Marleen Stafleu

De Algemene Rekenkamer controleert de regering namens alle Nederlanders
Marleen Stafleu

Marleen Stafleu
Programmamanager
Algemene Rekenkamer

  • Studeerde staatkundige economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkte een aantal jaar bij een onderzoeksbureau naar overheidsuitgaven, en kwam in 1999 bij de Algemene Rekenkamer terecht. Is na diverse onderzoeks- en staffuncties nu programmamanager Verantwoordingsonderzoek.
  • Maakt graag verre reizen naar bijvoorbeeld de Galapagoseilanden of de Serengeti, en minder verre met de zeilboot over het Haringvliet.

Bij de Algemene Rekenkamer coördineert programmamanager Marleen Stafleu onder andere het onderzoek naar de jaarverslagen van de verschillende ministeries. Het grote rapport dat dit oplevert, presenteert de president van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer.


Controleren namens alle Nederlanders

‘De Algemene Rekenkamer kijkt voor de Tweede Kamer of cijfers in de jaarverslagen van de ministeries kloppen, en onderzoekt ook of de bestedingen het gewenste effect hebben gehad. Eigenlijk controleren we dus namens alle Nederlanders. Dat maakt het zo bijzonder voor mij; in plaats dat je een jaarrekening controleert en aandeelhouders vertelt hoeveel winst er gemaakt is, rapporteer je nu aan de Tweede Kamer en daarmee aan de maatschappij hoe het beleid is uitgevoerd. En vinden we gebreken of knelpunten, dan onderzoeken we hoe iets beter kan. Onze bevindingen bundelen we voor Verantwoordingsdag in het overkoepelende verslag Staat van de Rijksverantwoording, plus nog 23 losse rapporten. Ik ben de programmamanager van het Verantwoordingsonderzoek. En in het programma wordt de productie gecoördineerd en het onderzoek naar de kwaliteit van de informatie in de jaarverslagen uitgevoerd.

Geen rapportenfabriek

De Algemene Rekenkamer is geen fabriek die zomaar rapporten produceert. Wij vinden het belangrijk dat onze publicaties begrijpelijk zijn. Dus moet je goed nadenken wat je precies wilt vertellen, en hoe. Ik vind dat altijd erg leuk om te doen. Mensen zeiden regelmatig: Marleen, jij kunt technische zaken op een simpele manier vertellen, een verbinding met de buitenwereld maken. Als manager ben ik juist binnen het team een verbinder. In mijn team zitten accountants, maar ook diverse soorten onderzoekers. Met hen praat ik over wat iemand denkt te kunnen bijdragen aan een project of de organisatie.

Momenteel is de Rekenkamer aan het herstructureren. Juist dan hoor je graag hoe iemand zijn eigen rol ziet. Daarnaast houd ik me bezig met de relatie met partners zoals de Auditdienst Rijk (ADR), die rapporten opstelt voor de ministers en waarvan wij gebruik maken voor ons onderzoek.

Rouleren in de organisatie

Ik ben sinds september 2015 programmamanager verantwoordingsonderzoek. Het is belangrijk voor me om te rouleren en na 3 tot 5 jaar iets anders te gaan doen. Het gaat me niet om een stap vooruit; een zijstap kan ook prima zijn om de horizon te verbreden. Natuurlijk houd ik in de gaten wat er buiten de Rekenkamer gebeurt, maar intern kwamen altijd mooie kansen voorbij, opleidingen en trainingen. Zo werd ik vanuit mijn onderzoekersrol projectleider en uiteindelijk manager.

Samenwerking met het buitenland

We zien alle kanten van de Rijksoverheid doordat we de informatie van alle ministeries controleren. Daarnaast werkt de Algemene Rekenkamer met anderen samen, in binnen- en buitenland: met een aantal Europese Rekenkamers werkten we bijvoorbeeld aan de verbetering van het financiële stelsel van Griekenland. Ook ondersteunen we de rekenkamers van Irak en Tunesië. We doen ook veel aan voorlichting. Regelmatig sta ik voor een groep studenten of pasafgestudeerde economen, bestuurskundigen of accountants. Zij zijn doorgaans enthousiast over de mix van werkzaamheden en vakterreinen. Mij verging het destijds net zo. Ze zochten economen met kennis van marktwerking en een liefde voor bestuurskundige vraagstukken. En ik dacht: dat is een leuke plek voor mij.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon