Werken aan een veilige en gezonde werkplek

Henri Géron

Henri Géron

ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat iedereen in Nederland gezond en veilig kan werken. Henri Géron zet zich daarvoor in, onder meer met het programma Preventie Beroepsziekten. 

Cijfers

Maar liefst 4.100 mensen per jaar overlijden vroegtijdig omdat zij ziek zijn geworden door hun werk. Daarvan zijn er zo’n 3.000 in aanraking geweest met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks wordt bij 450.000 mensen een beroepsziekte geconstateerd. Schrikbarend hoge cijfers, vindt Henri Géron. En hij weet: beroepsziekten zijn te vermijden. 'Daarom moeten we de schouders eronder zetten om hier iets aan te doen.'

Henri Géron bij een hoogwerker op de bouwplaats

'Ons doel: het aantal beroepsziekten op termijn verminderen.'

Bewustmaken van de gevaren en perspectief bieden

Het programma Preventie Beroepsziekten heeft als doel om het aantal beroepsziekten op termijn te verminderen. Dat is een proces van vele jaren, omdat de meeste beroepsziekten zich pas na de pensioenleeftijd openbaren. Henri is programmaleider. Samen met een team van 4 collega’s maakt hij werkgevers én werknemers op allerlei manieren bewust van de gevaren. Henri: 'We doen dat in een communicatiecampagne op de radio en via social media, streekkranten en nieuwsbrieven. Daarnaast maken we kennisuitwisseling mogelijk via bijeenkomsten, webinars  en workshops.'

Collegetour langs opleidingen

Belangrijke veroorzakers van beroepsziekten zijn blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke overbelasting. Maar ook zittend werk én de steeds toenemende mentale belasting spelen een rol. Henri: 'We bedenken campagneonderdelen zoals een collegetour langs vakopleidingen en ROC's. De eerste collegetour deden we met onze staatssecretaris. In deze tour maken we jongeren bewust van de gevaren. We laten voorbeelden zien hoe het mis kan gaan en geven tips om dat te voorkomen. Zo hopen we dat jongeren zelf goed blijven nadenken als ze straks ergens aan de slag gaan. Dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen en kritisch zijn op gezonde en veilige werkplek.'

Noodgedwongen thuis

In de collegetour komen ook gedupeerden van een beroepsziekte of arbeidsongeval aan het woord. Soms zijn dat jonge mensen. Sommigen zijn niet meer in staat om te werken en zitten noodgedwongen thuis. Ze hebben geen energie en zijn afhankelijk van toediening van extra zuurstof. Ze kunnen nauwelijks voor hun eigen kinderen zorgen. Henri: 'Ik vind dat echt schrijnend. Het sterkt mij om hiermee door te gaan. Een professional geeft in de collegetour ook aan hoe de gezondheid en veiligheid beter kan worden beschermd. Zo leren jongeren dat er ook oplossingen zijn. De aandacht voor beroepsziekten neemt toe. Ik hoop dat we daar met het programma een extra impuls aan geven. Er is nog een wereld te winnen.'

Veiliger bij de brandweer

Een succes maakt Henri trots, vertelt hij. Een voorbeeld is een gedragsinterventie bij de brandweer. Uit een pilot bij één korps bleek dat als brandweerlieden twee minuten langer wachten met het uittrekken van hun met brandlucht besmette kleding, dit het risico om een gevaarlijke stof in te ademen aanzienlijk vermindert. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek werd deze richtlijn landelijk ingevoerd. Henri: 'Dan weet ik: we maken het écht beter voor deze hele beroepsgroep. Dat is waar we het voor doen.'

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon