• Den Haag  -  route
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIBG 2022 - 41, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

Als concern controller ben je, met jouw financiële expertise, de businesspartner van de directeur Bedrijfsvoering. Je hebt breed zicht op het gehele concern. Je staat op een positief-kritische wijze in verbinding met de organisatie en geeft regelmatig, gevraagd en ongevraagd, advies en daarmee blijk van een integraal (financieel) inzicht. Je voegt in samenwerking met de businesspartners per directie waarde toe aan de besluitvorming door in een vroeg stadium de (financiële en organisatorische) consequenties zichtbaar te maken en de organisatie te ondersteunen in het signaleren en beheersen van risico’s.

Het spreekt voor zich dat je helpt om te komen tot doelcongruente normen en kengetallen voor de analyse en beoordeling van te nemen financiële beslissingen en om vervolgens de PDCA-cyclus rond te houden. Je faciliteert de begroting, onze budgettering en het prognosticeren zoals dit verwacht mag worden van een concern controller bij een baten-lastenorganisatie. Je draagt bij aan meerjarenplannen en het opstellen van meerjarenbegrotingen in lijn met de strategische doelstellingen en aan de ontwikkeling van rapportages die benodigd zijn om integraal te kunnen sturen. Je bent alert op (financiële) procesdiscipline en adviseert, waar nodig, om financiële incidenten te voorkomen. Tot slot ben je in staat om een hands-onbijdrage te leveren aan een organisatie in transitie waarbij je vaak twee stappen vooruit zet en soms ook weer een stapje terug moet doen.

Herken jij jezelf in de kernwaarden betrouwbaar, professioneel & zakelijk, flexibel en signalerend? Wil jij meebouwen aan de verwezenlijking van de nieuwe koers van het CIBG: het bieden van comfort aan burgers, professionals en organisaties? Vind je het leuk om zaken met elkaar te realiseren en beschik je over de nodige sociale eigenschappen? Dan zoeken wij jou en vragen we je te solliciteren naar de functie van concern controller bij de directie Bedrijfsvoering van het CIBG.

Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering faciliteert en spiegelt directie en management zodat we continuïteit houden op onze primaire taak en aangehaakt blijven op relevante (externe) ontwikkelingen. Door de sterke groei van onze organisatie dienen we steeds weer scherp te blijven op onze doelen, is focus van belang evenals aandacht voor onze AO-IC en alles wat ons helpt om onze taken zo doelmatig mogelijk uit te voeren. De vraag “wat gaat goed, wat kan beter” houdt ons elke dag weer bezig en helpt ons om de organisatie voortdurend te verbeteren en verder te professionaliseren. Het omvangrijke projectportfolio (met stevige I-component) doet ons beseffen hoe divers onze organisatie is en dat je je eigenlijk geen dag hoeft te vervelen. Bedrijfsvoering pakt haar rol in een organisatie die werkt vanuit het principe van integrale management verantwoordelijkheid. Dat vraagt om “Business understanding.” We weten wat er binnen de organisatie speelt qua dienstverlening, knelpunten, uitdagingen en proberen hier optimaal in te faciliteren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de clusters Control, Risicobeheer, Inkoop & CLM, Financiële Administratie, Facilitair en het team HRM & Managementondersteuning. Het cluster Control bestaat uit een deskundig, informeel en divers team van Business Controllers, een Project Controller en een Concern Controller. De Business Controllers zijn gekoppeld aan de directies ‘Operationele Zaken’, ‘Informatiemanagement’ en ‘Bedrijfsvoering.’ Hiernaast beschikken we over een Concern Controller en een Projectcontroller. De Concern Controller houdt zicht op het gehele concern en is Business Partner van de Directeur Bedrijfsvoering.

Relevant voor onze nieuwe Concern Controller is dat de organisatie steeds complexer wordt en haar organisatiestructuur hierin ziet mee veranderen. De Concern Controller moet een integrale focus hanteren wat een uitdaging biedt binnen een organisatie in transitie. Het I-domein is bijvoorbeeld voortdurend aan veranderingen onderhevig en de niet-primaire procesactiviteiten nemen toe door scherpere eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en compliance. Dit doet iets met onze kosten hetgeen vraagt om voortdurend inzicht en overzicht, directie breed.

De directie Bedrijfsvoering draagt er mede toe bij dat het CIBG een goed georganiseerde en relevante speler in de markt blijft

We streven naar een inclusief en divers team zowel wat betreft (culturele) achtergrond als persoonlijke opvattingen en levensstijl.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.
Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk.
Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op www.cibg.nl.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevr. A.P.R. Verwei 06-25508476

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Controller I

CIBG
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Business Controller B

CIBG
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Projectcontroller

CIBG
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon