Dienst Terugkeer en Vertrek

Als je werkt bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) help je mee aan de respectvolle terugkeer van mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. We streven ernaar dat vreemdelingen zo veel mogelijk zelfstandig uit Nederland vertrekken. Wil jij bijdragen aan deze belangrijke taak, bijvoorbeeld als regievoerder, ICT’er, communicatiespecialist of juridisch adviseur?

Over ons

Al meer dan 15 jaar draagt de Dienst Terugkeer en Vertrek bij aan de uitvoering van het Nederlandse migratiebeleid. Onze 650 betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in om vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven op een respectvolle wijze te ondersteunen bij hun terugkeer. We bieden bijvoorbeeld hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten. Ook helpen we ze zo mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen in het land van herkomst.

Lees meer over ons

Werken bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)

Als je werkt bij DT&V, kies je voor betekenisvol werk in een niet-alledaagse, zeer veelzijdige omgeving. Professionaliteit, eigenaarschap en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden. DT&V’ers staan voor een mensgerichte en professionele aanpak. Samen met onze ketenpartners zoals IND, COA en de KMAR, dragen we bij aan draagvlak voor het Nederlandse migratiebeleid. We hebben oog voor het perspectief van de mensen die ons land moeten verlaten, onze collega’s, onze keten- en samenwerkingspartners en de landen van herkomst. Verantwoordelijk werk, waar uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover staan: van een prima salaris tot goede verlofregelingen.

Lees meer over werken bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)

Al meer dan 15 jaar draagt de Dienst Terugkeer en Vertrek bij aan de uitvoering van het Nederlandse migratiebeleid. Onze 650 betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in om vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven op een respectvolle wijze te ondersteunen bij hun terugkeer. We bieden bijvoorbeeld hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten. Ook helpen we ze zo mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen in het land van herkomst.

Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties

Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en zo snel mogelijk te laten verlopen. Dit doen we in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. De DT&V staat daarbij voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. 

Onmisbaar werk, grote verantwoordelijkheid

Ons werk is onmisbaar voor het vertrouwen in het Nederlandse migratiebeleid. We zorgen ervoor dat er ruimte blijft voor de opvang van mensen die dat echt nodig hebben en voorkomen dat mensen illegaal in Nederland verblijven. Dit gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Mensen zijn hier gekomen met andere verwachtingen. Onze medewerkers voeren democratisch vastgestelde regels en wetten uit zonder het individu uit het oog te verliezen. Daarom wegen we in elke zaak zorgvuldig af wat er nodig is en bouwen we aan relaties om te komen tot vindingrijke oplossingen. In de praktijk verlaat een deel van de vreemdelingen ons land niet uit eigen beweging. In die gevallen zetten wij in op gedwongen vertrek.

Als je werkt bij DT&V, kies je voor betekenisvol werk in een niet-alledaagse, zeer veelzijdige omgeving. Professionaliteit, eigenaarschap en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden. DT&V’ers staan voor een mensgerichte en professionele aanpak. Samen met onze ketenpartners zoals IND, COA en de KMAR, dragen we bij aan draagvlak voor het Nederlandse migratiebeleid. We hebben oog voor het perspectief van de mensen die ons land moeten verlaten, onze collega’s, onze keten- en samenwerkingspartners en de landen van herkomst. Verantwoordelijk werk, waar uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover staan: van een prima salaris tot goede verlofregelingen.

Tal van interessante functies

Om onze afdelingen en teams te versterken, zoeken we regelmatig nieuwe collega’s. Zo zijn we in heel Nederland op zoek naar regievoerders. Ook hebben we regelmatig vacatures voor ICT’ers, communicatiespecialisten en juridisch adviseurs.

Regievoerder: de spil in het vertrekproces

De regievoerder heeft de centrale regie in het vertrekproces. Het doel: een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek van de vreemdeling organiseren. Als regievoerder ben je het aanspreekpunt voor de vreemdeling (en/of zijn gemachtigde) én voor de (keten)partners waarmee we samenwerken om terugkeer te realiseren. Het is een baan waarbij je veel zelfstandigheid hebt en veel contacten. Je maakt deel uit van een afdeling in een van de regio’s in het land. Je werkt zowel thuis als op kantoor, bij de DT&V of bijvoorbeeld een azc.
Bekijk de interviews met regievoerders Cecile en Nicole

00:00:03:00 - 00:00:09:11 Wat je als regievoerder voornamelijk doet is, dat wanneer een vreemdeling een beschikking van de IND heeft... 00:00:09:11 - 00:00:12:05 waarin staat dat hij Nederland dient te verlaten... 00:00:12:05 - 00:00:16:01 dan komt hij bij ons terecht en gaat hij in gesprek met de regievoerders, waaronder ik. 00:00:16:01 - 00:00:20:05 En in het eerste vertrekgesprek leg ik vaak uit wie ik ben... 00:00:20:05 - 00:00:23:23 en wat de Dienst Terugkeer en Vertrek voor deze persoon kan betekenen. 00:00:23:23 - 00:00:28:15 En vervolgens luister ik vaak even naar wat iemand mij zelf te vertellen heeft. 00:00:28:15 - 00:00:32:03 En het is dan de vraag en daarover ben je in gesprek met de vreemdeling... 00:00:32:03 - 00:00:38:05 gaat dat vrijwillig en zelfstandig? Of is dat iets wat niet kan en gaat het gedwongen gebeuren? 00:00:39:06 - 00:00:45:07 Maar ik vind het belangrijk dat iedereen, op welke manier dan ook, goed terecht komt. 00:00:45:07 - 00:00:49:17 En dat klinkt dan raar om te zeggen, omdat je ook gedwongen vertrekken realiseert. 00:00:49:17 - 00:00:52:07 Wat voor natuurlijk niemand leuk is. 00:00:52:07 - 00:00:56:16 Maar ik probeer dan in de gesprekken die neigen naar een gedwongen vertrek... 00:00:56:16 - 00:01:01:08 heel erg in te spelen op het uitleggen wat dat voor iemand betekent. 00:01:01:08 - 00:01:04:19 Zodat als het daadwerkelijk het zover is, ik in ieder geval zeker weet... 00:01:04:19 - 00:01:08:19 dat ik er alles aan heb gedaan om mensen er goed van op de hoogte te brengen. 00:01:08:19 - 00:01:11:19 Van wat er gaat gebeuren en wat ze staat te wachten. 00:01:11:24 - 00:01:14:13 Ik ben gewoon praktisch, ik ben duidelijk. 00:01:14:13 - 00:01:18:07 Maar ik ben wel ook heel erg bezig met dat ik te maken heb met mensen. 00:01:18:07 - 00:01:23:22 En ik behandel deze mensen hier allemaal net zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden. 00:01:24:17 - 00:01:31:08 Ik denk dat ik er trots op ben dat ik in dit werk ook mezelf, zeg maar, nog een beetje beter leer kennen. 00:01:31:08 - 00:01:36:00 Omdat je zoveel gesprekken voert, je ontmoet zoveel mensen. 00:01:36:00 - 00:01:38:03 Die jou ook weer wat brengen. 00:01:38:03 - 00:01:40:05 Door hun verhaal of door een bedankje. 00:01:40:05 - 00:01:45:09 Kijk, als het gaat om vrijwiliige terugkeer, zijn mensen vaak heel dankbaar dat je iets voor hun kunt betekenen. 00:01:45:09 - 00:01:50:01 Ja, en dat levert me dan aan het eind van zo'n dag altijd wel een heel fijn gevoel op. 00:01:50:01 - 00:01:54:01 En het woord 'trots' komt misschien ook wel in mij op... 00:01:54:01 - 00:01:58:20 omdat ik denk: 'ja, ik probeer voor jou inderdaad wel een zo goed mogelijke...' 00:01:58:20 - 00:02:01:06 'en zo mooi mogelijke toekomst neer te zetten.' 00:02:01:06 - 00:02:05:13 Ik heb wel eens iemand gehad die mij bij terugkomst in het land van herkomst... 00:02:05:13 - 00:02:07:20 uiteindelijk een appje heeft gestuurd met hoe blij hij was dat hij er was. 00:02:07:20 - 00:02:09:22 En met een fotootje van de hele familie. 00:02:09:22 - 00:02:11:21 Ja dat is dan wel waar je het voor doet. 00:02:11:21 - 00:02:15:13 Dat zijn dan wel hele mooie doelen die dan behaald worden.

Wanneer iemand in Nederland aankomt en asiel aanvraagt. En die asielaanvraag wordt door de IND afgewezen. Dan moet zo iemand naar het land van herkomst en dan komt de DT&V om de hoek kijken. Ik voer vervolgens gesprekken met die vreemdeling. En voer de regie op het terugkeertraject van die persoon. In die vertrekgesprekken komt aan bod dat het beter is voor hun om zelfstandig terug te keren naar hun eigen land. Ik schets dan een toekomstbeeld hier in Nederland zonder verblijfsvergunning. Ik vertel hun dat het zonder verblijfsvergunning niet mogelijk is om een huis te kopen om een studie te gaan volgen, om te gaan trouwen en dergelijke. Om hun eigenlijk erop te attenderen van: "ga terug naar je eigen land." "Want daar kun je dit soort zaken wel allemaal doen." "En daar heb je wel een toekomst." Waarom mensen hier soms langer blijven dat is ten eerste omdat ze soms procedures indienen na elkaar. Waardoor ze niet teruggestuurd kunnen worden naar hun eigen land. Maar daarnaast verstrekken ze soms ook te weinig informatie of documenten, identiteitsdocumenten, over hunzelf waardoor er geen reisdocumenten voor hun afgegeven wordt. Het kan ook zo zijn dat ze medische klachten hebben en dat ze niet 'fit-to-fly' worden verklaard. En dus eerst een behandeltraject in Nederland moeten ondergaan. Het is ook zo dat als mensen niet zelfstandig willen terugkeren naar hun eigen land dan moet het gedwongen terugkeertraject opgestart worden. Dat houdt in dat ze staande worden gehouden, in bewaring worden gesteld en vanuit een detentiecentrum gedwongen terugkeren naar hun eigen land. Het is wel eens moeilijk om te zien als je dan een gezin met minderjarige kinderen hebt dat het bij hun ook overkomt. Je hebt de ouders er al keer op keer gewezen op het feit dat ze moeten terugkeren. En het is dan ook hun verantwoordelijkheid dat het tot een gedwongen terugkeertraject komt. Maar het is dan wel moeilijk om te zien dat je dan inderdaad jonge kinderen in bewaring laat stellen. Wat ik bijzonder aan mijn werk vind, is dat ik een steentje bijdraag aan de maatschappij. Ik kan mensen laten inzien dat ze beter kunnen terugkeren naar hun eigen land. In plaats van hier in Nederland te blijven zonder verblijfsvergunning. Ik vind het mooi dat ik mensen op een andere gedachte kan brengen. En ze eigenlijk weer een toekomst kan aanbieden.

Regievoerder Bijzonder Vertrek

De regievoerder Bijzonder Vertrek komt in actie wanneer er zaken geregeld moeten worden in het land van bestemming. Hij of zij helpt bijvoorbeeld opvang te regelen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hen in contact te brengen met familieleden. Ook regelt de regievoerder Bijzonder Vertrek medische begeleiding en zorg voor vreemdelingen met een medische beperking. 
Bekijk het interview met regievoerder Bijzonder Vertrek Sudesh.

De regievoerder bijzonder vertrek is verantwoordelijk, vaak, voor de wat complexere vertrekken. Waarbij een aantal zaken vooraf moeten worden geborgd voor de vreemdeling bij aankomst in zijn of haar thuisland. Met name de medische repatriëringen. Waarbij een behandelaar hier heeft bepaald dat bij aankomst voor de vreemdeling... de medische opvang moet worden gecontinueerd.... of iets anders op medisch gebied moet worden geregeld... alvorens over kan worden gegaan tot repatriëring van de vreemdeling. We zijn net aangekomen met de bus van Dienst Vervoer en Ondersteuning bij het ziekenhuis. We komen nu de vreemdeling ophalen. De verpleegkundige is al bij hem. En dan maken we ons klaar voor vertrek naar het thuisland. Wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat we zo goed mogelijk op een humane wijze... vreemdelingen repatriëren naar hun land van herkomst. Ik probeer altijd in mijn functioneren daar toch heel veel aandacht aan te besteden. Dat ik ook probeer de vreemdeling te begrijpen. Ik probeer ook met zo'n vreemdeling in gesprek te gaan. En even aan te geven: 'joh, heel vervelend dat je hier niet mag blijven...' Maar wel duidelijk zijn in de verantwoordelijkheden. Wij zijn er voor de terugkeer en wij zijn er niet voor toelating. Dat zo'n vreemdeling op een gegeven moment toch wel weet: 'Oké, ik ga terug. Maar meneer van de DT&V...' 'wat zou u dan nog voor mij iets extra's kunnen betekenen voor als ik daar ben.' We sturen mensen niet met lege handen naar huis. Weliswaar niet heel erg veel, maar het is een begin. En met name de menselijke maat waarvan ik zeker weet dat het helpt. Dat je vanuit die menselijke maat toch veel meer voor elkaar krijgt dan die hele harde lijn... van: 'wij zijn de Nederlandse overheid en deze vreemdeling mag hier niet blijven.' Dat probeer ik toch wel een beetje te nuanceren. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Soms lukt het ook niet. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Soms vrijwillig en dan gaat het heel gemakkelijk. Maar soms ook niet vrijwillig en dan zit je met escorts van de Marechaussee. Maar ook dat hoort bij het werk. We hebben net ingecheckt. En we gaan nu naar de gate naar het vliegtuig toe. En hopelijk een goede reis. En daar dragen we hem over, zoals we ook hadden afgesproken met de behandelaar en de artsen.

Adviseur bij de Directie Internationale Aangelegenheden

Om vertrek mogelijk te maken, zijn goede internationale relaties nodig. Jan Willem is senior adviseur bij de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA). Hij onderhoudt actief contacten met buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen, autoriteiten en organisaties. Bekijk het interview met Jan Willem.

00:00:00:14 - 00:00:04:23 De Dienst Terugkeer en Vertrek staat voor het realiseren van terugkeer van vreemdelingen... 00:00:04:23 - 00:00:07:16 die niet meer in Nederland mogen verblijven. 00:00:07:16 - 00:00:10:05 Daarvoor hebben we de medewerking van de vreemdeling nodig... 00:00:10:05 - 00:00:13:04 om te zeggen wie hij of zij is, nationaliteit. 00:00:13:04 - 00:00:15:22 En we hebben de medewerking nodig van de landen van herkomst. 00:00:15:22 - 00:00:19:02 Om te zeggen: "Ja, dit is een van onze landgenoten. Die nemen we graag terug..." 00:00:19:02 - 00:00:21:19 "En daar geven we een reisdocument voor." 00:00:21:19 - 00:00:23:14 Dat gaat in veel gevallen heel erg goed. 00:00:23:14 - 00:00:27:16 De uitdaging komt als we niet helemaal goed weten wie de vreemdeling is. 00:00:27:16 - 00:00:32:07 Of als er wat uitdagingen ontstaan bij de landen van herkomst. 00:00:32:07 - 00:00:33:12 Dan kom ik in beeld. 00:00:33:12 - 00:00:35:23 Dan probeer ik uit te zoeken: waar ligt dat aan? 00:00:35:23 - 00:00:38:15 Ligt dat aan de kwaliteit van ons dossier? 00:00:38:15 - 00:00:40:04 Kunnen we daar iets aan doen? 00:00:40:04 - 00:00:46:10 En ik probeer met de autoriteiten uit te vinden, zijn er misschien aan uw kant belemmeringen? 00:00:46:10 - 00:00:48:21 Dat kan bijvoorbeeld zijn dat zo'n land van herkomst zegt: 00:00:48:21 - 00:00:50:24 "Ja, dit is wel één van mijn landgenoten..." 00:00:50:24 - 00:00:54:23 "Maar als betrokkene terugkomt, dan is dat wel een uitdaging voor onze samenleving." 00:00:54:23 - 00:00:57:18 En dan is het mijn werk om die uit te horen... 00:00:57:18 - 00:00:59:23 en te kijken of we er oplossingen voor kunnen bedenken. 00:00:59:23 - 00:01:03:17 En dan kan je bijvoorbeeld praten over re-integratieproject. 00:01:03:17 - 00:01:07:19 Waarbij we dus kijken of we dat teruggaan in de samenleving van het land van herkomst... 00:01:07:19 - 00:01:09:02 kunnen vergemakkelijken. 00:01:09:03 - 00:01:13:18 Ik wil ook wel benadrukken dat er ook binnen Europa intensief wordt samengewerkt. 00:01:14:20 - 00:01:19:05 Waar we ook wel eens mee te maken krijgen, is dat ik met een immigratiedienst om de tafel zit... 00:01:19:05 - 00:01:21:04 en die immigratiedienst gaande het gesprek zegt: 00:01:21:04 - 00:01:24:12 "Ik wil zo graag een professionaliseringsslag maken met mijn dienst." 00:01:24:12 - 00:01:28:09 Dan nodigen wij bijvoorbeeld die mensen van de immigratiedienst uit naar Nederland. 00:01:28:09 - 00:01:31:17 Die hier een training kunnen ontvangen op allerlei terreinen. 00:01:31:17 - 00:01:34:17 En dat noemen we dus investeren in die werkrelatie op deze manier. 00:01:34:17 - 00:01:37:10 Waardoor uiteindelijk over het moeilijke onderwerp van terugkeer... 00:01:37:10 - 00:01:39:22 goede terugkeerafspraken gemaakt kunnen worden. 00:01:39:22 - 00:01:43:14 Om dan toch het Nederlandse belang, het realiseren van terugkeer... 00:01:43:14 - 00:01:46:02 want daar staat de DT&V voor... 00:01:46:02 - 00:01:48:19 daarover in gesprek te gaan en dan toch te kijken... 00:01:48:19 - 00:01:51:24 of de landen van herkomst daar ook hun medewerking aan kunnen verlenen. 00:01:52:07 - 00:01:56:05 Ik streef ernaar om die samenwerking te verbeteren. 00:01:56:05 - 00:01:57:23 Ik geloof hier ook echt in. 00:01:57:23 - 00:02:03:16 Maar ik realiseer me ook dat er altijd verschillen zijn waarbij het lastig is om die te kunnen overbruggen.

Meer informatie

Lees meer over de sollicitatieprocedure en vind uitgebreidere informatie over alle vacatures op de website van de DT&V.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon