Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Pieter van Rijs

Het voelt een beetje als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS
Pieter van Rijs

Pieter van Rijs
Financial Trainee 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haalde zijn master publiek management.
  • Liep tijdens zijn master stage bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van VWS.
  • Borrelt graag op donderdag met collega’s en collega trainees.
  • Na een werkdag in Den Haag, kijkt hij thuis in Rotterdam graag series als Homeland, Borgen en The Killing.

Pieter van Rijs is financial trainee bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de afdeling Ontwikkeling van financieel beleid en beheer, van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), houdt hij toezicht op subsidies die verstrekt worden. Dat doet hij onder andere door voortgangsrapportages op te stellen. De Bestuursraad Bedrijfsvoering van het ministerie wordt zo per kwartaal geïnformeerd over het subsidiebeheer.


Jouw eigen, unieke verhaal

‘Tijdens het eerste selectiegesprek bij het ministerie van Financiën moest ik aangeven wat mijn affiniteit is met de financiële en de publieke sector. Ik heb daarvan geleerd: vertel je eigen verhaal, dat is wat je uniek maakt. En benadruk ook wat je naast je studie doet. Mijn studie bestuurskunde is gericht op de publieke sector, waar ik vooral zeer geïnteresseerd was in het financieel management bij de overheid. Daarnaast heb ik een hele leuke en leerzame stage gelopen tijdens mijn studie, zodat ik praktijkvoorbeelden kon aandragen. Uiteraard heb ik enthousiast verteld over mijn activiteiten naast mijn studie, met name bij de voetbalvereniging.

Bestuursraad

Ik ben dagelijks bezig met het toezicht op subsidiebeheer van VWS. Werkt de interne controle goed. Zijn de subsidies tijdig vastgesteld en verleend? Zijn de dossiers die erbij horen volledig? Leren we van gemaakte fouten? Mijn eerste voortgangsrapportage van subsidiebeheer moest ik vrij snel aanleveren en mocht ik vervolgens presenteren bij de bestuursraad bedrijfsvoering van VWS. Ik kwam nog maar net kijken en zat al met de plaatsvervangend secretaris-generaal en alle plaatsvervangende directeuren-generaal aan tafel. Dat is wel mijn leukste ervaring tot nu toe. Je ziet gelijk hoe het gaat binnen een organisatie.

Auditdienst en juristen

De uitvoeringsorganisatie van subsidies is een interdepartementale organisatie. Dat betekent dat ik ook contact heb met collega’s van andere ministeries. Met name van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de Auditdienst Rijk kijkt mee of het op het gebied van subsidiebeheer goed gaat. En bij subsidies komt wetgeving en verantwoording kijken. Je krijgt dus ook kennis mee van juristen en accountants. Ik leer elke dag van de verschillende disciplines. Het interdisciplinaire karakter van mijn studie bestuurskunde, zie ik nu terug in mijn werk.

Verantwoordelijkheden

Het voelt als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS en dat brengt vanuit het toezicht de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Het kan lijken of je als trainee in het diepe wordt gegooid omdat je gelijk alle verantwoordelijkheden die bij een takenpakket horen krijgt. Maar toch krijg je er voldoende begeleiding bij. Je bent een volwaardig collega, ook al weet je nog niet alles. Dat is voor een trainee erg leerzaam en interessant.’

Ik werk voor Nederland

Door een goede voorbereiding verliep de start van een arbeidsbeperkte collega soepel
Paul Zwinkels
Hoofd Bedrijfsbureau
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed HEAO commerciële economie. Begon in 1994 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als senior-subsidiemedewerker, daarna als senior-adviseur bedrijfsvoering.

Lees meer over Paul Zwinkels
Als inspecteur maak je het verschil voor kwetsbare patiënten
Somaira Sarmaat
Inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkte jarenlang als verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Klom na een hbo-opleiding management in de zorg op tot leidinggevende.

Lees meer over Somaira Sarmaat
Als trainee bij de Rijksoverheid kan ik me inzetten voor meer diversiteit
Ryan Ramharak
Rijkstrainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde pedagogische wetenschappen in Nijmegen. Verhuisde voor het Rijkstraineeprogramma naar Den Haag. Kijkt in zijn vrije tijd veel films en documentaires: alles behalve horror.

Lees meer over Ryan Ramharak
Ik ondersteun het secretariaat in de breedste zin van het woord
Daniël van Schendel
Medewerker administratie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgde de opleiding mbo-2 bedrijfsadministratie. Werkte 3 ½ jaar bij een adviesbureau in de culturele sector. Fietst en wandelt graag in zijn vrije tijd.

Lees meer over Daniël van Schendel
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een Master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Ik ben adviseur, data-analist, werkgroepleider en architect ineen
Tomas Bijkerk
Rijks ICT-trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Artificial Intelligence en Business Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Houdt als informatiejunk het liefst alle nieuwssites bij.

Lees meer over Tomas Bijkerk
Met informatiebeleid kun je de zorg echt beter maken’
Tim Postema
Manager en plaatsvervangend directeur Informatiebeleid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Is zijn hele loopbaan bezig met de vraag hoe hij informatie kan laten werken voor de zorg.

Lees meer over Tim Postema
De hectiek bij uitbraken maakt van mijn werk een hele uitdaging
Rianne van Gageldonk-Lafeber
Epidemioloog RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde biomedische gezondheidswetenschappen in Nijmegen, afstudeerrichting epidemiologie. Deed na haar studie ongeveer een jaar onderzoek bij de Universiteit Utrecht.

Lees meer over Rianne van Gageldonk-Lafeber
Ik help zorgaanbieders hun onderzoeken te verbeteren
Mariëlle Noordzij
Senior inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde na de opleiding verpleegkunde ook een master in de ethiek.

Lees meer over Mariëlle Noordzij
De 3 verschillende werkplekken maken dat je in korte tijd veel werkervaring opdoet
Kirsten Schrotenboer
Rijks I-Trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde in Groningen, met als master industrial engineering and management. Woont in Utrecht.

Lees meer over Kirsten Schrotenboer
Mijn liefde voor recht en zorg komen samen in deze baan
Wieke de Haan
Senior juridisch adviseur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten met een master gezondheidsrecht.

Lees meer over Wieke de Haan
Je bent de spin in het web. Het is belangrijk dat een collega jouw onderwerpen volgt. Zo ben je altijd vervangbaar
Michiel Hoorweg
Crisiscoördinator
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Sociale Economie in Utrecht. Werkte als onderzoeker bij de vereniging van geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio, de GHOR.

Lees meer over Michiel Hoorweg
Zorgen dat burgers toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens
Jochen Mikolajczak
Coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde psychologie aan de Universiteit van Maatricht. Promoveerde daar op de ontwikkeling van een online interventie voor het bevorderen van testen op HIV.

Lees meer over Jochen Mikolajczak
Richtlijnen zijn een advies, er zijn altijd situaties denkbaar waarin een andere keus beter is
Leslie Isken
Beleidsadviseur RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde biomedische wetenschappen aan de VU in Amsterdam, afstudeerrichting Beleid en Management. Kwam in 2003 bij het RIVM terecht via een stage.

Lees meer over Leslie Isken
Bij uitbraken van infectieziekten, benaderen we de media met onze eigen nieuwsberichten
Hella Smit
Senior communicatieadviseur RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde HBO verpleegkunde in 1985, werkte op een kinderafdeling en even in de psychiatrie. Daarna bij de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) in de publiekscommunicatie.

Lees meer over Hella Smit
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon