Vinesh Oedai

Blinde vlekken opsporen in het cultuurbeleid als het gaat om diversiteit en inclusiviteit
Portret van Vinesh Oedai

Vinesh Oedai
Beleidsmedewerker Erfgoed en Kunsten

Groeide op in de Haagse Schilderswijk, stroomde van vmbo kader door naar een universitaire studie bestuurskunde. Is maatschappelijk betrokken en koos daarom bewust voor een loopbaan bij de Rijksoverheid. Was politievrijwilliger. Coacht hbo-studenten bij de oriëntatie op het werkveld bestuurskunde. En helpt mbo-studenten bij het zoeken naar een stage in hun 2e studiejaar. Bijvoorbeeld met tips voor het voeren van sollicitatiegesprekken.

Vinesh Oedai is beleidsmedewerker Erfgoed en Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij zet zijn frisse blik in bij het opsporen van blinde vlekken in het cultuurbeleid van OCW als het gaat om diversiteit en inclusie.


Diverser publiek aantrekken

‘Hoe maken we het cultuurbeleid inclusiever? Dat is de kernvraag in mijn werk. Het huidige museum- en theaterpubliek is geen afspiegeling van onze samenleving. De bezoekers zijn overwegend wit, welgesteld en wat ouder. Dus kennelijk voelen een heleboel andere Nederlanders zich niet betrokken bij het cultuuraanbod. Aan de door haar gesubsidieerde cultuurinstellingen vraagt OCW om kritisch te kijken naar de inhoud en de presentatie van hun programma vanuit een veelkleurig perspectief. Wil je een diverser publiek aantrekken, dan moet je een ander soort verhalen gaan vertellen.

Nieuwe initiatieven

De aandacht voor diversiteit levert nieuwe initiatieven en discussies op. Zoals een origineel jeugdtheaterprogramma in Enschede voor de kinderen in asielzoekerscentra. Maar ook het debat over wat te doen met de koloniale roofkunst in de rijkscollectie. Ook intern bij OCW is meer aandacht voor het thema inclusie. Vanaf 2017 streeft OCW in het plan ‘Divers OCW’ naar een diverser medewerkersbestand. Cultuurbeleid waarin iedereen zich kan herkennen, vraagt immers ook om verscheidenheid binnen OCW zelf.

Klaar met racisme

Een gebeurtenis die het afgelopen jaar indruk op mij maakte, was dat er ondanks het coronavirus zoveel verschillende mensen in Nederland demonstreerden voor Black Lives Matter. Dat liet zien dat een brede, diverse laag van de bevolking echt klaar is met racisme.

In gesprek blijven

Wat mij van het hart moet is, dat de discussie over diversiteit en inclusie geen kwestie is van gelijk of ongelijk hebben. Je hoeft elkaar niet te overtuigen of te overtroeven. Want ook al heb je totaal tegengestelde meningen, dan nog kun je door in gesprek te blijven geleidelijk naar elkaar toegroeien. Ik vind het jammer als mensen meteen de deur dichtgooien en de dialoog uit de weg gaan.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon