Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, excellente wetenschap en het beste onderwijs voor ieder kind. In een land waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en in alle vrijheid zichzelf kan zijn. Dat is waar je aan werkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zo draag je met onder andere beleidsmedewerkers, juristen, financiële experts, inspecteurs en communicatieprofessionals bij aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Over ons

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt, cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Samenwerken met mensen uit het onderwijs, de cultuurwereld en de wetenschap is daarbij het uitgangspunt. Ook gemeenten, bedrijfsleven, sectorraden en vakbonden zijn onze vaste gesprekspartners.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar voortdurende ontwikkeling, zowel van ons werkveld als van onze eigen organisatie. We denken onder meer na over hoe het beroepsonderwijs goed aan kan sluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, hoe de toekomst van de publieke omroep eruit moet komen te zien, en welke onderzoeksgebieden financiering moeten krijgen.

Lees meer over werken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: goed onderwijs voor iedereen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt, cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Samenwerken met mensen uit het onderwijs, de cultuurwereld en de wetenschap is daarbij het uitgangspunt. Ook gemeenten, bedrijfsleven, sectorraden en vakbonden zijn onze vaste gesprekspartners.

Feiten en cijfers

In onderstaande infographic zie je de personele samenstelling van het ministerie ten opzichte van de gehele Rijksoverheid.

Feiten en cijfers: 3,5% van de rijksoverheid werkt bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 63,9% Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt full time. De gemiddelde leeftijd van werknemers bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.o.v. de rijksoverheid is als volgt: 4,7% t.o.v. 6,2% is jonger dan 30 jaar. 34,4% t.o.v. 34,3% is 30 tot 45 jaar. 62,9 t.o.v. 59,5% is 45 jaar of ouder.

Organisatie-opbouw

Het ministerie van OCW bestaat uit een bestuursdepartement waar het beleid wordt gemaakt, een aantal diensten dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van dat beleid en 2 inspecties die toezicht houden:

Kom meer te weten over de organisatie en de onderwerpen waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan werkt.

Een lerende organisatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar voortdurende ontwikkeling, zowel van ons werkveld als van onze eigen organisatie. We denken onder meer na over hoe het beroepsonderwijs goed aan kan sluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, hoe de toekomst van de publieke omroep eruit moet komen te zien, en welke onderzoeksgebieden financiering moeten krijgen.

OCW wil een lerende organisatie zijn. Onze medewerkers zijn inhoudelijk gedreven, kijken met een open blik naar de samenleving en hebben een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Zij krijgen alle ruimte om zich te ontplooien in een professionele organisatie en leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Wat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jou te bieden?

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksoverheid heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kun je een traineeship volgen. Via het Rijkstraineeprogramma oriënteer je je breed op werken bij de Rijksoverheid. Ook kun je bij OCW stagelopen; het ministerie heeft regelmatig behoefte aan stagiairs.

Lees meer over het Rijkstraineeprogramma

Lees meer over stage lopen

Perspectief

Ontwikkeling maakt je breed inzetbaar. Voor iedere medewerker van OCW is er een budget beschikbaar voor scholing en opleiding. En switchen naar een ander werkveld is ook heel goed mogelijk. Dat is 1 van de voordelen van werken bij een groot en veelzijdig ministerie.

JongOCW

Jonge OCW-ambtenaren die meer uit hun werk willen halen, kunnen lid worden van JongOCW. Zo vergroot je als jonge ambtenaar je netwerk binnen en buiten OCW. JongOCW organiseert diverse activiteiten, waaronder werkbezoeken, een studiereis, workshops en borrels. Het netwerk stimuleert hiermee je professionele groei en kennis over de organisatie en behartigt je belangen.

Gerelateerde artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon