Pieter van Rijs

Het voelt een beetje als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS
Pieter van Rijs

Pieter van Rijs
Financial Trainee

  • Studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haalde zijn master publiek management.
  • Liep tijdens zijn master stage bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van VWS.
  • Borrelt graag op donderdag met collega’s en collega trainees.
  • Na een werkdag in Den Haag, kijkt hij thuis in Rotterdam graag series als Homeland, Borgen en The Killing.

Pieter van Rijs is financial trainee bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de afdeling Ontwikkeling van financieel beleid en beheer, van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), houdt hij toezicht op subsidies die verstrekt worden. Dat doet hij onder andere door voortgangsrapportages op te stellen. De Bestuursraad Bedrijfsvoering van het ministerie wordt zo per kwartaal geïnformeerd over het subsidiebeheer.


Jouw eigen, unieke verhaal

‘Tijdens het eerste selectiegesprek bij het ministerie van Financiën moest ik aangeven wat mijn affiniteit is met de financiële en de publieke sector. Ik heb daarvan geleerd: vertel je eigen verhaal, dat is wat je uniek maakt. En benadruk ook wat je naast je studie doet. Mijn studie bestuurskunde is gericht op de publieke sector, waar ik vooral zeer geïnteresseerd was in het financieel management bij de overheid. Daarnaast heb ik een hele leuke en leerzame stage gelopen tijdens mijn studie, zodat ik praktijkvoorbeelden kon aandragen. Uiteraard heb ik enthousiast verteld over mijn activiteiten naast mijn studie, met name bij de voetbalvereniging.

Bestuursraad

Ik ben dagelijks bezig met het toezicht op subsidiebeheer van VWS. Werkt de interne controle goed. Zijn de subsidies tijdig vastgesteld en verleend? Zijn de dossiers die erbij horen volledig? Leren we van gemaakte fouten? Mijn eerste voortgangsrapportage van subsidiebeheer moest ik vrij snel aanleveren en mocht ik vervolgens presenteren bij de bestuursraad bedrijfsvoering van VWS. Ik kwam nog maar net kijken en zat al met de plaatsvervangend secretaris-generaal en alle plaatsvervangende directeuren-generaal aan tafel. Dat is wel mijn leukste ervaring tot nu toe. Je ziet gelijk hoe het gaat binnen een organisatie.

Auditdienst en juristen

De uitvoeringsorganisatie van subsidies is een interdepartementale organisatie. Dat betekent dat ik ook contact heb met collega’s van andere ministeries. Met name van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de Auditdienst Rijk kijkt mee of het op het gebied van subsidiebeheer goed gaat. En bij subsidies komt wetgeving en verantwoording kijken. Je krijgt dus ook kennis mee van juristen en accountants. Ik leer elke dag van de verschillende disciplines. Het interdisciplinaire karakter van mijn studie bestuurskunde, zie ik nu terug in mijn werk.

Verantwoordelijkheden

Het voelt als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS en dat brengt vanuit het toezicht de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Het kan lijken of je als trainee in het diepe wordt gegooid omdat je gelijk alle verantwoordelijkheden die bij een takenpakket horen krijgt. Maar toch krijg je er voldoende begeleiding bij. Je bent een volwaardig collega, ook al weet je nog niet alles. Dat is voor een trainee erg leerzaam en interessant.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon