Wendela Huisman

Nederland zet zich actief in voor de verduurzaming van de textielketen
Wendela Huisman

Wendela Huisman
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

  • Rondde de bachelor international business administration af. Deed daarna de master global business and stakeholder management. Werkte na haar afstuderen een halfjaar als junior onderzoeker en daarna 2 jaar bij de Rabobank, onder andere als corporate-managementtrainee. Verdiept zich nu in het onderwerp ‘hulp en handel’ bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Wil zo veel mogelijk van de wereld zien en gaat op reis zodra ze de kans krijgt. Trok in 2012 in een halfjaar van Kirgizië naar Cambodja.

Wendela Huisman startte in 2015 met de opleiding voor startende beleidsmedewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Na een basisopleiding van 3 maanden werkt ze in haar 1e beleidsmedewerkerfunctie bij de directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE). Ze organiseerde onder andere een internationale high-level conferentie over de verduurzaming van productieketens.


Waardeketens verduurzamen

‘Een van mijn taakgebieden is maatschappelijk verantwoord ondernemen en het verduurzamen van waardeketens. Nederland zet zich hier actief voor in. Van de kledingfabrieken in Azië tot het shirtje dat je in de winkel koopt; van het winnen van palmolie in de regenwouden tot je reep chocola. Door rekening te houden met sociale en milieuaspecten in de hele productieketen, doe je aan armoedebestrijding, verbeter je milieu- en arbeidsomstandigheden en draag je bij aan duurzame ontwikkeling en groei. Ik werk aan deze verduurzaming, voornamelijk op het gebied van textiel. Bijvoorbeeld door speechteksten voor Minister Ploumen te schrijven.

Complimenten voor Nederland

Samen met een collega zetten we het thema verduurzaming van mondiale waardeketens hoger op de EU-agenda. Vanuit de rol van Nederland als voorzitter van de EU organiseerden we onder meer de grote high-level conferentie ‘the EU and Global Value Chains’ en een bijeenkomst voor de ministers van Handel en van Ontwikkelingssamenwerking uit de lidstaten. De manier waarop we dit deden was vernieuwend en week af van de traditionele vergaderingen waarin lidstaten één voor één hun zegje doen. We lieten de ministers in groepjes met elkaar discussiëren over verschillende aspecten van verduurzaming en de rol die de EU hierin kan hebben. Onze insteek van dit thema: individuele lidstaten hebben mooie duurzaamheidsinitiatieven, maar de EU heeft, als grootste markt ter wereld en één van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsdonoren, pas echt slagkracht.

De EU kan in handelsovereenkomsten met productielanden eisen stellen aan duurzaamheid en kan ontwikkelingssamenwerkingsprojecten initiëren. Een voorbeeld van deze projecten is capaciteitsopbouw van de arbeidsinspecties in onder andere Bangladesh, zodat nieuwe rampen als Rana Plaza voorkomen worden. Nederland heeft veel complimenten gehad voor het agenderen van de EU-rol in verduurzaming. De EU en de lidstaten hebben zich in raadsconclusies uitgesproken over het belang van dit onderwerp. Ik vind het heel mooi dat we dit met een klein groepje collega’s voor elkaar hebben gekregen.

Ethiopië en Rwanda

Ik ben ook accounthouder voor onze publiek-private partnerschappen met Heineken. In Ethiopië en Rwanda sprak ik met boeren over wat dit partnerschap voor hen betekent. Deze lokale boeren verbouwen bijvoorbeeld gewassen als gerst, mais of sorghum, die ook een ingrediënt zijn voor lokaal gebrouwen bier. In het partnerschap zorgen wij er samen met Heineken en ngo’s voor dat deze boeren training krijgen om hun landbouwtechnieken te verbeteren, met als resultaat meer opbrengst per hectare en betere prijzen. En dat zij toegang krijgen tot bijvoorbeeld zaden en kunstmest. De lokale Heinekenbrouwerijen vormen een goede afzetmarkt voor deze boeren, maar de boeren verkopen ook een groot percentage op de lokale markt. Zo helpen we het bestaan van de boeren te verbeteren. Een van de dorpsoudsten in Ethiopië bedankte me voor mijn komst en zei: ‘We vinden het heel bijzonder dat u over zoveel Oceanen bent gekomen om ons hier te ontmoeten’. Dat vond ik best indrukwekkend.’

Ik werk voor Nederland

Ik zet data in bij een ministerie waar alle onderwerpen samenkomen
Vincent van Thuijl
Adviseur strategie en innovatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en behaalde de masters bestuur en beleid en Public Information Management.

Lees meer over Vincent van Thuijl
Ook als diplomaat in Afrika kan je kennis van het Mandarijn van pas komen
Jan Anne van der Veer
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde sinologie in Leiden en werkte daarna 3 jaar als politiek medewerker op de Nederlandse ambassade in China.

Lees meer over Jan Anne van der Veer
Tussen crisis en grote evenementen, Buitenlandse Zaken is overal dichtbij
Daphne Kerremans
Communicatieadviseur en woordvoerder
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Behaalde de master communicatie, beleid, management bij de studie bestuur- en organisatiewetenschap.

Lees meer over Daphne Kerremans
De coronacrisis was het historisch hoogtepunt in mijn carrière: het terughalen van meer dan 10.000 Nederlanders uit het buitenland.
Cor Hersbach
Hoofd Werving en Selectie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startte bij de de Koninklijke Marine en begon in 1980 bij het ministerie van BZ. Haalde in de avonduren zijn vwo-diploma én heao-bestuurskunde.

Lees meer over Cor Hersbach
Met collega’s in Brussel kijk ik of we andere landen kunnen meekrijgen in een Nederlands standpunt
Tsjebbe Paulussen
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en besloot daarnaast ook de Arabische taal en cultuur te gaan studeren om bij de BZ-opleiding op te vallen tussen alle and

Lees meer over Tsjebbe Paulussen
Nederland steunt internationale hoven en tribunalen zodat ze effectief en onafhankelijk kunnen werken
Steven Sutton
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde bachelors in sociologie en in wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en daarna een master Political Sociology aan de London School of Economics.

Lees meer over Steven Sutton
Als rijksinkoper denk je verder dan je eigenbelang
Angelique van Aarden
Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begon als hypnotherapeut maar maakte al snel de stap richting het inkoopvak.

Lees meer over Angelique van Aarden
Als het schip uitvaart, voel ik me stiekem wel een beetje trots
Martine van der Does
Senior Beleidsmedewerker en noodhulpspecialist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde bouwkunde aan de technische universiteit Delft.

Lees meer over Martine van der Does
Ik plan de agenda voor een afvaardiging uit Tsjaad
Bruno van den Toorn
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde zijn bachelor en master in de Technische Natuurkunde aan de TU Delft Verdiepte zich tijdens zijn studie in de kwantummechanica.

Lees meer over Bruno van den Toorn
Iets doen voor mensen die het minder goed hebben was mijn drijfveer om bij Buitenlandse zaken te solliciteren
Kavish Bisseswar
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde zijn master war studies aan King’s College Londen. Studeerde daarvoor in Utrecht (bachelor economics & political science) en een semester in Singapore.

Lees meer over Kavish Bisseswar
Ik maak techniek begrijpelijk voor mensen zonder kennis van ICT
Irene de Leeuwerk
Risicoanalist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde Rechten, met de masters Privaatrecht en Strafrecht.

Lees meer over Irene de Leeuwerk
Ik adviseer over de financiële kant van grote projectaanvragen
Gerardo Flores
Financieel adviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht en daarna bedrijfskunde met een major accounting en control aan de Erasmus Universiteit.

Lees meer over Gerardo Flores
Aan een rebellenleider kun je niet direct eisen stellen
Flora Wiedijk
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde haar bachelor en master internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer over Flora Wiedijk
Door de confrontatie met armoede steeg mijn interesse in wereldproblematiek
Winnie Teunissen
Noodhulpspecialist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde Bedrijfseconomie en studeerde een halfjaar in Zuid-Afrika. Gaf een baan in het bedrijfsleven al snel op om als rijkstrainee aan de slag te gaan.

Lees meer over Winnie Teunissen
Bezig met vluchtelingen, mensenrechten en cultuur in een onstuimig land als Libanon
Willem van de Riet
2e secretaris op de Nederlandse ambassade in Beiroet, Libanon
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde liberal arts and sciences aan University College Utrecht. Deed daarna een master internationale betrekkingen aan The London School of Economics and Political Science.

Lees meer over Willem van de Riet
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon