• Amersfoort  -  route
 • Universitair oude stijl, Universitair Master
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 25 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RCE/2024-005, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

Als enterprise architect in Amersfoort speel je een belangrijke rol bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Jij schrijft adviezen met als doel onze informatievoorziening en IT beter te maken. In jouw rol ben je betrokken bij de toekomst van het cultureel erfgoed in Nederland en draag je bij aan het succes van onze organisatie. Bovendien krijg je in deze functie veel vrijheid, in overleg mag je zelf je werk indelen in tijd en locatie.

Verbeteren van informatievoorziening
Samen met je team help je het RCE bij het maken van goede keuzes over informatievoorziening (IV) en informatietechnologie (IT). Je ondersteunt het management en je collega's in zowel strategie als uitvoering. In het team Strategie & Kaders werk je samen met een hechte groep, bestaande uit een collega-architect, 1 informatiemanager, 1 CIO-adviseur en 1 IT-controller. Daarbuiten ben je een gewaardeerd adviseur voor de directie, opdrachtgevers, project- en programmamanagers, en het lijnmanagement van de IV-organisatie. Jouw taken bestaan uit het:

 • beheren van de doelarchitectuur van de organisatie en het bijbehorende applicatielandschap
 • bijdragen aan het realiseren van de doelarchitectuur. Dit doe je onder anderen door mee te werken aan impactanalyses, projectdefinities en door roadmaps op te stellen voor vernieuwing en doorontwikkeling van het applicatielandschap
 • formuleren van kaders waarbinnen de IV- en IT-organisatie zich beweegt. Ook zie je toe op de naleving ervan
 • onderhouden van relaties met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en relevante onderdelen daarvan
 • vertegenwoordigen van de RCE in overleggen

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijksoverheid investeert in digitale toegankelijkheid van erfgoed, zoals beschreven in de kabinetsnota ‘Cultuur in een open samenleving’. Om hier op in te kunnen spelen is de IV-kennis en expertise binnen de RCE samengebracht in een IV-afdeling (ca. 35 fte). We werken in multidisciplinaire teams en met een agile/scrum-aanpak aan vernieuwing, de digitale transformatie van RCE processen, digitale dienstverlening en toegankelijkheid van onze erfgoeddata. We zetten hoogwaardige oplossingen in voor zaakgericht werken, enterprise content management, linked open en GEO data. De RCE maakt zoveel mogelijk gebruik van generieke voorzieningen binnen de (rijks)overheid, zodat zij zich kan focussen op de erfgoedzorg.

Het team Strategie en Kaders binnen de IV-afdeling heeft de volgende taken:

 • De business afdelingen van de RCE, die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van archeologie en monumenten helpen om hun behoefte op het gebied van informatievoorziening in kaart te brengen en deze te vertalen naar concrete IT-oplossingen.
 • Het opstellen, actueel houden en toepassen van de uitgangspunten die we hanteren om onze IV- en IT-oplossingen te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om enterprise architectuur, strategische doelstellingen, werkprocessen en de vertaling van rijksbrede kaders en richtlijnen.
 • De verbinding met het CIO Office van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW), waar de RCE onderdeel van is, vorm geven.
 • Het samenstellen en bewaken van het IV-projecten portfolio van de RCE en hierover rapporteren naar de IV-Raad.
 • Het zorgdragen voor de instandhouding van het applicatie-landschap door middel van life cycle management.
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het management op het gebied van informatie voorziening en IT in het algemeen en de projecten portfolio in het bijzonder.
 • Zorgen voor de financiële planning en rapportage van alle IV-activiteiten van de RCE.

film

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren van monumenten.

Onze specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega's en een informele werksfeer.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Taco van der Plaats, Coördinator Strategie & Kaders

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Eeske van de Vendel, recruiter 06 20721917

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaresse

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Amersfoort
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 7
  €3.016 - €3.879 (bruto)

Data Architect

Raad voor Rechtsbijstand
 • 's-Hertogenbosch
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon