Senior Software architect

 • Den Haag  -  route
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIBG 2023 - 50, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

De architect geeft uitvoering aan de ingezette koers van het CIBG. Ook helpt de architect om de architectuur samen met een team van business-, informatie-, applicatie- en infra-architecten naar een hoger niveau te brengen. De architect heeft de taak om de opgaven waar CIBG voor staat in samenhang te vertalen naar de informatievoorziening, datahuishouding en IT-infrastructuur. De architect rapporteert aan de Enterprise Architect.

Er liggen bij CIBG voldoende uitdagingen op het gebied van de vertaling van de business naar de techniek. De architect dient daar een grote bijdrage aan te leveren. Er lopen diverse initiatieven en programma’s waar de architect verantwoordelijkheid voor heeft dan wel een belangrijke rol bij speelt. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van een architecturaal solution proces, het ontwikkelen en implementeren van herbruikbare bouwblokken en de realisatie van de CIBG landschapsvisie.

Als software Architect vorm je het brein achter het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerk softwaresystemen van het CIBG. Het is jouw taak om de wensen en eisen van de opdrachtgever te vertalen naar een oplossing op maat. Vervolgens leid je de verdere ontwikkeling, die uitgevoerd wordt door de CIBG-scrumteams. Ook controleer je de voortgang en kwaliteit. En je draagt zorg voor innovatie en innovatie-adoptie. Dit doe je samen met je collega software architecten en met de scrumteams.

Taken en verantwoordelijkheden

De software architect voert de volgende hoofdactiviteiten uit:

 • Strategievorming: draagt bij aan de CIBG business strategieën en zorgt daarbij voor een vertaling van de Enterprise Architectuur (EA) en de alignment met de IT-strategie;
 • Strategievorming: geeft vanuit de afdeling CIO Office binnen de CIBG organisatie de juiste (wettelijke en ethische) kaders mee op het gebied van software architectuur. Bewaakt de kaders binnen deze architectuur.
 • Besturing: zorgt er met het Architectuur Team samen voor dat de juiste architectuurbeslissingen worden genomen en uitgevoerd, die bijdragen aan benodigde verandering en gewenste situatie;
 • Communicatie: zorgt ervoor dat aspecten van de architectuur effectief worden gecommuniceerd;
 • Architectuurontwikkeling: draagt bij aan de CIBG solution architectuur samen met de security- privacy-architect en de infrastructuur architect, zodat er een integraal beeld is op welke wijze de oplossingen binnen het CIBG moeten worden vormgegeven;
 • Architectuurontwikkeling: begeleidt het architectuurproces om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen, rekening houdend met de CIBG Architectuur. Definieert daarbij CIBG software architectuur, de doelarchitecturen met de daarbij behorende roadmaps, fit-gap analyse en transitieplannen;
 • Verbinding en ontwikkeling: legt de verbinding in het ontwikkelen en operationaliseren van architectuur in de totale CIBG organisatie. Zoekt draagvlak op executive niveau bij alle (business)afdelingen en draagt de visie actief uit, zowel binnen als buiten CIBG.
 • Verbinding en ontwikkeling: begeleidt scrumteams als gids en haalt feedback op. Zorgt dat architectuur in de hele organisatie op een hoog niveau komt;
 • Verbinding en ontwikkeling: legt de verbinding in het ontwikkelen en operationaliseren van architectuur op het gebied van security en privacy in de totale CIBG-organisatie met expliciete aandacht voor de herbruikbare en generiek services die door meer dan één product worden gebruikt of doorontwikkeld. Hiervoor wordt op tactisch niveau aangesloten bij het team Koppelvlakken binnen het CIBG.
 • Toetsing: zorgt voor toetsing op de afgesproken kwaliteit van opgeleverde of in ontwikkeling zijnde software in de vorm van code reviews en code inspecties. De afgesproken kwaliteit bestaat hierbij uit onder andere onderhoudbaarheid, security, privacy en ISO 25010.

Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling CIO Office van het CIBG worden de CIO verantwoordelijkheden ten aanzien van strategisch advies & informatiebeleid, privacy, informatiebeveiliging, architectuur, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement bij elkaar gebracht. Het CIO Office zorgt ervoor dat ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de CIBG dienstverlening (o.a. nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving, het verlopen van grootschalige overeenkomsten) tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig worden geïmplementeerd. Op deze manier draagt het CIO Office bij aan het krijgen van inzicht, overzicht en transparantie t.b.v. een grotere integrale samenhang.
De afdeling CIO Office bevat de volgende disciplines: architectuur, informatiemanagement, informatiebeveiliging, business analyse en documentaire informatievoorziening.

Het Architectuur Team draagt de verantwoordelijkheid om de CIBG architectuurvisie op het gebied van -organisatie-, business-, informatie-, en applicatielandschap te borgen binnen de kaders van de ‘Nieuwe Koers’, alsmede de randvoorwaarden zoals die gesteld worden binnen toepasselijke wet- en regelgeving. Het Architectuur Team adviseert en ondersteunt hierbij de organisatie met het formuleren van (register)product-visies, het opstellen van project- en domeinarchitecturen alsmede het "sturen" binnen de verschillende voortbrengingsinitiatieven en projecten, zodat deze binnen de voornoemde kaders worden gerealiseerd. Daarnaast realiseert het Architectuur Team een optimalisatie van het applicatielandschap door middel van de realisatie van herbruikbare bouwblokken en componenten, de standaardisatie van werkwijzen alsmede het promoten van methoden en technieken.

We streven naar een inclusief en divers team zowel wat betreft (culturele) achtergrond als persoonlijke opvattingen en levensstijl.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.
Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk.
Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op www.cibg.nl.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Dhr. J.P.J.M. Lucassen 06-15035447

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior business- en domeinarchitect

CIBG
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Data architect

CIBG
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon