• Utrecht - Kromhoutkazerne
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 565361, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Adviseur Informatiebeveiliging bij Joint Informatievoorzieningscommando!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Adviseur informatiebeveiliging draag je bij aan het veiliger maken van de IT binnen de Defensieorganisatie.

Wat ga je doen?

Als Adviseur informatiebeveiliging lever je professioneel advies in projecten of opdrachten binnen de defensieorganisatie. Je zult je o.a. bezighouden met:

 • Risico- en dreigingsanalyses op basis van beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteitseisen.
 • Begeleiding van accreditatietrajecten door inzichtelijk te maken aan de opdrachtgever welke stappen er moeten worden doorlopen en ze daarbij te helpen.
 • Het toetsen van beveiligingsmaatregelen aan het ‘comply or explain’ principe op basis van de BIO (baseline informatiebeveiliging overheid) aangevuld met specifieke Defensie maatregelen.
 • Opstellen van een verwervingsadvies bij nieuwe projecten voor nieuw aan te schaffen IT.
 • Je onderhoudt proactief contact met de opdrachtgever en alle stakeholders en bewaakt ook daarin de planning en voortgang van de adviestrajecten.
 • Je bent in staat om de informatie die je aangeleverd krijgt te verwerken in een adviesrapport.

In jouw rol moet je in staat zijn om risico’s inzichtelijk te maken, advies te geven over passende maatregelen en signalerend op te treden ten aanzien van informatiebeveiliging.
Je levert een bijdrage aan het veiliger maken van de IT binnen Defensie. Er is een Defensie Beveiligingsbeleid met daarin aanwijzingen waaraan de informatiebeveiliging van informatiesystemen moet voldoen. Aan jou de taak om inzichtelijk te maken en te krijgen hoe een specifiek informatiesysteem daar wel of niet aan voldoet, welke risico’s daarmee worden gelopen en welke aanbevelingen of oplossingsrichtingen er zijn om deze risico’s te verlagen tot een acceptabel niveau.

Een typische werkdag als adviseur kan bestaan uit een aantal intakes voor nieuwe opdrachten waarin je de werkzaamheden doorspreekt met de opdrachtgever en afspraken maakt rondom de planning voor het op te leveren product. Omdat er altijd meerdere opdrachten tegelijk lopen kan het zijn dat je ook bijeenkomsten hebt met de stakeholders om de maatregelen door te spreken of een risicoanalyse met hen te doorlopen. Ook plan je dan momenten in om de bevindingen uit te werken in je adviesrapporten en terug te koppelen aan de opdrachtgever. Daarnaast werk je je email bij, je beantwoordt vragen en kijkt naar de planning voor andere producten.
Je werkt veelal zelfstandig maar hebt ook regelmatig overleggen met je collega’s om te sparren of om kennis uit te wisselen.
Voor deze functie is het belangrijk dat je kennis up-to-date blijft. In de wereld van cyber security verandert veel in korte tijd, wij stimuleren iedereen dan ook om regelmatig seminars te volgen of cursussen te doen om qua kennis bij te blijven.

Meer over jouw toekomstige afdeling

?Waar ga je werken? Utrecht/Hybride

Regelmatig reizen maakt onderdeel uit van je functie. De standplaats is Utrecht maar de opdrachten en werkzaamheden kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. Ook is hybride werken steeds meer de norm waarbij er zowel thuis als op kantoor kan worden gewerkt.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Integrale beveiliging van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van Commando Materieel en IT (COMMIT).

JIVC is de IT leverancier voor alle Defensie onderdelen en telt ongeveer 3.500 medewerkers.

Zie voor meer informatie van het COMMIT:
https://www.defensie.nl/organisatie/COMMIT

Zie voor meer informatie van het JIVC:
https://www.defensie.nl/organisatie/COMMIT/onderdelen/jivc

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder medior

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

ICT Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats 't Harde
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder COC2 enI &V.

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon