Wendela Huisman

Nederland zet zich actief in voor de verduurzaming van de textielketen
Wendela Huisman

Wendela Huisman
Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

  • Rondde de bachelor international business administration af. Deed daarna de master global business and stakeholder management. Werkte na haar afstuderen een halfjaar als junior onderzoeker en daarna 2 jaar bij de Rabobank, onder andere als corporate-managementtrainee. Verdiept zich nu in het onderwerp ‘hulp en handel’ bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Wil zo veel mogelijk van de wereld zien en gaat op reis zodra ze de kans krijgt. Trok in 2012 in een halfjaar van Kirgizië naar Cambodja.

Wendela Huisman startte in 2015 met de opleiding voor startende beleidsmedewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Na een basisopleiding van 3 maanden werkt ze in haar 1e beleidsmedewerkerfunctie bij de directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE). Ze organiseerde onder andere een internationale high-level conferentie over de verduurzaming van productieketens.


Waardeketens verduurzamen

‘Een van mijn taakgebieden is maatschappelijk verantwoord ondernemen en het verduurzamen van waardeketens. Nederland zet zich hier actief voor in. Van de kledingfabrieken in Azië tot het shirtje dat je in de winkel koopt; van het winnen van palmolie in de regenwouden tot je reep chocola. Door rekening te houden met sociale en milieuaspecten in de hele productieketen, doe je aan armoedebestrijding, verbeter je milieu- en arbeidsomstandigheden en draag je bij aan duurzame ontwikkeling en groei. Ik werk aan deze verduurzaming, voornamelijk op het gebied van textiel. Bijvoorbeeld door speechteksten voor Minister Ploumen te schrijven.

Complimenten voor Nederland

Samen met een collega zetten we het thema verduurzaming van mondiale waardeketens hoger op de EU-agenda. Vanuit de rol van Nederland als voorzitter van de EU organiseerden we onder meer de grote high-level conferentie ‘the EU and Global Value Chains’ en een bijeenkomst voor de ministers van Handel en van Ontwikkelingssamenwerking uit de lidstaten. De manier waarop we dit deden was vernieuwend en week af van de traditionele vergaderingen waarin lidstaten één voor één hun zegje doen. We lieten de ministers in groepjes met elkaar discussiëren over verschillende aspecten van verduurzaming en de rol die de EU hierin kan hebben. Onze insteek van dit thema: individuele lidstaten hebben mooie duurzaamheidsinitiatieven, maar de EU heeft, als grootste markt ter wereld en één van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsdonoren, pas echt slagkracht.

De EU kan in handelsovereenkomsten met productielanden eisen stellen aan duurzaamheid en kan ontwikkelingssamenwerkingsprojecten initiëren. Een voorbeeld van deze projecten is capaciteitsopbouw van de arbeidsinspecties in onder andere Bangladesh, zodat nieuwe rampen als Rana Plaza voorkomen worden. Nederland heeft veel complimenten gehad voor het agenderen van de EU-rol in verduurzaming. De EU en de lidstaten hebben zich in raadsconclusies uitgesproken over het belang van dit onderwerp. Ik vind het heel mooi dat we dit met een klein groepje collega’s voor elkaar hebben gekregen.

Ethiopië en Rwanda

Ik ben ook accounthouder voor onze publiek-private partnerschappen met Heineken. In Ethiopië en Rwanda sprak ik met boeren over wat dit partnerschap voor hen betekent. Deze lokale boeren verbouwen bijvoorbeeld gewassen als gerst, mais of sorghum, die ook een ingrediënt zijn voor lokaal gebrouwen bier. In het partnerschap zorgen wij er samen met Heineken en ngo’s voor dat deze boeren training krijgen om hun landbouwtechnieken te verbeteren, met als resultaat meer opbrengst per hectare en betere prijzen. En dat zij toegang krijgen tot bijvoorbeeld zaden en kunstmest. De lokale Heinekenbrouwerijen vormen een goede afzetmarkt voor deze boeren, maar de boeren verkopen ook een groot percentage op de lokale markt. Zo helpen we het bestaan van de boeren te verbeteren. Een van de dorpsoudsten in Ethiopië bedankte me voor mijn komst en zei: ‘We vinden het heel bijzonder dat u over zoveel Oceanen bent gekomen om ons hier te ontmoeten’. Dat vond ik best indrukwekkend.’

Ik werk voor Nederland

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat in de schijnwerpers

Mirte Ruesen


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vertrok na haar bachelor internationale economie en business management naar Colombia voor een halfjaar ontwikkelingswerk.

Lees meer over Mirte Ruesen
Nederland steunt internationale hoven en tribunalen zodat ze effectief en onafhankelijk kunnen werken

Steven Sutton


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde bachelors in sociologie en in wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en daarna een master Political Sociology aan de London School of Economics.

Lees meer over Steven Sutton
Ik heb veel vrijheid om zelf projecten op te starten

Myrthe Feddema


Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondde de bachelor algemene cultuurwetenschappen af.

Lees meer over Myrthe Feddema
Als rijksinkoper denk je verder dan je eigenbelang

Angelique van Aarden


Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begon als hypnotherapeut maar maakte al snel de stap richting het inkoopvak.

Lees meer over Angelique van Aarden
Internationaal inkopen is out of the box denken

Miraida Lourens


Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Deed de hbo-opleiding management, economie en recht. Tijdens haar werk volgde ze de post-hbo-opleiding aanbesteden en inkoop aan de hogeschool Utrecht en de opleiding NEVI 1.

Lees meer over Miraida Lourens
Als het schip uitvaart, voel ik me stiekem wel een beetje trots

Martine van der Does


Senior Beleidsmedewerker en noodhulpspecialist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde bouwkunde aan de technische universiteit Delft.

Lees meer over Martine van der Does
Ik help startups die naar het buitenland willen uitbreiden

Deniz Horzum


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde zijn master global business and stakeholder management aan de Erasmus Universiteit. Volgde een half jaar internationale vakken en Japanse taalvakken in Tokio, Japan.

Lees meer over Deniz Horzum
Ik klom op van postjongen naar controller

Ed de Voogd


Controller
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkt al 43 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Houdt van sportvissen, wandelen en fitness, wat hij voor corona zo’n 5 tot 6 keer per week deed. Is sinds 2 jaar opa.

Lees meer over Ed de Voogd
De coronacrisis was het historisch hoogtepunt in mijn carrière: het terughalen van meer dan 10.000 Nederlanders uit het buitenland.

Cor Hersbach


Hoofd Werving en Selectie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startte bij de de Koninklijke Marine en begon in 1980 bij het ministerie van BZ. Haalde in de avonduren zijn vwo-diploma én heao-bestuurskunde.

Lees meer over Cor Hersbach
Diverse en inclusieve organisaties zijn eerlijk én slim

Mina Goesjenova


Tweede ambassadesecretaris voor politieke zaken in Oman
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde economie in Maastricht en economische geschiedenis in Londen. Begon haar loopbaan bij Defensie en stapt in 2017 over naar Buitenlandse Zaken.

Lees meer over Mina Goesjenova
Ik adviseer over de financiële kant van grote projectaanvragen

Gerardo Flores


Financieel adviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht en daarna bedrijfskunde met een major accounting en control aan de Erasmus Universiteit.

Lees meer over Gerardo Flores
Ik plan de agenda voor een afvaardiging uit Tsjaad

Bruno van den Toorn


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde zijn bachelor en master in de Technische Natuurkunde aan de TU Delft Verdiepte zich tijdens zijn studie in de kwantummechanica.

Lees meer over Bruno van den Toorn
Ik zet data in bij een ministerie waar alle onderwerpen samenkomen

Vincent van Thuijl


Adviseur strategie en innovatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en behaalde de masters bestuur en beleid en Public Information Management.

Lees meer over Vincent van Thuijl
Met collega’s in Brussel kijk ik of we andere landen kunnen meekrijgen in een Nederlands standpunt

Tsjebbe Paulussen


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en besloot daarnaast ook de Arabische taal en cultuur te gaan studeren om bij de BZ-opleiding op te vallen tussen alle and

Lees meer over Tsjebbe Paulussen
Ook als diplomaat in Afrika kan je kennis van het Mandarijn van pas komen

Jan Anne van der Veer


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde sinologie in Leiden en werkte daarna 3 jaar als politiek medewerker op de Nederlandse ambassade in China.

Lees meer over Jan Anne van der Veer
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon