Senior business- en domeinarchitect

CIBG

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 mei Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer CIBG 2024 - 10
 • Plaatsingsdatum 2 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

De business-/domeinarchitect (hierna: de architect) geeft uitvoering aan de ingezette koers van het CIBG en helpt om de architectuur samen met een team van business-, informatie- en applicatie-architecten naar een hoger niveau te brengen. De architect heeft de taak om de opgaven waar CIBG voor staat in samenhang te vertalen naar de informatievoorziening, datahuishouding en de ondersteunende applicaties. De architect is verantwoordelijk voor de gehele architectuur op zijn domein. De meer technische lagen worden ingevuld door collega-architecten.

De architect rapporteert direct aan de enterprise-architect en heeft functionele sturing vanuit het domein (als strategisch partner) van de businessafdeling.

Er liggen bij CIBG voldoende uitdagingen op het gebied van de vertaling van de business naar de techniek. In het domein Authenticatie & Gegevensverstrekking ga je strategisch en tactisch aan de slag met digitale transformaties rond producten zoals UZI (authenticatiemiddelen in de zorg) en NCPeH (elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in Europees verband).
Er lopen diverse initiatieven en programma’s CIBG-breed waar de architect verantwoordelijkheid voor heeft dan wel een belangrijke rol bij speelt, voorbeelden hiervan zijn het inrichten van een architecturaal solutioningproces, het ontwikkelen implementeren van herbruikbare bouwblokken en bijdragen aan de realisatie van de CIBG-architectuurvisie.

De architect voert de volgende hoofdactiviteiten uit:

 • Strategievorming: draagt bij aan de CIBG-businessstrategieën en is aanspreekpunt voor de bestuurlijke verantwoordelijke van het betreffende domein en zorgt daarbij voor een vertaling van de enterprise-architectuur (EA) en het alignement met de IT-strategie.
 • Verbinding en ontwikkeling: legt de verbinding in het ontwikkelen en operationaliseren van architectuur in de totale CIBG-organisatie. Zoekt draagvlak op executive niveau bij alle (business)afdelingen en draagt de visie actief uit, zowel binnen als buiten CIBG. Zorgt dat architectuur in de hele organisatie op een hoog niveau komt.
 • Architectuurontwikkeling: begeleidt het architectuurproces om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Definieert daarbij roadmaps, de gaps en ontwikkelt de transitie die deze gaps moet dichten. Geeft richting, vorm en uitvoering aan de CIBG-businessarchitectuur van het betreffende domein.
 • Besturing: zorgt er met het architectuurteam samen voor dat de juiste architectuurbeslissingen worden genomen en uitgevoerd, die bijdragen aan benodigde verandering en gewenste situatie.
 • Communicatie: zorgt ervoor dat alle aspecten van de businessarchitectuur effectief worden gecommuniceerd.
 • Geeft vanuit de afdeling CIO-office binnen de CIBG-organisatie de juiste (wettelijke en ethische) kaders mee op het gebied van architectuur. Bewaakt de kaders binnen deze architectuur.
 • Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling CIO Office van het CIBG worden de CIO verantwoordelijkheden ten aanzien van strategisch advies & informatiebeleid, privacy, informatiebeveiliging, architectuur, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement bij elkaar gebracht. Het CIO Office zorgt ervoor dat ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de CIBG dienstverlening (o.a. nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving, het verlopen van grootschalige overeenkomsten) tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig worden geïmplementeerd. Op deze manier draagt het CIO Office bij aan het krijgen van inzicht, overzicht en transparantie t.b.v. een grotere integrale samenhang.
De afdeling CIO Office bevat de volgende disciplines: architectuur, informatiemanagement, informatiebeveiliging, business analyse en documentaire informatievoorziening.

Het Architectuur Team draagt de verantwoordelijkheid om de CIBG architectuurvisie op het gebied van -organisatie-, business-, informatie-, en applicatielandschap te borgen binnen de kaders van de ‘Nieuwe Koers’, alsmede de randvoorwaarden zoals die gesteld worden binnen toepasselijke wet- en regelgeving. Het Architectuur Team adviseert en ondersteunt hierbij de organisatie met het formuleren van (register)product-visies, het opstellen van project- en domeinarchitecturen alsmede het "sturen" binnen de verschillende voortbrengingsinitiatieven en projecten, zodat deze binnen de voornoemde kaders worden gerealiseerd. Daarnaast realiseert het Architectuur Team een optimalisatie van het applicatielandschap door middel van de realisatie van herbruikbare bouwblokken en componenten, de standaardisatie van werkwijzen alsmede het promoten van methoden en technieken.

We streven naar een inclusief en divers team zowel wat betreft (culturele) achtergrond als persoonlijke opvattingen en levensstijl.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk. Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op www.cibg.nl.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op CIBG - Werken voor Nederland.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen een ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen en zo ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. J.P.J.M. Lucassen

06-15035447

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Software architect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior security-privacyarchitect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Secretaris/ adviseur Informatie- en Portfoliomanagement

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon