Yola Park

Ik houd me bezig met eenheid van taal en techniek
Portret van mevrouw Yola Park

Yola Park
Coördinerend/specialistisch adviseurDirectie Informatiebeleid/CIO
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde taal en informatica aan de Universiteit Tilburg. Deed later nog een post hbo-opleiding bedrijfskunde. Werkte bij diverse werkgevers, zoals ING, Koninklijke Bibliotheek, Raad voor de rechtspraak en 's Heeren Loo. Altijd op het vlak van informatievoorziening of digitalisering. Is graag op pad met familie en vrienden, drinkt het liefst lekkere koffie en een goede wijn, maakt zich via de Rotary sterk voor een duurzame wereld.

Ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek terechtkomt. Of het nu gaat om een medisch dossier voor de spoedeisende hulp, of informatie van de huisarts over een patiënt voor de apotheek. Daaraan werkt coördinerend/specialistisch adviseur Yola Park bij de directie Informatiebeleid/CIO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Gegevensuitwisseling in de zorg

‘Als je naar de huisarts of het ziekenhuis gaat, dan wil je dat de juiste informatie bekend is. Stel dat je bloedverdunners gebruikt en een ongeluk krijgt. Dan wil je dat de arts op de spoedeisende hulp dat weet. Maar ze hoeven daar natuurlijk ook niet meer over je te weten dan strikt noodzakelijk. Daarachter gaat een wereld van afspraken en voorzieningen schuil en daar maken wij beleid op.

Bovenbuik of binnenbeen

Het uitwisselen van medische informatie klinkt eenvoudiger dan het is. Er zitten de nodige haken en ogen aan. Organisatorisch. Met vragen als: wie neemt de besluiten, wie levert het geld, hoe is de aansturing? Juridisch, denk alleen al aan de privacywetgeving. Semantisch, want iedereen gebruikt zijn eigen termen en legt gegevens op een andere manier vast. Zo kan de afkorting BB bovenbuik betekenen, maar ook binnenbeen of bloedbeeld. En technisch natuurlijk: zorgverleners gebruiken verschillende systemen en infrastructuren.

Vertaalslag van behoefte naar techniek

Als specialistisch adviseur verbind ik deze 4 aspecten met elkaar. Ik weet hoe systemen werken. Wat er technisch allemaal kan. En wat dat betekent. Ik maak de vertaalslag van wat we eigenlijk willen. Het leuke aan deze directie en dus aan mijn werk is dat het de informatievoorziening in de hele zorgsector en ander sectoren betreft. Dus niet alleen de ziekenhuizen of huisartsen maar ook verpleeghuizen, thuiszorg en GGD’en. Het gaat juist om de informatie die in de zorgketen wordt gedeeld. Ook informatie-uitwisseling met andere sectoren, zoals gemeenten en de justitieketen.’

Ik werk voor Nederland

Hier heerst een informele, warme sfeer en we werken aan mooie thema's
Liza Zobdeh
HR-beleidsadviseur
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde een bachelor of arts in dance education, studeerde bestuurskunde en publiek management aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich daarnaast in diversiteit en inclusie

Lees meer over Liza Zobdeh
VWS werkt aan thema’s die mij aan het hart gaan
Nico Baars
CIO kern- en informatiemanagement
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af met als specialisatie overheidsfinanciën. Werkt ruim 18 jaar bij VWS.

Lees meer over Nico Baars
Door een goede voorbereiding verliep de start van een arbeidsbeperkte collega soepel
Paul Zwinkels
Hoofd Bedrijfsbureau
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed heao commerciële economie. Begon in 1994 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als senior-subsidiemedewerker, daarna als senior-adviseur bedrijfsvoering.

Lees meer over Paul Zwinkels
Ik ondersteun het secretariaat in de breedste zin van het woord
Daniël van Schendel
Medewerker administratie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgde de opleiding mbo-2 bedrijfsadministratie. Werkte 3 ½ jaar bij een adviesbureau in de culturele sector. Fietst en wandelt graag in zijn vrije tijd.

Lees meer over Daniël van Schendel
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Met informatiebeleid kun je de zorg echt beter maken’
Tim Postema
Manager en plaatsvervangend directeur Informatiebeleid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Is zijn hele loopbaan bezig met de vraag hoe hij informatie kan laten werken voor de zorg.

Lees meer over Tim Postema
Zorgen dat burgers toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens
Jochen Mikolajczak
Coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde psychologie aan de Universiteit van Maatricht. Promoveerde daar op de ontwikkeling van een online interventie voor het bevorderen van testen op HIV.

Lees meer over Jochen Mikolajczak
De zorg kan zó veel beter: daar maak ik me sterk voor
Adriaan Brouwer
MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Europees economisch recht.

Lees meer over Adriaan Brouwer
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon