Een dag op pad met een arbeidsinspecteur

Ronald van Arragon is 1 van de honderden arbeidsinspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Met zijn collega’s zorgt hij dat werknemers in heel Nederland aan de slag kunnen in een veilige en gezonde omgeving. Waar let een arbeidsinspecteur nu precies op tijdens een inspectie? En hoe richt hij zijn werk eigenlijk in? We liepen een dag mee en bezochten 2 locaties.

Werken als inspecteur

In totaal houdt de Inspectie, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Nederland toezicht op zo’n 700.000 bedrijven, waar in totaal zo’n 7,5 miljoen mensen werken. Roland van Arragon werkt voor de Nederlandse Arbeidsinspectie als 1 van de enkele honderden arbeidsinspecteurs. Hij inspecteert onder andere op bouwplaatsen of er veilig en gezond wordt gewerkt en voorkomt zo dat er ongelukken gebeuren.

‘Tijdens een inspectie let ik op alles, bijvoorbeeld of steigers goed zijn gemonteerd en of er nergens valgevaar is’

Roland van Arragon
rolandvanarragon-magazijn

‘De insteek van mijn werk is niet om boetes uit te delen, maar om te controleren of mensen in een veilige omgeving werken’

‘Ik stop ook als er particulieren aan het klussen zijn’

Roland werkt gemiddeld 3 dagen buiten en 2 dagen op kantoor. ‘Tijdens mijn bureaudagen maak ik onder andere ongevallen- en boeterapporten op, voer ik overleggen en checken mijn collega’s en ik elkaars inspectierapporten. Ook moet ik slachtoffers en soms getuigen van een ongeval horen, om helder te krijgen wat er is gebeurd. Dan krijg ik onder meer te horen of het slachtoffer zelf onveilig aan het werk was, of dat de werkgever niet had gezorgd voor een veilige werkomgeving. Tijdens mijn inspectierondes rijd ik door de regio van bouwplaats naar bouwplaats, maar ik stop ook als er particulieren aan het klussen zijn. Ik kan hen dan wel geen boete geven als ze onveilig werken, maar ik kan ze wel op mogelijke gevaren wijzen en tips geven.’

091114-Arbeidsinspecteur1-12

10u00

Aankomst op locatie 1. Het distributiecentrum van Wehkamp in aanbouw. Een pand ter grootte van 8 voetbalvelden: 35.000m2. De inspectie begint met een gesprek met de opzichter over onder andere het verloop van de bouw.

091114-Arbeidsinspecteur1-26

10u20

Start van de inspectie

091114-Arbeidsinspecteur1-64

10u25

Inspectie van een hoogwerker. Deze heeft een veiligheidscontrole gemist en moet binnen afzienbare tijd gecontroleerd worden. Roland maakt hier een aantekening van.

91114-Arbeidsinspecteur1-125

11u15

Hoe pakken ze hier het leggen van de vloeren aan? Roland overlegt met de leidinggevende van de vloerenleggers.

091114-Arbeidsinspecteur1-3

12u15

Afsluitend gesprek op locatie 1 met de opzichter. Alles is goed verlopen. Geen boete

091114-Arbeidsinspecteur1-224

13u00

Aankomst op locatie 2. De aanleg van sociale woningbouw in Zwolle. Roland moet eerst telefonisch overleggen over een boeterapport van een eerdere inspectie voor hij kan beginnen.

091114-Arbeidsinspecteur1-233

13u25

Op weg naar de woningen op locatie 2.

091114-Arbeidsinspecteur1-279

14u00

Discussie over hoe zwaar een kruiwagen maximaal beladen mag zijn. Roland: maximaal 60 kilo.

091114-Arbeidsinspecteur2-14

14u20

Roland deelt een compliment uit. ‘Bij het boren komt veel stof vrij, maar je werkt met goede bescherming voor je luchtwegen.’

091114-Arbeidsinspecteur2-73

14u45

Einde inspectie 2. Afsluitend gesprek met de opzichter. Ook hier verliep alles soepel.

Overal op de bouwplaats toegang

‘Voorafgaand aan een inspectie laat ik nooit weten dat ik kom’, vertelt Roland. ‘Dan zouden uitvoerders hierop in kunnen spelen en krijg je geen eerlijk beeld van hoe het eraan toegaat op een bouwplaats. Wel meld ik me bij de start van een inspectie altijd even bij de uitvoerder die het overzicht heeft over al het werk. Dan vraag ik hoe het ervoor staat en waar ze precies mee bezig zijn.’ Tijdens het startgesprek bij Wehkamp geeft de uitvoerder aan dat ze bezig zijn met controles om te kijken of de geautomatiseerde stellingen werken. Hij heeft liever niet dat Roland daar nu inspecteert, dat zou kunnen storen bij het werk. ‘Met mijn inspectiepas mag ik overal komen, ook al zegt iemand van niet. Maar ik kom regelmatig op deze bouwplaats – zo eens in de 6 weken – dus ik hoef de stellingen nu niet per se te controleren.’

091114-Arbeidsinspecteur1-170

Ook het leggen van een vloer moet het personeel zo min mogelijk belasten

Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren

Tijdens een inspectie let Roland op verschillende dingen. ‘Bijvoorbeeld op de fysieke belasting van werknemers. Deze moet altijd zo minimaal mogelijk zijn. Zo moeten glasplaten vanaf 50 kilo machinaal worden verplaatst. Gebeurt dit niet, dan krijgt de werkgever een boete. Die kan oplopen tot € 4500.’ Ook het leggen van een vloer moet het personeel zo min mogelijk belasten. Op de bouwplaats van het Wehkamp-distributiecentrum letten ze hier goed op. ‘De machine om de vloer mee af te werken is goed hoog. Zo hoeft de gebruiker niet te bukken, dat is slecht voor zijn knieën.’ Van een hekje op de bovenverdieping maakt Roland een foto en een aantekening. ‘Dit moeten ze verhogen, mensen kunnen hier overheen vallen.’

091114-Arbeidsinspecteur1-279

Op de tweede locatie, nieuwbouw van 74 woningen en appartementen in Zwolle, verloopt de inspectie ook soepel. Wel voert Roland een flinke discussie met de voorman van een metselbedrijf over het gewicht van een kruiwagen. ‘Hier mogen maximaal 40 stenen van 1,5 kilo op liggen.’ De voorman kan zich hier niet in vinden: ‘Een kruiwagen van meer dan 60 kilo vind ik nog steeds niet erg zwaar.’ Roland legt uit dat verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het totale gewicht van de kruiwagen echt niet meer mag zijn dan 60 kilo. Uiteindelijk kan de metselaar zich hierin vinden.

091114-Arbeidsinspecteur2-73

De eindbespreking is belangrijk. Hierin bespreken we wat ik heb opgemerkt en welke werkgevers of onderaannemers ik mijn bevindingen ga sturen

Aan het einde van de tweede en laatste inspectie, voert Roland een afsluitend gesprek met de uitvoerder. ‘De eindbespreking is belangrijk. Hierin bespreken we wat ik heb opgemerkt en welke werkgevers of onderaannemers ik mijn bevindingen ga sturen. Die kunnen ook positief zijn. Zo krijgt de werkgever van de vloerleggers bij Wehkamp een compliment over de minimale fysieke belasting.’ Na de inspectie bij de sociale woningbouw zit het buitenwerk er weer op en gaat Roland aan de slag met het schrijven van rapporten en brieven. ‘Dat moet ik meteen doen, want de werkgever is niet altijd op een bouwlocatie aanwezig en ik wil laten weten dat er inspectie heeft plaatsgevonden.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon