Yola Park

Ik houd me bezig met eenheid van taal en techniek
Portret van mevrouw Yola Park

Yola Park
Coördinerend/specialistisch adviseurDirectie Informatiebeleid/CIO
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde taal en informatica aan de Universiteit Tilburg. Deed later nog een post hbo-opleiding bedrijfskunde. Werkte bij diverse werkgevers, zoals ING, Koninklijke Bibliotheek, Raad voor de rechtspraak en 's Heeren Loo. Altijd op het vlak van informatievoorziening of digitalisering. Is graag op pad met familie en vrienden, drinkt het liefst lekkere koffie en een goede wijn, maakt zich via de Rotary sterk voor een duurzame wereld.

Ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek terechtkomt. Of het nu gaat om een medisch dossier voor de spoedeisende hulp, of informatie van de huisarts over een patiënt voor de apotheek. Daaraan werkt coördinerend/specialistisch adviseur Yola Park bij de directie Informatiebeleid/CIO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Gegevensuitwisseling in de zorg

‘Als je naar de huisarts of het ziekenhuis gaat, dan wil je dat de juiste informatie bekend is. Stel dat je bloedverdunners gebruikt en een ongeluk krijgt. Dan wil je dat de arts op de spoedeisende hulp dat weet. Maar ze hoeven daar natuurlijk ook niet meer over je te weten dan strikt noodzakelijk. Daarachter gaat een wereld van afspraken en voorzieningen schuil en daar maken wij beleid op.

Bovenbuik of binnenbeen

Het uitwisselen van medische informatie klinkt eenvoudiger dan het is. Er zitten de nodige haken en ogen aan. Organisatorisch. Met vragen als: wie neemt de besluiten, wie levert het geld, hoe is de aansturing? Juridisch, denk alleen al aan de privacywetgeving. Semantisch, want iedereen gebruikt zijn eigen termen en legt gegevens op een andere manier vast. Zo kan de afkorting BB bovenbuik betekenen, maar ook binnenbeen of bloedbeeld. En technisch natuurlijk: zorgverleners gebruiken verschillende systemen en infrastructuren.

Vertaalslag van behoefte naar techniek

Als specialistisch adviseur verbind ik deze 4 aspecten met elkaar. Ik weet hoe systemen werken. Wat er technisch allemaal kan. En wat dat betekent. Ik maak de vertaalslag van wat we eigenlijk willen. Het leuke aan deze directie en dus aan mijn werk is dat het de informatievoorziening in de hele zorgsector en ander sectoren betreft. Dus niet alleen de ziekenhuizen of huisartsen maar ook verpleeghuizen, thuiszorg en GGD’en. Het gaat juist om de informatie die in de zorgketen wordt gedeeld. Ook informatie-uitwisseling met andere sectoren, zoals gemeenten en de justitieketen.’

Ik werk voor Nederland

Als trainee direct aan de slag met relevante IT-uitdagingen
Tim Schüller
Rijks I-trainee Data
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed een bachelor International business administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Koos daarna voor een master in business information management.

Lees meer over Tim Schüller
Je bent de spin in het web. Het is belangrijk dat een collega jouw onderwerpen volgt. Zo ben je altijd vervangbaar
Michiel Hoorweg
Crisiscoördinator
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Sociale Economie in Utrecht. Werkte als onderzoeker bij de vereniging van geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio, de GHOR.

Lees meer over Michiel Hoorweg
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een Master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Ik onderzocht de gebruiksvriendelijkheid van een zorgapp voor hart- en COPD-patiënten
Hester Albers
Rijks ICT-trainee CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde ergotherapie en vervolgde haar studie met de 2-jarige master medical informatics.

Lees meer over Hester Albers
Het voelt een beetje als mijn eigen subsidiewinkel bij VWS
Pieter van Rijs
Financial Trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en haalde zijn master publiek management.

Lees meer over Pieter van Rijs
De 3 verschillende werkplekken maken dat je in korte tijd veel werkervaring opdoet
Kirsten Schrotenboer
Rijks I-Trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde in Groningen, met als master industrial engineering and management. Woont in Utrecht.

Lees meer over Kirsten Schrotenboer
Door een goede voorbereiding verliep de start van een arbeidsbeperkte collega soepel
Paul Zwinkels
Hoofd Bedrijfsbureau
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed HEAO commerciële economie. Begon in 1994 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als senior-subsidiemedewerker, daarna als senior-adviseur bedrijfsvoering.

Lees meer over Paul Zwinkels
VWS werkt aan thema’s die mij aan het hart gaan
Nico Baars
CIO kern- en informatiemanagement
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af met als specialisatie overheidsfinanciën. Werkt ruim 18 jaar bij VWS.

Lees meer over Nico Baars
Met informatiebeleid kun je de zorg echt beter maken’
Tim Postema
Manager en plaatsvervangend directeur Informatiebeleid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Is zijn hele loopbaan bezig met de vraag hoe hij informatie kan laten werken voor de zorg.

Lees meer over Tim Postema
Zorgen dat burgers toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens
Jochen Mikolajczak
Coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde psychologie aan de Universiteit van Maatricht. Promoveerde daar op de ontwikkeling van een online interventie voor het bevorderen van testen op HIV.

Lees meer over Jochen Mikolajczak
Diversiteit gaat over het creëren van gelijke kansen, niet over voorkeursbeleid
Karima Oueddan
Beleidsmedewerker Voeding, Gezondheidsbevordering en Preventie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voltooide de dubbele master politieke wetenschappen en beleid en management aan de Vrije Universiteit Brussel. Startte haar loopbaan als rijkstrainee bij VWS.

Lees meer over Karima Oueddan
De hectiek bij uitbraken maakt van mijn werk een hele uitdaging
Rianne van Gageldonk-Lafeber
Epidemioloog RIVM
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde biomedische gezondheidswetenschappen in Nijmegen, afstudeerrichting epidemiologie. Deed na haar studie ongeveer een jaar onderzoek bij de Universiteit Utrecht.

Lees meer over Rianne van Gageldonk-Lafeber
Ik ben adviseur, data-analist, werkgroepleider en architect ineen
Tomas Bijkerk
Rijks ICT-trainee
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde Artificial Intelligence en Business Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Houdt als informatiejunk het liefst alle nieuwssites bij.

Lees meer over Tomas Bijkerk
Mijn liefde voor recht en zorg komen samen in deze baan
Wieke de Haan
Senior juridisch adviseur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten met een master gezondheidsrecht.

Lees meer over Wieke de Haan
Ik help zorgaanbieders hun onderzoeken te verbeteren
Mariëlle Noordzij
Senior inspecteur IGJ
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde na de opleiding verpleegkunde ook een master in de ethiek.

Lees meer over Mariëlle Noordzij
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon