Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de Rijksoverheid het publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft en of burgers waar voor hun geld krijgen.

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. Dit is een wettelijke taak. Hierover rapporten wij 1 keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (3e woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of zij goedkeuring verlenen aan het kabinet. Ook rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement. Zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Over ons

Er zijn tientallen onderwerpen waar de Algemene Rekenkamer onderzoek naar doet. Van passend onderwijs, vervanging van de F-16 tot het bestrijden van de kredietcrisis. En van personeelsbeleid en ICT tot vastgoedbeheer.

Lees meer over ons

Werken bij de Algemene Rekenkamer

Of je nu financieel-econoom bent, dataspecialist of sociaal wetenschapper, secretaresse of beleidsmedewerker, bij de Algemene Rekenkamer ben je altijd direct betrokken bij actuele maatschappelijke onderwerpen.

Lees meer over werken bij de Algemene Rekenkamer

Er zijn tientallen onderwerpen waar de Algemene Rekenkamer onderzoek naar doet. Van passend onderwijs, vervanging van de F-16 tot het bestrijden van de kredietcrisis. En van personeelsbeleid en ICT tot vastgoedbeheer.

Wij laten met ons onderzoek op onafhankelijke en onpartijdige wijze zien hoe de Rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de maatschappij in de Rijksoverheid. Een Rijksoverheid die zorgvuldig omgaat met belastinggeld en die maatschappelijke vraagstukken op een efficiënte en effectieve manier tegemoet treedt en die daarover publiekelijk verantwoording aflegt, is een belangrijke voorwaarde voor dat vertrouwen.

Meerjarige onderzoeksprogramma's

We kiezen nadrukkelijk voor het volgen van publiek geld. Daarom gaat in onze meerjarige onderzoeksprogramma's de aandacht uit naar beleidsterreinen en thema's met een groot financieel en maatschappelijk belang. We doen onderzoek daar waar wij een meerwaarde hebben. Die waarde hebben we door onze speciale bevoegdheden, zoals het recht om vertrouwelijke informatie in te zien. Maar ook door onze onafhankelijke en onpartijdige blik of omdat niemand anders dit onderzoek doet.

Inzicht en duiding

We willen met ons werk inzicht bieden in hoe de Rijksoverheid belastinggeld besteedt en we willen duiden: wat betekenen beleidsmaatregelen in de praktijk - op de werkvloer, op straat? Wat is de maatschappelijke impact? In ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoeken focussen we daarom niet alleen op de cijfers, maar ook op andere inhoudelijke kwesties. Allereerst rechtmatigheid: is het geld volgens de regels besteed? Over de bedrijfsvoering: zijn de zaken goed geregeld op het ministerie? En wat iedereen wil weten: heeft het beleid de gewenste effecten?

Over de organisatie

De organisatie van de Algemene Rekenkamer bestaat uit het college en de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 250 medewerkers.

Of je nu financieel-econoom bent, dataspecialist of sociaal wetenschapper, secretaresse of beleidsmedewerker, bij de Algemene Rekenkamer ben je altijd direct betrokken bij actuele maatschappelijke onderwerpen.

Zinnig, zuinig en zorgvuldig

We onderzoeken of de Rijksoverheid netjes en volgens afspraken met het haar toevertrouwde geld omgaat; of de Rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft en of burgers waar voor hun geld krijgen.

Kennisorganisatie

Wij zijn een kennisorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe methoden en technieken en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden.

Stages

Ben je student en op zoek naar een stageplek bij de Algemene Rekenkamer? Wil je weten hoe het is om te werken in een organisatie die onafhankelijk onderzoek doet en een belangrijke rol speelt in het hart van onze parlementaire democratie? Bekijk dan de mogelijkheden van een stage bij de Algemene Rekenkamer. Wij bieden een goede werksfeer, begeleiding en samenwerking.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon