Inspectie van het Onderwijs

Of je nu scholier of student bent: je hebt recht op goed onderwijs. Ook als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind het onderwijs krijgt dat nodig is. Om kwaliteit en continuïteit te bewaken, houdt de Inspectie van het Onderwijs effectief toezicht op het Nederlandse onderwijs. Het doel is de kwaliteit van het onderwijs te borgen én te verbeteren.

Over ons

Zo’n 600 inspecteurs, analisten en ondersteuners van de Inspectie van het Onderwijs houden toezicht op het Nederlandse onderwijs. De vragen die bij vrijwel al onze collega’s door het hoofd spelen zijn: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?

Lees meer over ons

Werken bij de Inspectie van het Onderwijs

De collega’s die bij de Inspectie van het Onderwijs werken, waarderen de open en collegiale sfeer. Als organisatie die zich bezighoudt met het Nederlandse onderwijs, willen we zelf ook continu blijven leren. Daarom is er veel onderlinge betrokkenheid en kennisuitwisseling. We kijken met elkaar mee en werken nauw samen, dwars door alle functies en disciplines heen. Wat ons drijft is dat we doorlopend de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

Lees meer over Werken bij de Inspectie van het Onderwijs

Effectief toezicht voor beter onderwijs 

Zo’n 600 inspecteurs, analisten en ondersteuners van de Inspectie van het Onderwijs houden toezicht op het Nederlandse onderwijs. De vragen die bij vrijwel al onze collega’s door het hoofd spelen zijn: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?

Controleren op kwaliteit

Aan de hand van schoolprestaties controleren we de kwaliteit van het onderwijs. We analyseren de besteding van budgetten en het functioneren van schoolbesturen. Op basis van de onderwijsresultaten stimuleren we scholen om de kwaliteit -waar nodig- te verbeteren.

Verbetering stimuleren

Maar we houden niet alleen toezicht, we handhaven ook. De Inspectie van het Onderwijs kan vroegtijdig bijsturen. Bijvoorbeeld door schoolbesturen bij achterblijvende onderwijsresultaten te stimuleren per onderdeel te verbeteren. De missie van de inspectie is dan ook 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'.

Kom meer te weten over het werk van de Inspectie van het Onderwijs.

Werken bij de Inspectie voor het Onderwijs

De collega’s die bij de Inspectie van het Onderwijs werken, waarderen de open en collegiale sfeer. Als organisatie die zich bezighoudt met het Nederlandse onderwijs, willen we zelf ook continu blijven leren. Daarom is er veel onderlinge betrokkenheid en kennisuitwisseling. We kijken met elkaar mee en werken nauw samen, dwars door alle functies en disciplines heen. Wat ons drijft is dat we doorlopend de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

Het werk van de Inspectie van het Onderwijs

(Er verschijnen verschillende foto's van scholieren en een foto van drie volwassenen die elkaar glimlachend aankijken. Beeldtitel: Het onderwijs en de inspectie. Voice-over:) INLEIDENDE MUZIEK VOICE-OVER: Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat ook in de wet waar het onderwijs ten minste aan moet voldoen. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders werken elke dag erg hard om leerlingen goed onderwijs te geven. LUKE JACOBS: Ik vind humor heel belangrijk bij een leraar goed uitleggen en ook nog wel serieus zijn. JEMAL KAPOEN: Ja, het is altijd heel fijn als iemand je helpt als je iets niet snapt. DESIRÉE TREURE: Niet opgeven als kinderen het niet snappen. Zo van: pfff, snap je het nou nog niet? VOICE-OVER: Daardoor is het Nederlands onderwijs gevarieerd en van een hoog niveau. De Inspectie van het Onderwijs waarborgt dat scholen ten minste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit. (Een jongeman schudt een reageerbuisje heen en weer.) BIBI VAN LEEUWEN: Ik ben er vooral heel erg voor de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze het ook fijn hebben en dat ze op een fijne manier in een fijne omgeving kunnen leren wat ze moeten leren. ESTHER VAN LOOIJENGOED: Onderwijs is voor mij zo belangrijk omdat het gewoon de toekomst van kinderen bepaalt. BEREND BUDDINGH': Goed onderwijs begint op de school natuurlijk en ik denk dat heel belangrijk bij goed onderwijs is dat leerlingen zich thuis voelen op de school. ELINE GERATS: Ik zie dat mijn werk effect heeft. Bijvoorbeeld bij scholen die een aantal verbeterstappen moeten ondernemen en waarmee we hebben afgesproken: nou, dat gaan we wat intensiever volgen en we gaan jullie intensiever helpen om die stappen te zetten. En dat ze dan na een traject, dat ze daar dan ook daadwerkelijk veel beter uit komen. VOICE-OVER: En de inspectie stimuleert besturen en scholen om te blijven werken aan nog beter onderwijs. BUDDINGH': Dat is niet iets om bang voor te zijn maar dat kan ook heel inspirerend zijn. Dat is een blik van buiten, een blik met kennis van buiten en, ja, dan kan je ook weer verder komen als school. VOICE-OVER: Ten minste eens per vier jaar komt de Onderwijsinspectie op iedere school. Bovendien worden jaarlijks op afstand de gegevens geanalyseerd van elke school om te zien of er risico's zijn. En één keer per vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij het schoolbestuur want voor het onderwijs is uiteindelijk het bestuur verantwoordelijk. Kwaliteit van het onderwijs begint bij de bestuurder omdat wij ervan uitgaan dat besturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. En daarom zitten we vandaag hier. Ik denk dat heel belangrijk is dat de bestuurder voortaan als eerste aangesproken wordt. Van een bestuurder mag verwacht worden dat hij weet wat er in zijn scholen gebeurt. Dus ook logisch dat die als eerste wordt aangesproken op wat de kwaliteitszorg is wat de school ambieert, wat de ambities van de school zijn. VOICE-OVER: En de inspecteur bezoekt scholen en kijkt in de klas. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat moet beter? Wat wil de school zelf bereiken? En hoe doen ze dat? Het gesprek met de inspectie is altijd, vind ik, heel inspirerend. Het gaat gewoon over de dingen waar het over moet gaan. Gebeurt dat vaak bij jou dat je al eerder klaar bent? Ja, en dan ga ik gewoon kijken wat ik voor huiswerk heb en dan ga ik dat erbij pakken. GERATS: Je loopt door de gangen, je komt in de aula je spreekt met leerlingen, met docenten. En de manier waarop ze praten over de school de loyaliteit die ze voelen voor de school, voor hun docenten de betrokkenheid die docenten tentoonspreiden voor hun leerlingen ja, dat zegt heel veel over het leer- en leefklimaat. VAN LEEUWEN: Continue working. If you have any questions, you can ask me, okay? VAN LEEUWEN: Als docent zelf ben je vooral bezig met zorgen dat je eigen lessen heel goed verlopen, en als dan de inspecteur komt dan zie je wel van: o ja, daar letten ze op, daar kijken ze naar. Ook daarna, als ze even vraagt van: Goh, waarom heb je dit gedaan? En wat wilde je ze hiermee leren? Dan denk je ook weer even na over je lessen, dus dat is op zich ook heel goed dat je achteraf nog even terugkijkt van: wat wilde ik hier eigenlijk mee? VOICE-OVER: Daarnaast volgt de inspectie voortdurend de ontwikkelingen in het hele onderwijs. Hoe staat het onderwijs in Nederland ervoor? Van basisschool tot universiteit. Hoe het met het taalonderwijs gaat bijvoorbeeld. Of met gelijke kansen voor ieder kind. Of zijn er knelpunten waar veel scholen of opleidingen mee te maken hebben? En zijn er scholen die daar slimme oplossingen voor hebben bedacht? Met die informatie kunnen alle betrokkenen aan de slag beleidsmakers, besturen, schoolleiders, leraren om het onderwijs in Nederland nog beter te maken voor iedere leerling. (Luke Jacobs:) LUKE: Omdat ik zo veel van leren eigenlijk hou lijkt het me leuk om later ook zelf les te gaan geven want dan kan ik andere mensen helpen om te leren. Hallo, school is geweldig. (Aldus een meisje. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie van het Onderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeldtekst: met dank aan: OBS de Graswinkel, Weert, Schoonhovens College, SintLucas, Eindhoven. Dit is een productie van de Inspectie van het Onderwijs. Copyright 2017.) AFSLUITENDE MUZIEK

Verhalen uit de praktijk bij Inspectie van het Onderwijs

Volg Inspectie van het Onderwijs op social

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon