Karima Oueddan

Diversiteit gaat over het creëren van gelijke kansen, niet over voorkeursbeleid
Portret van Karima Oueddan

Karima Oueddan
Beleidsmedewerker Voeding, Gezondheidsbevordering en Preventie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voltooide de dubbele master politieke wetenschappen en beleid en management aan de Vrije Universiteit Brussel. Startte haar loopbaan als rijkstrainee bij VWS. Is bestuurslid bij de Stichting Moroccan Dutch Talent Platform. Doet aan kickboksen, wandelen en spreekt graag af met familie en vrienden (wat nu natuurlijk erg moeilijk gaat).

Karima Oueddan is beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en dagelijks bezig met het maken van gezondheids- en welzijnsbeleid. Daarnaast stopt ze ook veel tijd in haar werk als lid van de werkgroep Diversiteit en Inclusie én als voorzitter van de themagroep Culturele Diversiteit bij VWS.


Vooraf nadenken en handelen

‘VWS maakt beleid voor alle burgers en wil daarmee iedere inwoner bereiken. Dat lukt alleen als je de verschillende perspectieven en leefstijlen in onze samenleving meeneemt in de beleidsontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat het medewerkersbestand van VWS een afspiegeling is van de maatschappij. Bij werving en selectie is het bijvoorbeeld niet genoeg om achteraf te kijken of er wel een diverse groep mensen heeft gereageerd op een vacature. We moeten al aan de voorkant nadenken over het aantrekken van een brede, diverse pool. In de vacatureteksten, maar ook in de selectieprocedure. Zo zorg je echt dat er niemand wordt buitengesloten in het proces.

Inkijkje bij collega’s

Een gebeurtenis die het afgelopen jaar indruk op mij maakte was het gedwongen videobellen door de corona-maatregelen. Opeens kreeg ik een inkijkje bij collega’s thuis, de plek waar iedereen het meest zichzelf is. Ik leerde een persoonlijkere kant van collega’s kennen, zag hun kinderen en huisdieren voorbijkomen en kreeg soms zelfs een rondleiding door hun huis. Een bijzondere ervaring.

Anders-zijn als kracht

Ik verwacht dat in Nederland tussen 2020 en 2030 mensen die, om wat voor reden dan ook, anders zijn, elkaar weten te vinden. En samen laten zien dat anders-zijn een kracht is in plaats van een belemmering.

Diversiteit vanzelfsprekend

Wat mij van het hart moet, is dat diversiteit en inclusie niet over voorkeursbeleid gaat, zoals je nog vaak hoort. Het gaat om het realiseren van een inclusieve organisatie, waarin diversiteit vanzelfsprekend is. En om dat doel te bereiken, moeten we daar in deze fase extra in investeren. Want zolang je geen inclusieve organisatie bent, trek je ook geen diversiteit aan.

Ik werk voor Nederland

Ik help zorgaanbieders hun onderzoeken te verbeteren
Mariëlle Noordzij
Senior inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde na de opleiding verpleegkunde ook een master in de ethiek.

Lees meer over Mariëlle Noordzij
Zorgen dat burgers toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens
Jochen Mikolajczak
Coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde psychologie aan de Universiteit van Maatricht. Promoveerde daar op de ontwikkeling van een online interventie voor het bevorderen van testen op HIV.

Lees meer over Jochen Mikolajczak
Je bent de spin in het web. Het is belangrijk dat een collega jouw onderwerpen volgt. Zo ben je altijd vervangbaar
Michiel Hoorweg
Crisiscoördinator
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Sociale Economie in Utrecht. Werkte als onderzoeker bij de vereniging van geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio, de GHOR.

Lees meer over Michiel Hoorweg
Als trainee bij de Rijksoverheid kan ik me inzetten voor meer diversiteit
Ryan Ramharak
Rijkstrainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde pedagogische wetenschappen in Nijmegen. Verhuisde voor het Rijkstraineeprogramma naar Den Haag. Kijkt in zijn vrije tijd veel films en documentaires: alles behalve horror.

Lees meer over Ryan Ramharak
Richtlijnen zijn een advies, er zijn altijd situaties denkbaar waarin een andere keus beter is
Leslie Isken
Beleidsadviseur RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde biomedische wetenschappen aan de VU in Amsterdam, afstudeerrichting Beleid en Management. Kwam in 2003 bij het RIVM terecht via een stage.

Lees meer over Leslie Isken
Ik houd me bezig met eenheid van taal en techniek
Yola Park
Coördinerend/specialistisch adviseur Directie Informatiebeleid/CIO
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde taal en informatica aan de Universiteit Tilburg. Deed later nog een post hbo-opleiding bedrijfskunde.

Lees meer over Yola Park
Ik onderzocht de gebruiksvriendelijkheid van een zorgapp voor hart- en COPD-patiënten
Hester Albers
Rijks ICT-trainee CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde ergotherapie en vervolgde haar studie met de 2-jarige master medical informatics.

Lees meer over Hester Albers
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een Master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Bij uitbraken van infectieziekten, benaderen we de media met onze eigen nieuwsberichten
Hella Smit
Senior communicatieadviseur RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde HBO verpleegkunde in 1985, werkte op een kinderafdeling en even in de psychiatrie. Daarna bij de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) in de publiekscommunicatie.

Lees meer over Hella Smit
Als inspecteur maak je het verschil voor kwetsbare patiënten
Somaira Sarmaat
Inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkte jarenlang als verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Klom na een hbo-opleiding management in de zorg op tot leidinggevende.

Lees meer over Somaira Sarmaat
Ik ben adviseur, data-analist, werkgroepleider en architect ineen
Tomas Bijkerk
Rijks ICT-trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Artificial Intelligence en Business Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Houdt als informatiejunk het liefst alle nieuwssites bij.

Lees meer over Tomas Bijkerk
Ik ondersteun het secretariaat in de breedste zin van het woord
Daniël van Schendel
Medewerker administratie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgde de opleiding mbo-2 bedrijfsadministratie. Werkte 3 ½ jaar bij een adviesbureau in de culturele sector. Fietst en wandelt graag in zijn vrije tijd.

Lees meer over Daniël van Schendel
Als trainee direct aan de slag met relevante IT-uitdagingen
Tim Schüller
Rijks I-trainee Data
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed een bachelor International business administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Koos daarna voor een master in business information management.

Lees meer over Tim Schüller
Het voelt een beetje als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS
Pieter van Rijs
Financial Trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haalde zijn master publiek management.

Lees meer over Pieter van Rijs
Mijn liefde voor recht en zorg komen samen in deze baan
Wieke de Haan
Senior juridisch adviseur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten met een master gezondheidsrecht.

Lees meer over Wieke de Haan
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon