• Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 5 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DWJZ/240353, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Sinds 29 maart 2023 is het Beleidskompas dé centrale werkwijze voor de beleidsvoorbereiding. Zodra je aan de slag gaat met een maatschappelijk vraagstuk, start je met het Beleidskompas. Alles wat essentieel is voor een goede beleidsvoorbereiding zit in het Beleidskompas. Als je de structuur vanaf het begin van de beleidsvoorbereiding volgt, doe je het proces zorgvuldig, betrek je alle relevante betrokkenen, neem je alle kwaliteitseisen mee en overweeg je verschillende beleidsopties. Het gebruiken van het Beleidskompas zorgt dat je niet voor verrassingen komt te staan, een goede onderbouwing hebt van gemaakte keuzes en dat je beleid maakt dat werkt. Je vindt het Beleidskompas op www.beleidskompas.nl.

Wat ga je doen?

Jij bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het Beleidskompas. Samen met je team werk je in een interdepartementale omgeving om te zorgen dat het Beleidskompas daadwerkelijk wordt gebruikt in de beleidsvoorbereiding binnen de rijksoverheid en dat het aantrekkelijk, actueel en toegankelijk blijft. Het instrument moet werkend worden gehouden, kloppend zijn en behulpzaam bij het maken van beleid. Je hebt een aanjagende rol om de bekendheid en het gebruik van het Beleidskompas binnen de rijksoverheid te vergroten. Maar ook daarbuiten heb je je ogen en oren open, zodat je externe (wetenschappelijke) ontwikkelingen goed in het vizier hebt en die zo nodig een plek kunt geven in het Beleidskompas. Je zorgt voor het digitaal toegankelijk presenteren van nieuwe informatie, het ophalen van ervaringen met de toepassing en adviseert in hoeverre die moeten leiden tot aanpassingen in het Beleidskompas. Tot slot houd je de voor het Beleidskompas relevante ontwikkelingen in de Tweede Kamer en binnen de Europese Unie in de gaten, lever je bijdragen aan het parlementaire werk waar het Beleidskompas bij is betrokken en geef je (Engelstalige) presentaties over het Beleidskompas voor geïnteresseerde delegaties uit andere landen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries. Het gaat onder meer om het opstellen van primaire besluiten, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, de behandeling van civiele bodemprocedures en kort gedingen en andere civielrechtelijke aangelegenheden. Ook heeft de sector een belangrijke rol in procedures van het departement bij de Europese Hoven (zowel Straatsburg als Luxemburg).

Het team Wetgevingsbeleid van de sector bestaat uit drie clusters die zich bezighouden met een combinatie van taken gericht op de ontwikkeling van wetgevingsbeleid en de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

De directie Wetgeving en juridische Zaken is verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele Rijksoverheid. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de zorg voor de algemene wetboeken alsmede de Algemene wet bestuursrecht. De directie bestaat uit vier sectoren, waaronder de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Lucien Weide, clustercoördinator

06-52 87 71 63

Suzanne van Melis, hoofd Wetgevingsbeleid

06-46 89 18 42

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner plv. DG Migratiebeleid, tevens hoofd BIM

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectsecretaris wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering DWJZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior financieel adviseur/beleidscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon