Dit is OCW

We zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Wij werken aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Elke dag werken aan de toekomst van Nederland

OCW maakt het mogelijk dat iedereen goed onderwijs krijgt en een waardevol diploma kan behalen. Dat wetenschappers de ruimte krijgen om hun ontdekkingen te doen. Dat journalisten en kunstenaars zich in alle vrijheid kunnen uiten, en dat cultuurmakers ervoor zorgen dat we elkaars verhalen leren kennen en onze wereld door andermans ogen kunnen ervaren. Ons werkterrein laat zich niet eenvoudig vangen in een hokje. Onze medewerkers evenmin.

Corporate video - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum: 24-10-2023 Versie: 2.0 Tekst: (De video start met een beeld van een vrouw en daarna een man die recht in de camera kijken.) *Muziek speelt* (Vervolgens verschijnt er een andere jongeman in beeld). VOICE-OVER: Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. (Er verschijnt een andere vrouw, een man, en daarna nog twee vrouwen die allemaal op hun beurt recht in de camera kijken. Hierna verschijnen twee vrouwen in een witte jurk, omringd door familie en vrienden, de plek waar ze zojuist zijn getrouwd.) VOICE-OVER: Een land waar je jezelf mag en kan zijn. Een land waar iedereen mee kan doen. (Een juf zit met haar leerlingen aan een tafel. De juf geeft uitleg en de leerlingen zijn tegelijkertijd aan het tekenen. Een jonge vrouw schijft een wiskundesom uit.) Vervolgens zie je een juf met haar leerlingen aan ��n tafel zitten. De juf geeft uitleg en de leerlingen zijn tegelijkertijd aan het tekenen. Daarna zie je een jonge vrouw een wiskundesom uitschrijven. VOICE-OVER: Waar je de vrijheid hebt om je te ontwikkelen en te uiten. (Een jonge vrouw is aan het demonstreren en houd daarbij een bord in de lucht. Vervolgens zie je een kind dat aan het spelen is op school, naast hem zit een juf die iets tegen hem zegt.) VOICE-OVER: Als iedereen een gelijke kans krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien. (Een jonge vrouw speelt viool.) VOICE-OVER: Van de handigste handen tot de knapste koppen. (Een meisje krijgt praktijkles van haar leraar. Ze steekt haar duim op naar de camera. Gevolgd door een beeld waar een jonge vrouw in een laboratorium aan het werk is. Daarna zie je een beeld in een ziekenhuis waar een pati�nt in bed ligt en wordt ondervraagd.) VOICE-OVER: Zodat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. (Gevolgd door een jongen die gitaar speelt en een man die een kunstwerk schildert.) VOICE-OVER: Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en in de toekomst. (Een vrouw fietst over de afsluitdijk, langs het water.) Vanaf boven zie je mensen wandelen langs het water en gezamenlijk lunchen. Op kantoor zit een vrouw achter haar laptop in een digitaal overleg met vier andere collega's.) VOICE-OVER: Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. (Drie leerlingen voeren een scheikunde-opdracht uit, de leraar staat naast ze.) VOICE-OVER: Ieder vanuit z'n expertise en eigenheid. (Een groepje leerlingen loopt door de gang op school, het meisje draait zich om en kijkt in de camera. Twee leerlingen zitten naast elkaar aan een bureau en maken een toets.) VOICE-OVER: Met oog voor vandaag. (Een jongen en meisje zitten allebei achter een laptop in groepsopstelling. De juf praat met de jongen en geeft uitleg.) VOICE-OVER: En aandacht voor morgen. (Ministers Robbert Dijkgraaf, Mari�lle Paul en staatssecretaris Gunay Uslu praten alle drie op hun beurt in een microfoon.) VOICE-OVER: Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. (Een groep medewerkers zit in een meeting.) VOICE-OVER: En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. (Twee collega's zitten achter ��n laptop en wijzen iets aan op het beeldscherm.) VOICE-OVER: We luisteren naar de mensen waar we het voor doen. (Je ziet een jonge vrouw sleutelen aan een motor. Vervolgens zie je een moeder samen met haar dochter en zoontje op de bank zitten, ze leest een boek voor.) VOICE-OVER: Van een uitgesproken professional tot een bezorgde ouder. (Vervolgens zie je vier collega's wandelen door de gang en tegelijk in discussie met elkaar.) VOICE-OVER: We brengen mensen en organisaties samen. Stimuleren initiatieven en samenwerking. (Een groep mensen zit in rijen naast elkaar, klappen en kijken vrolijk naar iets wat voor zich afspeelt. Dan loopt een groep leerlingen op school in slow-motion een trap af.) VOICE-OVER: We maken het mogelijk dat iedereen goed onderwijs krijgt. (Een groep studenten zit in de collegezaal, luistert en maakt aantekeningen van wat er wordt verteld door de leraar. Gevolgd door een shot waarin een blije studente haar diploma heeft gehaald en haar ouders knuffelt.) VOICE-OVER: En een waardevol diploma kan behalen. (Een journaliste heeft een microfoon voor zich en doet verslag van een gebeurtenis. Vervolgens zie je een meisje die kleurrijke muurschilderingen aan het maken is met verf.) VOICE-OVER: Dat journalisten en kunstenaars zich in alle vrijheid kunnen uiten. (Een vrouw loopt door het Rijksmuseum. Een orkest geeft een optreden, allerlei mensen spelen viool en er is ��n iemand die het orkest begeleidt.) VOICE-OVER: Dat cultuurmakers er voor zorgen dat we elkaars verhalen leren kennen. (Een band geeft een optreden, het publiek gaat helemaal los en er gaat confetti door de lucht.) VOICE-OVER: en onze wereld door andermans ogen kunnen ervaren. (Een dj staat achter een draaitafel en raakt zijn plaat aan.) VOICE-OVER: Dat er voor iedereen op media- en cultuurgebied iets te kiezen valt. (In een theatervoorstelling schijnt ligt op een rood doek, het publiek klapt enthousiast.) VOICE-OVER: Van theatervoorstellingen tot radiozenders en van films tot musea. (Een meisje maakt radio, ze heeft een koptelefoon op en zit achter een groot scherm. Twee jongens zijn in een museum en bekijken een schilderij met een zaklamp.) VOICE-OVER: Dat onze monumenten en verhalen behouden blijven voor volgende generaties. (Een groep mensen is bezig met het doen van opgravingen.) VOICE-OVER: Dat wetenschappers de ruimte krijgen om hun ontdekkingen te doen. (Op een festivalterrein staan duizenden mensen, in de lucht zweven allerlei gekleurde ballonnen.) VOICE-OVER: En dat iedereen een volwaardige plek in onze samenleving krijgt. (De pride is bezig, een boot staat vol met mannen en vrouwen in zwart/witte pakjes, langs de zijlaan staan hordes met mensen.) VOICE-OVER: Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of waar je voor staat. (Twee jongens filmen zichzelf en de ene jongen geeft de ander een kus op zijn wang. Dan verschijnt er een man die recht in de camera kijkt, gevolgd door een andere man.) VOICE-OVER: Wij zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Dan verschijnt er een vrouw, gevolgd door een man en daarna nog een vrouw die ook in de camera kijken.) VOICE-OVER: Samen werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. (Tot slot verschijnt het logo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.)

Informele sfeer

OCW zit op meer locaties dan je denkt. Van Groningen tot aan Utrecht en van Den Haag tot Amersfoort. En waar je ook binnenloopt, het valt meteen op. De vriendelijke omgang tussen collega’s en de mensgerichte werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Een veelkleurig ministerie

We hebben elk onze eigen achtergrond, expertise en motivatie. Een veelkleurige mix die leidt tot mooie dingen. In kleine, gedreven teams werken we met elkaar en krijgen we dingen voor elkaar. Voor een slim, vaardig en creatief Nederland.

Vera werkt als i-professional bij het ministerie van OCW

'Ik vind het fijn om bij te dragen aan een betere maatschappij, een beter Nederland of in mijn geval beter onderwijs'

Vera, full stack developer

Portret van Remke, Product Owner bij het ministerie van OCW

'Mede dankzij mij is overheidsinformatie over 100 jaar nog steeds toegankelijk'

Remke, product owner

Onze vacatures

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon