• Den Haag  -  route
  • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12, schaal 13
    €4.278 - €7.094 (bruto)
  • Auditing / accountancy, Onderzoek / wetenschap
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 24 A, Plaatsingsdatum: 9 maart 2022

“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van SZW over de verantwoording van de NOW-subsidie (omvang €26 miljard). In de middag loop ik met een groep collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate. Op dinsdag sta ik in de dealing room van het Agentschap Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) om het uitgifteproces van een staatsobligatie live te volgen (omvang €6 miljard). Risicogericht miljarden controleren en onderzoeken of ministeries de basis op orde hebben. Met mijn werk draag ik zo bij aan een betere overheid en zorg ik dat belastinggelden op een verantwoordelijke manier besteed worden. Werken bij de Algemene Rekenkamer biedt mij voldoende perspectief en uitdaging. Ik haal veel voldoening uit de maatschappelijke rol die ik mag vervullen.”– [Een glimp uit de werkweek van Sjaahien Kalloe-Guman – onderzoeker Financial Audit bij de Algemene Rekenkamer].

Wil jij ook zoals Sjaahien meewerken aan een zuinige, zinnige en zorgvuldige overheid?? Lees dan snel verder!

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar auditors met passie voor de publieke sector. Ben jij nieuwsgierig, maatschappe¬lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? Dan nodigen we jou van harte uit om te solliciteren.

Wat ga je doen?
De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar een grote verscheidenheid aan onderwerpen die impact hebben op het functioneren en presteren van het Rijk. Als (senior) onderzoeker Financial Audit voer je controle¬werkzaamheden uit bij uiteenlopende onderdelen van de rijksoverheid. Je beoordeelt of de financiële transacties van ministeries en overheidsorganisaties in overeen-stemming zijn met de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijks-verantwoording. Kortom: onderzoek met impact op het functioneren en presteren van het Rijk.

Je toetst of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook ga je via bedrijfsvoeringsonderzoeken na of de ministeries zorgen voor een goed (financieel) beheer van de departementale organisatie en voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Daarnaast zet je je expertise op het vlak van financial audit in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken die de Algemene Rekenkamer uitvoert, werk je mee aan de verbetering van het controleproces en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Bij je onderzoekswerkzaamheden zet je je kennis en kunde op vakbekwame wijze in. Dat aan de hand van vernieuwende ideeën, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur. En met een antenne voor actuele ontwikkelingen en de politieke gevoeligheid van de materie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team wordt aangestuurd door een onderzoeksdirecteur en bestaat uit dertig vaste onderzoekers (financial en IT-auditors) en vijf projectleiders. Je wordt door ons ‘on the job’ ingewerkt door middel van een mentor- en buddysysteem.

Wij beantwoorden binnen het verantwoordingsonderzoek twee centrale vragen:
1. Is het geld in het verantwoordingsjaar volgens de regels geïnd en besteed?
2. Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?

Wij onderzoeken de financiële en niet-financiële informatie en bedrijfsvoering van ministeries op basis van een risicogerichte controleaanpak. Bij ons werk maken we gebruik van de bevindingen van de interne auditor, de Auditdienst Rijk. De basis voor onze controlewerkzaamheden is de verzameling internationale standaarden voor accountants en rekenkamers, de ISSAIs.

Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het kabinet groen licht krijgt. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

Wat vinden wij belangrijk?
Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe auditmethodes en technieken, zoals data-analyse, en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Over de cultuur bij de Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. En waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Miranda Pirkovski 06-11925133
Corné Ros 06-52810481

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Cindy van Straalen 06-27896925

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon