Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen.

Lunchwebinar: business analist bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Nieuwsgierig wat een business analist bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) doet? Ontdek het op donderdag 14 december tijdens dit lunchwebinar. Tijdens het webinar kun al je vragen stellen. En ben je enthousiast? Dan vertellen we je graag meer over onze vacature voor business analist.

14
dec.

Over ons

OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen.
Elke dag werken we aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Een land waar je jezelf mag zijn en waar iedereen de kans krijgt om z’n talenten te ontwikkelen. Van de handigste handen tot de knapste koppen.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Welkom bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, welkom bij OCW. De werkgever die jou waardeert om wie je bent, jou prikkelt om nieuwsgierig te blijven en jou uitdaagt om impact te maken voor iedereen in Nederland. Je werkt bij ons volgens 6 principes, die breed verankerd zijn in onze cultuur en organisatie en die jouw werk, traineeship of stage bij OCW heel leuk en interessant maken. Benieuwd welke 6 dit zijn? Lees snel verder.

Lees meer over werken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Werken aan de toekomst

OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen.
Elke dag werken we aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Een land waar je jezelf mag zijn en waar iedereen de kans krijgt om z’n talenten te ontwikkelen. Van de handigste handen tot de knapste koppen.

Luisteren naar de samenleving

We luisteren naar de mensen voor wie we het doen. Van een uitgesproken professional tot een bezorgde ouder. We brengen mensen en organisaties samen, en stimuleren initiatieven en samenwerking.

Dit maken wij mogelijk

We maken het mogelijk dat iedereen goed onderwijs krijgt en een waardevol diploma kan behalen. Dat kunstenaars mogelijkheden krijgen om zich in alle creativiteit te uiten. Dat cultuurmakers ervoor zorgen dat we elkaars verhalen leren kennen en de wereld door andermans ogen kunnen ervaren. Dat er voor iedereen op media- en cultuurgebied iets te kiezen valt, van theatervoorstellingen tot radiozenders en van films tot musea. Dat onze monumenten en verhalen behouden blijven voor volgende generaties. Dat wetenschappers de ruimte krijgen om hun ontdekkingen te doen. En dat iedereen een volwaardige plek in onze samenleving krijgt. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of waar je voor staat.

De werkgever waar iedereen welkom is

Welkom bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, welkom bij OCW. De werkgever die jou waardeert om wie je bent, jou prikkelt om nieuwsgierig te blijven en jou uitdaagt om impact te maken voor iedereen in Nederland. Je werkt bij ons volgens 6 principes, die breed verankerd zijn in onze cultuur en organisatie en die jouw werk, traineeship of stage bij OCW heel leuk en interessant maken. Benieuwd welke 6 dit zijn? Lees snel verder.

Onthoud voor wie je het doet

Je bent er voor iedereen in Nederland. Iedereen verdient een gelijke kans. En daar werk jij elke werkdag aan. Je houdt scherp voor ogen voor wie je het doet en waarom. Pakt een idee in de praktijk uit als het bedoeld is? Jij onderzoekt het. Daarbij luister je naar signalen uit de maatschappij én politiek. Hoe luid of zacht het geluid ook is. Alle signalen verdienen jouw aandacht.

Blijf een leerling

We nodigen je uit om nieuwsgierig te zijn naar ontwikkelingen in je vak en daarbuiten, vragen te stellen en kennis op te doen, zowel binnen OCW als in de rest van de maatschappij. Uitgeleerd ben je nooit. Inspiratie haal je uit de kleinste gesprekken. En de grootste boeken.

Laat je stem horen

Voor jou creëren we een omgeving waarin je trouw kunt zijn aan jezelf en jezelf kunt uitspreken. Want dan ben je op je best. Deel je dromen, je ideeën, je mening en je perspectief. Durf kritische vragen te stellen. Sta ergens voor. En durf ook je stem te laten horen aan iemand die hoger in de organisatie zit.

Weet dat je niet alles weet

Wees open over wat je wel en niet weet. Geef anderen een inkijk in jouw wereld. Openheid haalt ruis weg. Wees bewust dat je gekleurd naar de wereld kijkt. Houd een brede en nieuwsgierige blik. Stomme vragen bestaan niet. Beter iets 2 keer vragen dan aannemen dat je het begrijpt. Zeg niet altijd meteen ja, maar bedenk of je alle informatie hebt om een belofte te maken.

Kijk vooruit

Er zijn altijd zaken die nu moeten. Doelen die snel bereikt moeten worden. Maar er zijn ook doelen die in de toekomst liggen. Doelen waar je vandaag het zaadje voor plant en die je misschien pas over 50 jaar oogst. Beide doelen zijn belangrijk. Kijk daarom niet alleen wat er voor je voeten ligt, maar kijk ook vooruit. Formuleer je doelen helder en concreet. Durf te prioriteren. Weet wat nu moet. Weet wat kan wachten. En houd daaraan vast. Alles moet altijd nu. In werkelijkheid is keuzes maken het beste, zodat je stap voor stap de zaken af krijgt.

Speel een symfonie

Als OCW’er zoek je oplossingen in samenwerking. Je geeft collega’s ruimte en vindt talenten van anderen. Je waardeert, bewondert en gebruikt ze. Want zo kom je samen verder. Met collega’s en anderen deel je kennis, vaardigheden en ideeën. Kijk naar wat de ander nodig heeft en luister met aandacht. Vraag door en voel elkaar aan. Laat merken dat je informatie haalt uit wat de ander zegt. Ga in gesprek en maak contact.

Perspectief

Ontwikkeling maakt je breed inzetbaar. Voor iedere medewerker van OCW is er een budget beschikbaar voor scholing en opleiding. En switchen naar een ander werkveld is ook heel goed mogelijk. Dat is één van de voordelen van werken bij een groot en veelzijdig ministerie.

Dit bieden we je nog meer

Nu je weet waar OCW voor staat en gaat ben je vast ook geïnteresseerd wat OCW als werkgever nog meer te bieden geeft.  Lees alles over onze arbeidsvoorwaarden.

Stages en traineeships

Studeer je nog, doe je nog een opleiding of ben je al in de afrondende fase?  Ook dan kun je al bij OCW terecht. Door een stage of een traineeship bijvoorbeeld. 

Jong OCW

Jonge OCW-ambtenaren die meer uit hun werk willen halen, kunnen lid worden van JongOCW. Zo vergroot je als jonge ambtenaar je netwerk binnen en buiten het ministerie. JongOCW organiseert diverse activiteiten, waaronder werkbezoeken, een studiereis, workshops en borrels. Het netwerk stimuleert hiermee je professionele groei en kennis over de organisatie en behartigt je belangen.

Bekijk het verhaal van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Corporate video - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum: 24-10-2023 Versie: 2.0 Tekst: (De video start met een beeld van een vrouw en daarna een man die recht in de camera kijken.) *Muziek speelt* (Vervolgens verschijnt er een andere jongeman in beeld). VOICE-OVER: Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. (Er verschijnt een andere vrouw, een man, en daarna nog twee vrouwen die allemaal op hun beurt recht in de camera kijken. Hierna verschijnen twee vrouwen in een witte jurk, omringd door familie en vrienden, de plek waar ze zojuist zijn getrouwd.) VOICE-OVER: Een land waar je jezelf mag en kan zijn. Een land waar iedereen mee kan doen. (Een juf zit met haar leerlingen aan een tafel. De juf geeft uitleg en de leerlingen zijn tegelijkertijd aan het tekenen. Een jonge vrouw schijft een wiskundesom uit.) Vervolgens zie je een juf met haar leerlingen aan ��n tafel zitten. De juf geeft uitleg en de leerlingen zijn tegelijkertijd aan het tekenen. Daarna zie je een jonge vrouw een wiskundesom uitschrijven. VOICE-OVER: Waar je de vrijheid hebt om je te ontwikkelen en te uiten. (Een jonge vrouw is aan het demonstreren en houd daarbij een bord in de lucht. Vervolgens zie je een kind dat aan het spelen is op school, naast hem zit een juf die iets tegen hem zegt.) VOICE-OVER: Als iedereen een gelijke kans krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien. (Een jonge vrouw speelt viool.) VOICE-OVER: Van de handigste handen tot de knapste koppen. (Een meisje krijgt praktijkles van haar leraar. Ze steekt haar duim op naar de camera. Gevolgd door een beeld waar een jonge vrouw in een laboratorium aan het werk is. Daarna zie je een beeld in een ziekenhuis waar een pati�nt in bed ligt en wordt ondervraagd.) VOICE-OVER: Zodat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. (Gevolgd door een jongen die gitaar speelt en een man die een kunstwerk schildert.) VOICE-OVER: Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en in de toekomst. (Een vrouw fietst over de afsluitdijk, langs het water.) Vanaf boven zie je mensen wandelen langs het water en gezamenlijk lunchen. Op kantoor zit een vrouw achter haar laptop in een digitaal overleg met vier andere collega's.) VOICE-OVER: Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. (Drie leerlingen voeren een scheikunde-opdracht uit, de leraar staat naast ze.) VOICE-OVER: Ieder vanuit z'n expertise en eigenheid. (Een groepje leerlingen loopt door de gang op school, het meisje draait zich om en kijkt in de camera. Twee leerlingen zitten naast elkaar aan een bureau en maken een toets.) VOICE-OVER: Met oog voor vandaag. (Een jongen en meisje zitten allebei achter een laptop in groepsopstelling. De juf praat met de jongen en geeft uitleg.) VOICE-OVER: En aandacht voor morgen. (Ministers Robbert Dijkgraaf, Mari�lle Paul en staatssecretaris Gunay Uslu praten alle drie op hun beurt in een microfoon.) VOICE-OVER: Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. (Een groep medewerkers zit in een meeting.) VOICE-OVER: En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. (Twee collega's zitten achter ��n laptop en wijzen iets aan op het beeldscherm.) VOICE-OVER: We luisteren naar de mensen waar we het voor doen. (Je ziet een jonge vrouw sleutelen aan een motor. Vervolgens zie je een moeder samen met haar dochter en zoontje op de bank zitten, ze leest een boek voor.) VOICE-OVER: Van een uitgesproken professional tot een bezorgde ouder. (Vervolgens zie je vier collega's wandelen door de gang en tegelijk in discussie met elkaar.) VOICE-OVER: We brengen mensen en organisaties samen. Stimuleren initiatieven en samenwerking. (Een groep mensen zit in rijen naast elkaar, klappen en kijken vrolijk naar iets wat voor zich afspeelt. Dan loopt een groep leerlingen op school in slow-motion een trap af.) VOICE-OVER: We maken het mogelijk dat iedereen goed onderwijs krijgt. (Een groep studenten zit in de collegezaal, luistert en maakt aantekeningen van wat er wordt verteld door de leraar. Gevolgd door een shot waarin een blije studente haar diploma heeft gehaald en haar ouders knuffelt.) VOICE-OVER: En een waardevol diploma kan behalen. (Een journaliste heeft een microfoon voor zich en doet verslag van een gebeurtenis. Vervolgens zie je een meisje die kleurrijke muurschilderingen aan het maken is met verf.) VOICE-OVER: Dat journalisten en kunstenaars zich in alle vrijheid kunnen uiten. (Een vrouw loopt door het Rijksmuseum. Een orkest geeft een optreden, allerlei mensen spelen viool en er is ��n iemand die het orkest begeleidt.) VOICE-OVER: Dat cultuurmakers er voor zorgen dat we elkaars verhalen leren kennen. (Een band geeft een optreden, het publiek gaat helemaal los en er gaat confetti door de lucht.) VOICE-OVER: en onze wereld door andermans ogen kunnen ervaren. (Een dj staat achter een draaitafel en raakt zijn plaat aan.) VOICE-OVER: Dat er voor iedereen op media- en cultuurgebied iets te kiezen valt. (In een theatervoorstelling schijnt ligt op een rood doek, het publiek klapt enthousiast.) VOICE-OVER: Van theatervoorstellingen tot radiozenders en van films tot musea. (Een meisje maakt radio, ze heeft een koptelefoon op en zit achter een groot scherm. Twee jongens zijn in een museum en bekijken een schilderij met een zaklamp.) VOICE-OVER: Dat onze monumenten en verhalen behouden blijven voor volgende generaties. (Een groep mensen is bezig met het doen van opgravingen.) VOICE-OVER: Dat wetenschappers de ruimte krijgen om hun ontdekkingen te doen. (Op een festivalterrein staan duizenden mensen, in de lucht zweven allerlei gekleurde ballonnen.) VOICE-OVER: En dat iedereen een volwaardige plek in onze samenleving krijgt. (De pride is bezig, een boot staat vol met mannen en vrouwen in zwart/witte pakjes, langs de zijlaan staan hordes met mensen.) VOICE-OVER: Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of waar je voor staat. (Twee jongens filmen zichzelf en de ene jongen geeft de ander een kus op zijn wang. Dan verschijnt er een man die recht in de camera kijkt, gevolgd door een andere man.) VOICE-OVER: Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Dan verschijnt er een vrouw, gevolgd door een man en daarna nog een vrouw die ook in de camera kijken.) VOICE-OVER: Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. (Tot slot verschijnt het logo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.)

Verhalen uit de praktijk bij OCW

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon