar ook andere toepassingen worden sneller en beter. Zoals simulaties voor logistieke processen, weersvoorspellingen en satellietdata.’

 

‘Het is onvermijdelijk dat de overheid AI en kwantumtechnologie gaat omarmen, gezien de enorme impact die ze zullen hebben.’

Op tijd erbij zijn

AI en kwantumtechnologie zijn op zichzelf al heel omvangrijke onderwerpen. Toch vindt Loulou het heel interessant dat ze beide in haar portefeuille heeft. 'Het is onvermijdelijk dat de overheid AI en kwantumtechnologie gaat omarmen, gezien de enorme impact die ze zullen hebben. In het verleden, met andere technologische ontwikkelingen, is dat soms iets te laat gebeurd.’ Nu is de kans om er op tijd bij te zijn en de mogelijkheden te benutten.

Externe contacten

Naast het opstellen van roadmaps en het schrijven van adviezen, besteedt Loulou een groot deel van haar tijd aan congresbezoek en contacten met marktpartijen en mensen bij andere ministeries. 'Andere ministeries ontwikkelen ook strategieën op het gebied van technologische innovatie. Waarom zouden wij het wiel opnieuw uitvinden? Soms is mijn agenda voor de helft van de week gevuld met afspraken.’

Portret van Loulou Hanna bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

'Hopelijk wordt door onze inspanningen duidelijk welke kansen deze technologieën bieden.’

Voor een techrevolutie moet je samenwerken

‘Ik hoop dat thema’s als Artificial Intelligence en kwantumtechnologie nog meer gaan landen binnen de overheid. Wij hebben veel expertise in huis. Toch merk je dat nog niet iedereen inziet welke impact ze gaan hebben. Hopelijk wordt door onze inspanningen duidelijk welke kansen deze technologieën bieden. En begrijpt iedereen ook dat je dit niet in je eentje hoeft aan te pakken. Een technologische revolutie realiseer je niet alleen. Dat lukt alleen als we zo goed mogelijk samenwerken.'

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon