Clustercoordinator Marktordening en Anderswerkenden Pensioenen

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-585, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Pensioen gaat over vertrouwen. Veel werknemers leggen verplicht een deel van hun loon in om te zorgen dat ze later een goede oude dag hebben. Bij de programmadirectie Pensioenen draag je bij aan dit vertrouwen door te werken aan een transparant, collectief en solidair pensioenstelsel waarin we risico's met elkaar delen, binnen en tussen generaties. Daarnaast staan we de komende jaren voor de grote uitdaging om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te realiseren, een enorme stelselwijziging. Dit heeft betekenis voor miljoenen burgers. Hierdoor zal je werk in de publieke en politieke belangstelling staan.

Binnen de programmadirectie zijn er vier clusters van inhoudelijk samenhangende thema’s. Deze clusters zijn: Financiële vraagstukken, Marktordening & Anderswerkenden, Arbeidsrelaties en Governance, en Communicatie & Uitvoering. De clusters bestaan uit circa 6-10 dossierhouders. Grote, complexe trajecten worden projectmatig opgepakt, soms binnen de clusters en soms over de clusters heen.

Voor het cluster Marktordening & Anderswerkenden zijn we op zoek naar een coördinator. In het cluster komen marktordenings- en arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken in het pensioenstelsel aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de impact van (eventueel verder) dalende organisatiegraad bij werknemers en werkgevers op de rol en verantwoordelijkheid van de sociale partners bij het pensioenstelsel.
 • de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende aanbieders (pensioenfondsen, verzekeraars) in ons pensioenstelsel. Interessant zijn bijvoorbeeld eventuele ontwikkelingen als gevolg van de overgang naar een pensioenstelsel met alleen nog premieregelingen.
 • hoe zelfstandigen toegang hebben tot het pensioenstelsel.
 • het beleid om het aantal werkenden (werknemers en zelfstandigen) zonder pensioenopbouw te verminderen.

We zijn op zoek naar iemand met ervaring met complexe trajecten die een grote mate van samenwerking en overleg vragen met diverse stakeholders, die hier de andere leden van het cluster in kan coachen en begeleiden.

Als clustercoördinator bevorder je de kennisdeling en de prioritering van werkzaamheden binnen het cluster. De clustercoördinatoren spelen ook een rol bij personeelsontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan de coaching van medewerkers. Dat kan zijn op inhoudelijk vlak (dossierontwikkeling), maar ook op competenties, procesvaardigheden en ambtelijk vakmanschap. Daarnaast denk je samen met de andere clustercoördinatoren en het MT van de programmadirectie ook mee over teamontwikkeling en organisatie van de directie. De rol van clustercoördinator combineer je doorgaans met andere rollen binnen de programmadirectie, denk aan projectleider of een stevige inhoudelijke portefeuille.

Je komt te werken in een gezellig en kundig team in een levendige politieke en maatschappelijke omgeving. Het werk vindt plaats afstemming en samenwerking met vertegenwoordigers uit de pensioensector en de toezichthouders (DNB en AFM). Daarom ben je regelmatig in het land te vinden op werkbezoeken en bijeenkomsten om daar kennis op te doen uit de uitvoeringspraktijk en je eigen kennis te delen. Zo zorgen we dat we signalen snel oppikken en daarmee ook aan de slag kunnen.

We bieden je een uitdagende werkomgeving, waarbij de werkzaamheden sterk door de actualiteit worden bepaald. Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen gaan we ervan uit dat je waar nodig flexibel inzetbaar bent op verschillende onderwerpen, waarbij we uiteraard rekening houden met jouw expertise en wensen. Daarbij is er veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor goede werkomstandigheden.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programmadirectie Pensioenen

1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Deze wet geeft invulling aan een belangrijke afspraak uit het Pensioenakkoord dat het kabinet in 2019 met werknemers- en werkgevers organisaties heeft gesloten. We staan aan de vooravond van een ingrijpende hervorming van ons pensioenstelsel die impact heeft op vrijwel alle Nederlanders. De hervorming en de uitwerking ervan in de komende jaren kan daarom op grote politieke en maatschappelijke belangstelling rekenen.

De programmadirectie Pensioenen (PDP) is opgericht voor de duur van de implementatiefase van de herziening van het pensioenstelsel (tot eind 2027). PDP houdt zich bezig met aanvullende pensioenen. Pensioen is een van de belangrijkste secondaire arbeidsvoorwaarden en het werk van de programmadirectie staat dan ook constant in de belangstelling van publiek, media, sociale partners en de politiek. Aanvullende pensioenen is een veelzijdig beleidsterrein. We houden ons onder meer bezig met de regels rondom indexatie van pensioenen, solvabiliteitsvraagstukken, marktordeningsvraagstukken, juridische pensioenvraagstukken, informatie en communicatie, pensioen en ‘life events’, medezeggenschap, fiscaliteit, Europese richtlijnen en vergrijzing.

Het werk kenmerkt zich door veelvuldig overleg met externen. De samenhang tussen dossiers is erg sterk waardoor samenwerking en informatiedeling belangrijk is. Daarnaast is pensioen een gevoelig thema waarbij de achterliggende techniek en wetgeving complex is. Bij de programmadirectie werken momenteel 25 collega’s met veel passie en plezier en krijgen medewerkers veel verantwoordelijkheid en ruimte. Daarbij werken we in diverse multidisciplinaire projecten samen met andere directies, departementen en externe partijen.

Directie Arbeidsverhoudingen

De programmadirectie Pensioenen maakt organisatorisch onderdeel uit van de directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie ontwikkelt het beleid op het terrein van arbeidsverhoudingen. Dit terrein omvat het geheel van werkrelaties tussen werkgevers en werknemers, en hun relatie tot de overheid. De directie bestaat naast de programmadirectie Pensioenen uit drie beleidsafdelingen: Arbeidsrecht(AR), Loopbaan en Ontwikkeling (L&O) en Arbeidsvoorwaarden en arbeidsmigratie(AVA). Daarnaast is er een (tijdelijke) projectafdeling MDI (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid).

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Simone Bakker Lohner

06-31748533

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamcoördinator zzp

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker kinderopvang Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon