Sociaal en Cultureel Planbureau

Waarover maken burgers zich zorgen, hoe kijken ze aan tegen issues in de maatschappij en de politiek? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet wetenschappelijk onderzoek naar de publieke opinie van inwoners van Nederland op sociaal en cultureel gebied. 

Over ons

Ons werk gaat verder dan feiten en cijfers van relevante trends. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar kwaliteit van leven en naar de kwaliteit van samenleving. Uitkomsten delen we met regering en parlement. Zo zorgen we voor wetenschappelijk inzicht voor beleid en samenleving. En maken we het verschil: werken aan een betere samenleving. 

Lees meer over ons

Werken bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werk je bij het SCP, dan werk je aan wetenschappelijke onderzoeken die ertoe doen. Je draagt wezenlijk bij aan verbeteringen voor de maatschappij. Dat doen we samen. Met wetenschappelijk medewerkers, bedrijfsadviseurs, communicatieadviseurs, managementondersteuners en programmaleiders. We zoeken regelmatig nieuwe medewerkers.

Lees meer over Werken bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Een betere samenleving

Ons werk gaat verder dan feiten en cijfers van relevante trends. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar kwaliteit van leven en naar de kwaliteit van samenleving. Uitkomsten delen we met regering en parlement. Zo zorgen we voor wetenschappelijk inzicht voor beleid en samenleving. En maken we het verschil: werken aan een betere samenleving. 

Unieke kennisinstelling

Wetenschappelijk, beleidsrelevant en gericht op de leefsituatie van de mensen die het beleid betreft. Dat zijn de 3 kenmerken waaraan ons onderzoek altijd voldoet. Het maakt ons uniek als kennisinstelling. 

Wetenschappelijk, betrouwbaar en onafhankelijk

Het SCP doet onderzoek op wetenschappelijke basis. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van ons kwalitatief én kwantitatief onderzoek; daar staan we voor. We werken volgens de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en worden hierbij scherp in de gaten gehouden door onze afdeling Methodologie. Met (innovatieve) onderzoeksmethoden verkennen, verdiepen en verklaren we maatschappelijke vraagstukken. We zijn transparant over onze onderzoeksmethoden en -resultaten, zodat ook anderen die kunnen gebruiken. Alle publicaties vind je op onze website.

Vooruitkijken en samenwerken

Ons 5-jarig meerjarenplan garandeert ook voor langer lopende onderzoeken kwalitatief goede resultaten. Door onze blik vooruit, zien we maatschappelijk relevante ontwikkelingen aankomen. De thema-keuze op onze onderzoeksagenda speelt daarop in. Om zo relevant mogelijk onderzoek te doen, overleggen we met ministeries en parlement en sluiten we aan bij het werk van andere planbureaus, kennisinstellingen en adviesorganen. Waar nuttig en nodig, werken we samen. We houden regelmatig contact met de wetenschap en maatschappelijke organisaties om te toetsen welke vragen zij hebben en of de ontwikkelingen die wij zien kloppen met die zij zien. 

Beleidsrelevantie, urgentie en impact

Criteria als impact, maatschappelijke urgentie en beleidsrelevantie spelen een belangrijke rol bij de keuze welke onderzoeken wij uitvoeren. Dat kan wetenschap, samenleving, beleid, politiek of media zijn. De kwaliteit van de Nederlandse samenleving en de objectieve leefsituatie van burgers, en hun ervaringen en gevoelens daarbij (de subjectieve leefsituatie), zijn de ijkpunten van ons onderzoek. Komende jaren doen we onder andere onderzoek naar de effecten van corona, welvaart en de diverse bevolking van Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het SCP doet onafhankelijk onderzoek voor alle ministeries, maar valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als je bij het SCP werkt, ben je daarom als rijksambtenaar in dienst van het ministerie van VWS. De Rijksoverheid werkt met een salarisschalensysteem en heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bijdragen aan maatschappelijke verbetering

Werk je bij het SCP, dan werk je aan wetenschappelijke onderzoeken die ertoe doen. Je draagt wezenlijk bij aan verbeteringen voor de maatschappij. Dat doen we samen. Met wetenschappelijk medewerkers, bedrijfsadviseurs, communicatieadviseurs, managementondersteuners en programmaleiders. We zoeken regelmatig nieuwe medewerkers.

Diverse teams zijn betere teams

Bij het SCP werken we dagelijks aan een nog diversere en inclusievere werkomgeving. Wij streven naar een team waarin iedereen zich herkent, waar jij als onze nieuwe collega altijd tussen past. Alle collega’s krijgen de ruimte om zichzelf te zijn. Iedereen heeft en krijgt gelijke kansen. Met mensen, die denken en werken vanuit verschillende perspectieven zijn we in staat om beter ons werk te doen.

Het past bij het SCP en bij het beleid van de Rijksoverheid om mensen met een beperking exact dezelfde kansen te bieden als mensen die geen arbeidsbeperking hebben. Bij ons gaat het om wie je bent.

Volg Sociaal en Cultureel Planbureau op social

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon