• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-613, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Eerlijk, gezond en veilig werken. Daar staat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor. We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen. Dat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun toekomst. Als teamcoördinator zzp bij de afdeling Arbeidsrecht draag jij hieraan bij. In deze veelzijdige functie heb je direct invloed op het beleid om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren. Je bent gemotiveerd om er, samen met collega's, voor te zorgen dat iedereen in Nederland onder goede voorwaarden kan werken.

De opgave
Het team dat je coördineert werkt aan belangrijke thema’s in de wereld van werk. De focus ligt op regels en beleid rondom het werken met en als zelfstandigen. Hierbij gaat het onder meer om de vormgeving van de relatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers, een voor de (uitvoerings-)praktijk hanteerbaar onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen en het tegengaan van (gedwongen) schijnzelfstandigheid. Het team is momenteel bij meerdere grote beleidsaanpassingen (wetstrajecten) betrokken: de verduidelijking van het onderscheid tussen werknemer en zzp’er, een rechtsvermoeden van werknemerschap onder de 32 euro en de voorbereiding van de implementatie van de Europese platformwerkrichtlijn. Politiek dynamische onderwerpen, waarbij we veel contact hebben met sociale partners, veldpartijen en stakeholders, andere departementen en uitvoerders (Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie en UWV).

Jouw rol
Als teamcoördinator werk je samen met collega’s (binnen en buiten het team) aan dossiers, maar ben je daarnaast verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van het team van zo’n 6 gedreven (senior) beleidsmedewerkers. Je bewaakt de werkverdeling binnen het team dat je coördineert, legt verbindingen tussen de afzonderlijke dossiers en met dossiers buiten het team en bent sparringpartner voor de medewerkers in jouw team. Jij zet de lijnen uit en spart over de strategie naar het maatschappelijk veld en de politiek. Je draagt samen met collega's en het management zorg voor een goed functioneren van het team en een goede verdeling van dossiers en werkdruk. Samen met andere coördinatoren en het hoofd van de afdeling Arbeidsrecht denk je mee over de organisatie van de afdeling. Het is belangrijk dat je goed de verbinding weet te leggen tussen de expertise van de collega’s en de maatschappelijke en politieke opgave.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Arbeidsrecht bestaat uit zo'n 30 enthousiaste beleidsmedewerkers, verdeeld over meerdere teams. De afdeling maakt beleid dat zich richt op het bevorderen van een goed werkende arbeidsmarkt, door bescherming te bieden en de belangen van werkenden te waarborgen, met in achtneming van de belangen van werkgevers en opdrachtgevers.

Arbeidsrecht is een veelzijdig beleidsterrein. Denk aan het ontslagrecht, de balans tussen vast en flexibel werk, de relatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers, en driehoeksverhoudingen als uitzendwerk en bemiddeling. Op dit moment werken we onder meer aan de uitwerking van maatregelen op het terrein van flexcontracten, de regels rondom het werken als zzp'er, introductie van een toelatingsstelsel voor de uitzendbranche, versterking van de positie van kwetsbare werknemers om hun rechten te kennen en halen, en maatregelen om de interne wendbaarheid van ondernemingen te vergroten. Daarnaast coördineert de afdeling Arbeidsrecht voor heel SZW de relatie met sociale partners en de SER.

Het werk van de afdeling staat permanent in de belangstelling van maatschappelijke partners, zoals sociale partners, en de politiek. Dit maakt het werk afwisselend en enerverend. De afdeling kenmerkt zich door veelvuldig overleg met externen, afwisselende onderwerpen, zelfstandig werken én samenwerking. De sfeer op de afdeling is gemoedelijk en collegiaal, we werken hard met veel plezier.

Directie Arbeidsverhoudingen
De directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt het beleid op het terrein van arbeidsverhoudingen. Dit terrein omvat het geheel van werkrelaties tussen werkgevers en werknemers, en hun relatie tot de overheid. De directie bestaat uit drie beleidsafdelingen: Arbeidsrecht, Loopbaan en Ontwikkeling en Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie. Daarnaast zijn de projectiedirectie Pensioenen en de tijdelijke afdeling Maatwerkregelingen Duurzame Inzetbaarheid onderdeel van de directie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoordinator Marktordening en Anderswerkenden Pensioenen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker kinderopvang Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker Woo

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon