Wendela Huisman

Nederland zet zich actief in voor de verduurzaming van de textielketen
Wendela Huisman

Wendela Huisman
Beleidsmedewerker

  • Rondde de bachelor international business administration af. Deed daarna de master global business and stakeholder management. Werkte na haar afstuderen een halfjaar als junior onderzoeker en daarna 2 jaar bij de Rabobank, onder andere als corporate-managementtrainee. Verdiept zich nu in het onderwerp ‘hulp en handel’ bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Wil zo veel mogelijk van de wereld zien en gaat op reis zodra ze de kans krijgt. Trok in 2012 in een halfjaar van Kirgizië naar Cambodja.

Wendela Huisman startte in 2015 met de opleiding voor startende beleidsmedewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Na een basisopleiding van 3 maanden werkt ze in haar 1e beleidsmedewerkerfunctie bij de directie Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE). Ze organiseerde onder andere een internationale high-level conferentie over de verduurzaming van productieketens.


Waardeketens verduurzamen

‘Een van mijn taakgebieden is maatschappelijk verantwoord ondernemen en het verduurzamen van waardeketens. Nederland zet zich hier actief voor in. Van de kledingfabrieken in Azië tot het shirtje dat je in de winkel koopt; van het winnen van palmolie in de regenwouden tot je reep chocola. Door rekening te houden met sociale en milieuaspecten in de hele productieketen, doe je aan armoedebestrijding, verbeter je milieu- en arbeidsomstandigheden en draag je bij aan duurzame ontwikkeling en groei. Ik werk aan deze verduurzaming, voornamelijk op het gebied van textiel. Bijvoorbeeld door speechteksten voor Minister Ploumen te schrijven.

Complimenten voor Nederland

Samen met een collega zetten we het thema verduurzaming van mondiale waardeketens hoger op de EU-agenda. Vanuit de rol van Nederland als voorzitter van de EU organiseerden we onder meer de grote high-level conferentie ‘the EU and Global Value Chains’ en een bijeenkomst voor de ministers van Handel en van Ontwikkelingssamenwerking uit de lidstaten. De manier waarop we dit deden was vernieuwend en week af van de traditionele vergaderingen waarin lidstaten één voor één hun zegje doen. We lieten de ministers in groepjes met elkaar discussiëren over verschillende aspecten van verduurzaming en de rol die de EU hierin kan hebben. Onze insteek van dit thema: individuele lidstaten hebben mooie duurzaamheidsinitiatieven, maar de EU heeft, als grootste markt ter wereld en één van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsdonoren, pas echt slagkracht.

De EU kan in handelsovereenkomsten met productielanden eisen stellen aan duurzaamheid en kan ontwikkelingssamenwerkingsprojecten initiëren. Een voorbeeld van deze projecten is capaciteitsopbouw van de arbeidsinspecties in onder andere Bangladesh, zodat nieuwe rampen als Rana Plaza voorkomen worden. Nederland heeft veel complimenten gehad voor het agenderen van de EU-rol in verduurzaming. De EU en de lidstaten hebben zich in raadsconclusies uitgesproken over het belang van dit onderwerp. Ik vind het heel mooi dat we dit met een klein groepje collega’s voor elkaar hebben gekregen.

Ethiopië en Rwanda

Ik ben ook accounthouder voor onze publiek-private partnerschappen met Heineken. In Ethiopië en Rwanda sprak ik met boeren over wat dit partnerschap voor hen betekent. Deze lokale boeren verbouwen bijvoorbeeld gewassen als gerst, mais of sorghum, die ook een ingrediënt zijn voor lokaal gebrouwen bier. In het partnerschap zorgen wij er samen met Heineken en ngo’s voor dat deze boeren training krijgen om hun landbouwtechnieken te verbeteren, met als resultaat meer opbrengst per hectare en betere prijzen. En dat zij toegang krijgen tot bijvoorbeeld zaden en kunstmest. De lokale Heinekenbrouwerijen vormen een goede afzetmarkt voor deze boeren, maar de boeren verkopen ook een groot percentage op de lokale markt. Zo helpen we het bestaan van de boeren te verbeteren. Een van de dorpsoudsten in Ethiopië bedankte me voor mijn komst en zei: ‘We vinden het heel bijzonder dat u over zoveel Oceanen bent gekomen om ons hier te ontmoeten’. Dat vond ik best indrukwekkend.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon