Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Pieter van Rijs

Het voelt een beetje als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS
Pieter van Rijs

Pieter van Rijs
Financial Trainee 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haalde zijn master publiek management.
  • Liep tijdens zijn master stage bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van VWS.
  • Borrelt graag op donderdag met collega’s en collega trainees.
  • Na een werkdag in Den Haag, kijkt hij thuis in Rotterdam graag series als Homeland, Borgen en The Killing.

Pieter van Rijs is financial trainee bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de afdeling Ontwikkeling van financieel beleid en beheer, van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), houdt hij toezicht op subsidies die verstrekt worden. Dat doet hij onder andere door voortgangsrapportages op te stellen. De Bestuursraad Bedrijfsvoering van het ministerie wordt zo per kwartaal geïnformeerd over het subsidiebeheer.


Jouw eigen, unieke verhaal

‘Tijdens het eerste selectiegesprek bij het ministerie van Financiën moest ik aangeven wat mijn affiniteit is met de financiële en de publieke sector. Ik heb daarvan geleerd: vertel je eigen verhaal, dat is wat je uniek maakt. En benadruk ook wat je naast je studie doet. Mijn studie bestuurskunde is gericht op de publieke sector, waar ik vooral zeer geïnteresseerd was in het financieel management bij de overheid. Daarnaast heb ik een hele leuke en leerzame stage gelopen tijdens mijn studie, zodat ik praktijkvoorbeelden kon aandragen. Uiteraard heb ik enthousiast verteld over mijn activiteiten naast mijn studie, met name bij de voetbalvereniging.

Bestuursraad

Ik ben dagelijks bezig met het toezicht op subsidiebeheer van VWS. Werkt de interne controle goed. Zijn de subsidies tijdig vastgesteld en verleend? Zijn de dossiers die erbij horen volledig? Leren we van gemaakte fouten? Mijn eerste voortgangsrapportage van subsidiebeheer moest ik vrij snel aanleveren en mocht ik vervolgens presenteren bij de bestuursraad bedrijfsvoering van VWS. Ik kwam nog maar net kijken en zat al met de plaatsvervangend secretaris-generaal en alle plaatsvervangende directeuren-generaal aan tafel. Dat is wel mijn leukste ervaring tot nu toe. Je ziet gelijk hoe het gaat binnen een organisatie.

Auditdienst en juristen

De uitvoeringsorganisatie van subsidies is een interdepartementale organisatie. Dat betekent dat ik ook contact heb met collega’s van andere ministeries. Met name van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de Auditdienst Rijk kijkt mee of het op het gebied van subsidiebeheer goed gaat. En bij subsidies komt wetgeving en verantwoording kijken. Je krijgt dus ook kennis mee van juristen en accountants. Ik leer elke dag van de verschillende disciplines. Het interdisciplinaire karakter van mijn studie bestuurskunde, zie ik nu terug in mijn werk.

Verantwoordelijkheden

Het voelt als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS en dat brengt vanuit het toezicht de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Het kan lijken of je als trainee in het diepe wordt gegooid omdat je gelijk alle verantwoordelijkheden die bij een takenpakket horen krijgt. Maar toch krijg je er voldoende begeleiding bij. Je bent een volwaardig collega, ook al weet je nog niet alles. Dat is voor een trainee erg leerzaam en interessant.’

Ik werk voor Nederland

Ik ben adviseur, data-analist, werkgroepleider en architect ineen
Tomas Bijkerk
Rijks ICT-trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Artificial Intelligence en Business Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Houdt als informatiejunk het liefst alle nieuwssites bij.

Lees meer over Tomas Bijkerk
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een Master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Als ICT’er moet je je altijd blijven ontwikkelen
Marieke Teerds
Afdelingshoofd Informatie en ICT IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Bedrijfskunde in Rotterdam en kwam via IQUIP (nu Sogeti) en Robeco bij de Rijksoverheid terecht.

Lees meer over Marieke Teerds
Als trainee bij de Rijksoverheid kan ik me inzetten voor meer diversiteit
Ryan Ramharak
Rijkstrainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde pedagogische wetenschappen in Nijmegen. Verhuisde voor het Rijkstraineeprogramma naar Den Haag. Kijkt in zijn vrije tijd veel films en documentaires: alles behalve horror.

Lees meer over Ryan Ramharak
Ik ondersteun het secretariaat in de breedste zin van het woord
Daniël van Schendel
Medewerker administratie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgde de opleiding mbo-2 bedrijfsadministratie. Werkte 3 ½ jaar bij een adviesbureau in de culturele sector. Fietst en wandelt graag in zijn vrije tijd.

Lees meer over Daniël van Schendel
Mijn liefde voor recht en zorg komen samen in deze baan
Wieke de Haan
Senior juridisch adviseur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten met een master gezondheidsrecht.

Lees meer over Wieke de Haan
De 3 verschillende werkplekken maken dat je in korte tijd veel werkervaring opdoet
Kirsten Schrotenboer
Rijks I-Trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde in Groningen, met als master industrial engineering and management. Woont in Utrecht.

Lees meer over Kirsten Schrotenboer
Richtlijnen zijn een advies, er zijn altijd situaties denkbaar waarin een andere keus beter is
Leslie Isken
Beleidsadviseur RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde biomedische wetenschappen aan de VU in Amsterdam, afstudeerrichting Beleid en Management. Kwam in 2003 bij het RIVM terecht via een stage.

Lees meer over Leslie Isken
Als inspecteur maak je het verschil voor kwetsbare patiënten
Somaira Sarmaat
Inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkte jarenlang als verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Klom na een hbo-opleiding management in de zorg op tot leidinggevende.

Lees meer over Somaira Sarmaat
De hectiek bij uitbraken maakt van mijn werk een hele uitdaging
Rianne van Gageldonk-Lafeber
Epidemioloog RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde biomedische gezondheidswetenschappen in Nijmegen, afstudeerrichting epidemiologie. Deed na haar studie ongeveer een jaar onderzoek bij de Universiteit Utrecht.

Lees meer over Rianne van Gageldonk-Lafeber
Ik weet precies hoe de geldstromen rond het zorgstelsel lopen
Niek Degen
Financial Trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Is in het 2e jaar van zijn 2-jarig Financial Traineeship in dienst gekomen bij de directie Financieel- Economische Zaken en Klimaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Lees meer over Niek Degen
Ik onderzocht de gebruiksvriendelijkheid van een zorgapp voor hart- en COPD-patiënten
Hester Albers
Rijks ICT-trainee CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde ergotherapie en vervolgde haar studie met de 2-jarige master medical informatics.

Lees meer over Hester Albers
Je bent de spin in het web. Het is belangrijk dat een collega jouw onderwerpen volgt. Zo ben je altijd vervangbaar
Michiel Hoorweg
Crisiscoördinator
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Sociale Economie in Utrecht. Werkte als onderzoeker bij de vereniging van geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio, de GHOR.

Lees meer over Michiel Hoorweg
VWS werkt aan thema’s die mij aan het hart gaan
Nico Baars
CIO kern- en informatiemanagement
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af met als specialisatie overheidsfinanciën. Werkt ruim 18 jaar bij VWS.

Lees meer over Nico Baars
Ik help zorgaanbieders hun onderzoeken te verbeteren
Mariëlle Noordzij
Senior inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde na de opleiding verpleegkunde ook een master in de ethiek.

Lees meer over Mariëlle Noordzij
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon