Passen, meten en afwegen om de belangen van boeren en het milieu goed te behartigen

Frank Kooiman

Frank Kooiman

Manager bij directie plantaardige agroketens en voedselkwaliteit - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Werken voor Nederland betekent dat je nooit voor 1 kant van de tafel kunt kiezen. Je verdedigt immers het algemeen belang. Dat is de ervaring van Frank Kooiman, na 2,5 jaar als MT-lid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij geeft leiding aan de teams Mest en Gewasbescherming.

Middenweg

'Onze rol bij het ministerie is om belangen als natuur, economie en klimaat tegen elkaar af te wegen en een middenweg te vinden. Als iedereen ergens ontevreden over is, doen we meestal iets goed. Als maar 1 partij boos is, hebben we blijkbaar een kant gekozen en is de afweging niet helemaal goed geweest. Maar het mooiste is natuurlijk als partijen begrijpen waarom we doen wat we doen, ook al hadden ze het zelf misschien liever iets anders gezien.

Om tafel in Brussel

Frank werkt het liefst aan complexe dossiers, zoals het fosfaatrechtenstelsel. ‘Dat was echt een interessant traject. De melkveehouderij was hard gegroeid en produceerde daardoor te veel mest. Met een nieuwe wet moest dit probleem aangepakt worden. Maar: veel boeren hadden net geïnvesteerd in nieuwe stallen en waren natuurlijk niet blij met deze wijziging.’ Frank voerde gesprekken op allerlei niveaus, van belangbehartigers en individuele boeren in Nederland tot onderhandelingen met de Europese Commissie in Brussel.

Energie van lastige dossiers

‘Van wat anderen misschien een hoofdpijndossier vinden, krijg ik juist energie. Je probeert te zoeken naar de beste oplossing voor iedereen. Er bestaan geen pijnloze maatregelen, maar we kunnen soms wel het leed verzachten’, vertelt Frank. Zo konden bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel oplossingen worden gevonden voor vleesveehouders en voor jonge, startende boeren.

Direct effect boerenbedrijf

‘De maatregelen die we op het ministerie nemen, hebben vaak direct effect op het boerenbedrijf. Met onze wet- en regelgeving hebben we invloed op het dagelijks leven van een grote groep mensen in Nederland. Daardoor kun je veel bereiken. Maar het maakt natuurlijk ook dat wat we beslissen vaak gevoelig ligt, en soms op weerstand stuit. Het minste dat wij dan kunnen doen, is zorgen dat we de situatie waar boeren in zitten zo goed mogelijk kennen. Daarom ga ik regelmatig bij bedrijven op bezoek en ben ik bijvoorbeeld ook even langsgegaan bij de boerendemonstraties op het Malieveld. Uiteindelijk moeten we wel zorgen dat een probleem wordt opgelost.’

‘Als ik met een boer in gesprek ben over wetgeving, besef ik dat het een hele verantwoordelijkheid is om bij de Rijksoverheid te werken.’

Grote invloed

Als wij de minister adviseren om een aanpassing te doen, dan zal ze dat zeker serieus overwegen. In onze adviezen houden we rekening met alle verschillende belangen zoals bijvoorbeeld milieu, natuur en economie. Uiteindelijk is het de politiek die de besluiten neemt. Als ambtenaar is het vervolgens je taak om die besluiten uit te voeren en ook uit te leggen aan de buitenwereld. Als ik dan met een boer in gesprek ben over de wetgeving, besef ik dat het een hele verantwoordelijkheid is om bij de Rijksoverheid te werken. Maar wel een mooie verantwoordelijkheid, werk dat ertoe doet.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon