• Amsterdam  -  route
 • WO bachelor
 • 32 - 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Medisch / verzorging
 • Solliciteer voor 5 augustus 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 564254, Plaatsingsdatum: 26 juni 2024

Ben jij een algemeen basisarts in afwachting van je specialisatieplek? Dan ligt er een mooie uitdaging voor je klaar bij Defensie. Als arts aanstellingskeuring ga jij de lichamelijke keuring van militairen in spe uitvoeren. Dat doe je voornamelijk in Amsterdam. Sporadisch werk je vanuit Zwolle of Oirschot. Zet jouw geneeskundige kennis in om bij te dragen aan de veiligheid van Nederland.

Keuringen voor toekomstig militairen
In jouw werk heb je dagelijks contact met jongeren. Jij voert lichamelijke keuringen uit om hun geschiktheid voor een militaire rol bij Defensie vast te stellen. Je hebt daarmee een belangrijke en relevante rol in het aanstellingsproces van militairen. Verder houd jij je bezig met het:

 • meedenken over protocolverbeteringen
 • bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de afdeling
 • deelnemen aan verschillende overlegkaders

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).
De DPOD is één van de divisies van het DOSCO. De DPOD bestaat uit zeven dienstencentra en de MD-groep.

De DPOD ondersteunt de defensieonderdelen met P&O-dienstverlening. Zij biedt daartoe kennis aan over het P&O-functiegebied en verleent diensten aan leidinggevenden, P&O-functionarissen en defensiewerknemers binnen het gehele spectrum van de personele dienstverlening. Hiermee draagt DPOD bij aan de personele gereed stelling van Defensie en het uitvoeren van goed werkgeverschap. De operationele commando’s (OPCO’s) kunnen zich hierdoor maximaal richten op de uitvoering van de primaire taakstelling van Defensie. Je komt te werken binnen het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) van DPOD.
Zij verbinden mensen met banen binnen en buiten Defensie en zorgen dat de in-, door- en uitstroom van defensiepersoneel goed verloopt. Zo werken we aan personele gereedstelling, opleiding, trainingen, trajecten voor werkstudenten, maatschappelijke dientijd, en reservistenaangelegenheden. Ook zijn we hét expertisecentrum op het gebied van arbeidsmarktbemiddeling, civiel onderwijs en pre-recruitment. Zij stellen de mens centraal en vormen een brug tussen de burgermaatschappij en Defensie.

Een dag in het leven van een Arts Aanstellingskeuring:
"Mijn naam is Samantha: Ik ben keuringsarts bij de afdeling Medische Keuring. Samen met mijn collega’s beoordeel ik of mensen die solliciteren naar een functie als militair voldoen aan de bijzondere functie-eisen van het beroep. De medische keuring bestaat uit een aantal onderdelen: Zo vindt er een gesprek plaats met een keurend arts en ondergaat een kandidaat testen zoals gehoor-, oog- en sporttesten. Als deze resultaten verzameld zijn beoordeel ik, onder supervisie van een bedrijfsarts, of een kandidaat medisch geschikt gekeurd kan worden.

Het werk als keuringsarts is een burgerfunctie. Tijdens mijn werk kom ik in aanraking met militairen, en werk ik samen met collega’s die in het verleden in dienst hebben gezeten. Ik merk dat deze variatie in loopbanen verschillende perspectieven op de medische keuring geeft, waarbij er met een bredere blik gekeken wordt naar hoe de keuring verder ontwikkeld en verbeterd kan worden. Daarnaast is het leuk en interessant om samen te werken met mensen die hele andere levenservaringen hebben gehad.

Wat ik kan waarderen aan deze functie is voornamelijk het sociale aspect. Er is een gezellige sfeer binnen het team. Daarnaast is het fijn om iemand die graag militair wilt worden weer een stapje in de goede richting te helpen.
Daarnaast is er mogelijkheid om een persoonlijk project te ondernemen; Zo houd ik me bezig met het regionaal keuren in Oirschot, waardoor ik wekelijks op een andere locatie de keuring verricht. Maar ik zou me bijvoorbeeld ook in plaats daarvan kunnen verdiepen in een voor de keuring relevant medisch onderwerp of richtlijnen evalueren.

Bij de functie als keuringsarts ligt de nadruk niet op het behandelen van een medische aandoening, maar bij het vormen van een toekomstperspectief van (over het algemeen jonge) mensen, wat op professioneel gebied ook voldoening kan geven. Indien je affiniteit hebt met bedrijfsgeneeskunde of mogelijk interesse hebt om militair arts te worden, kan je via deze functie daar wat nauwer mee in contact komen om te kijken of dit een pad is die je later nog zou willen bewandelen.
Tevens is de werk-privé balans is uitstekend, waardoor ik aan het einde van mijn werkdag voldoende energie over heb om van mijn vrije tijd te genieten.

Bij de afdeling Medische Keuring werk ik samen met bedrijfsartsen, andere keuringsartsen, keuringsassistenten en optometristen. De bedrijfsartsen hebben eindverantwoordelijkheid, en superviseren op een fijne manier de medische keuring. Binnen het team hangt een goede sfeer, waarin alles besproken kan worden en er ruimte is voor gezelligheid. Een ‘we doen het samen’ mentaliteit kan ik bijzonder waarderen en dat leidt ertoe dat ik mij binnen deze functie daarom ook op mijn plek voel."

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw J.E. Harteveld, Kwaliteitsmanager 088-9561083

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw A.M.J. Buitink, P&O Adviseur 06-82612514

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon