Zorginstituut Nederland

In Nederland betaalt iedereen mee aan de gezondheidszorg via belastingen en de verplichte basisverzekering. Zo kan iedereen rekenen op goede zorg wanneer die nodig is. Zorginstituut Nederland werkt namens de Rijksoverheid aan goede zorg voor iedereen in Nederland. Voor nu en in de toekomst.

We worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Scherpe keuzes zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede verzekerde zorg. Het is de kerntaak van Zorginstituut Nederland om daarvoor te zorgen, samen met zorgverleners, zorgverzekeraars, zorginstellingen, overheidsinstanties, de politiek en alle andere betrokken partijen.

De Nederlandse gezondheidszorg is ��n van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, zodat we allemaal kunnen rekenen op goede zorg. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of die zorg goed en betaalbaar blijft. We worden in Nederland steeds ouder. Ook komen er steeds meer dure medicijnen, en stijgen de kosten voor langdurige zorg. Daarom kijken wij steeds opnieuw wat er wel en niet vergoed moet worden uit de basisverzekering. Dat zijn ingewikkelde keuzes die voor sommige mensen minder goed uitpakken. Maar onderaan de streep zorgen die keuzes voor de beste balans tussen goede en betaalbare zorg. Tot nu toe keken we vooral naar nieuwe medicijnen. Maar steeds vaker kijken we ook naar bestaande zorg en behandelingen. Onnodige of minder goede zorg willen we uit het basispakket halen. Bijvoorbeeld behandelingen die veel duurder zijn dan andere die net zo goed werken. We stellen onszelf altijd deze vragen: � Verbetert de kwaliteit van leven van pati�nten door deze behandeling? � Voor welke pati�nten is het goede en noodzakelijke zorg? En voor welke niet? � En, is de behandeling uiteindelijk het geld waard? Om die vragen te beantwoorden, praten we veel met iedereen in de zorg. Van pati�nt tot dokter. En bestuderen we zoveel mogelijk onderzoek over hoe goed een behandeling of medicijn �cht werkt. Dit alles om het geld voor de zorg, waar u ook aan bijdraagt, goed te besteden. We maken keuzes voor en namens �lle Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst kan rekenen op goede en betaalbare zorg. Daar staan wij voor!

Over ons

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede verzekerde zorg. Bij het maken van de keuze of iets wel of niet in de basisverzekering thuishoort, baseren wij ons op de kennis en kunde van zorgverleners. En op wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed een behandeling of medicijn werkt. Uiteindelijk gaat het er ook om of een behandeling het geld waard is. Dat zijn ingewikkelde afwegingen. Beslissen om zorg wel of niet te vergoeden, kan voor mensen persoonlijk heel ingrijpend zijn. Maar het zijn noodzakelijke keuzes om goede zorg toegankelijk te houden voor de ruim 17 miljoen mensen in ons land. Lees meer over hoe wij ons werk uitvoeren.

Lees meer over ons

Werken bij Zorginstituut Nederland

Werken bij het Zorginstituut betekent op beleidsniveau bijdragen aan het goed en toegankelijk houden van de zorg. We werken in een politiek-bestuurlijke omgeving aan complexe vraagstukken waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Door onze taak als beheerder van het basispakket van de zorgverzekering hebben wij een unieke positie in de zorg. We staan midden in de maatschappij en we zijn continu in ontwikkeling. Bij het Zorginstituut werken ongeveer 480 mensen. Onze medewerkers zijn deskundig, gedreven, betrokken en toegankelijk.

Lees meer over Werken bij Zorginstituut Nederland

Toegankelijke zorg

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede verzekerde zorg. Bij het maken van de keuze of iets wel of niet in de basisverzekering thuishoort, baseren wij ons op de kennis en kunde van zorgverleners. En op wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed een behandeling of medicijn werkt. Uiteindelijk gaat het er ook om of een behandeling het geld waard is. Dat zijn ingewikkelde afwegingen. Beslissen om zorg wel of niet te vergoeden, kan voor mensen persoonlijk heel ingrijpend zijn. Maar het zijn noodzakelijke keuzes om goede zorg toegankelijk te houden voor de ruim 17 miljoen mensen in ons land. Lees meer over hoe wij ons werk uitvoeren.

Kennis delen en samenwerken

We adviseren het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inhoud van het basispakket. Maar ook met andere werkzaamheden dragen we bij aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Zo signaleren we kansen voor vernieuwingen in de zorg en publiceren we over mogelijke verbeteringen. We maken data over de kwaliteit van de zorg begrijpelijk en toegankelijk, zodat beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere beslissingen kunnen nemen. We werken samen met alle partijen in de zorg aan het maken van kwaliteitsstandaarden en randvoorwaarden voor verzekerde zorg.

Werken bij het Zorginstituut

Werken bij het Zorginstituut betekent op beleidsniveau bijdragen aan het goed en toegankelijk houden van de zorg. We werken in een politiek-bestuurlijke omgeving aan complexe vraagstukken waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Door onze taak als beheerder van het basispakket van de zorgverzekering hebben wij een unieke positie in de zorg. We staan midden in de maatschappij en we zijn continu in ontwikkeling. Bij het Zorginstituut werken ongeveer 480 mensen. Onze medewerkers zijn deskundig, gedreven, betrokken en toegankelijk.

Wie zoeken wij?

Bij het Zorginstituut lever je een belangrijke bijdrage aan Nederland. Bijvoorbeeld door het beoordelen van geneesmiddelen. Of door te onderzoeken wat zorgpartijen, patiëntengroepen en verzekeraars onder kwalitatief goede zorg verstaan en hoe we dat kunnen monitoren. Maar ook door uit te zoeken hoe we administratieve lasten voor zorgverleners kunnen verminderen, de informatie-uitwisseling tussen zorgpartijen kunnen verbeteren en zorgdata kunnen verwerken en ontsluiten voor andere partijen. Hiervoor zoeken we collega’s die oplossingsgericht zijn en sterk zijn in netwerken en mensen met elkaar in verbinding brengen. Ben je nieuwsgierig en kijk je met een open blik naar je werk? Dan pas je goed bij ons!

Ontwikkeling

In onze organisatie krijg je veel eigen verantwoordelijkheid. Met ontwikkeltrajecten, opleidingen en cursussen en toegang tot een loopbaanadviseur kun jij je carrière bij ons op jouw manier vormgeven. Maandelijks organiseren we bijeenkomsten waarin je ook buiten je eigen werkgebied kan leren. Daarnaast zijn er regelmatig informele borrels en activiteiten. Werken doe je vanuit ons kantoor in Diemen, vanuit huis of een andere plek. Je ontvangt een budget om je thuiswerkplek optimaal in te richten. Je uren zijn flexibel in te zetten en we bieden je aantrekkelijke verlofregelingen. Voor onze medewerkers geldt de CAO Rijk.

Een kijkje bij Zorginstituut Nederland

00:00:06:19 - 00:00:08:27 Goedemorgen! 00:00:09:03 - 00:00:12:04 Hoi, ik ben Jaimy en ik werk bij Zorginstituut Nederland. 00:00:12:04 - 00:00:18:07 Bij ons werken we er namens de overheid aan dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede zorg. 00:00:18:18 - 00:00:23:17 Maar als we willen dat goede zorg voor iedereen toegankelijk blijft, moet er nu iets veranderen... 00:00:23:27 - 00:00:25:21 Kom bij ons werken! 00:00:25:21 - 00:00:28:12 En werk mee aan de toekomst van goede zorg. 00:00:29:04 - 00:00:34:22 Bij ons heb je veel vrijheid in waar, wanneer en hoe je jouw werkdag invult. 00:00:35:09 - 00:00:38:25 Zo werk ik bijvoorbeeld twee dagen vanuit ons kantoor hier in Diemen. 00:00:39:05 - 00:00:42:03 En de rest vanuit huis, of een andere locatie. 00:00:42:07 - 00:00:45:09 Ons kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 00:00:45:22 - 00:00:48:16 Zo ligt het pal naast station Diemen-Zuid. 00:00:48:16 - 00:00:50:07 Het is maar een minuut lopen! 00:00:51:00 - 00:00:55:10 In ons kantoor zijn er volop mogelijkheden om in contact met anderen.. 00:00:55:10 - 00:00:58:07 ..of stil te kunnen werken. 00:01:02:23 - 00:01:06:22 Ook hebben we een mooi restaurant waar je lekker en gezond kunt lunchen. 00:01:07:04 - 00:01:08:00 Eetsmakelijk! 00:01:08:22 - 00:01:10:27 Samenwerken is heel belangrijk in ons werk. 00:01:11:14 - 00:01:14:07 Met collega's en zorgorganisaties is er veel contact. 00:01:14:27 - 00:01:16:23 Iedereen is bereid om elkaar te helpen. 00:01:17:06 - 00:01:20:25 We vinden het ook belangrijk om elkaar regelmatig fysiek te ontmoeten. 00:01:21:05 - 00:01:22:27 Waarbij je brainstormt over projecten, 00:01:23:08 - 00:01:26:03 elkaar inspireert of gewoon even bijkletst 00:01:27:14 - 00:01:32:18 We werken hard, maar natuurlijk maken we ook tijd voor gezelligheid en ontspanning. 00:01:33:28 - 00:01:39:21 Zo. Ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen van het reilen en zeilen hier bij het Zorginstituut. 00:01:40:08 - 00:01:45:16 Wil je meer weten over het werken hier bij het Zorginstituut? Kijk dan op onze website.

Volg Zorginstituut Nederland op social

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon