• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: IND DH/IV/2024/1477, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) afdeling Continuïteit en technisch beheer (CTB), team Security en Continuïteit (S&C), één vacature voor de functie van IT Crisismanager (FGR: senior adviseur bedrijfsvoering). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

IT Crisis en continuiteitsmanagement vraagt om een goed gestructureerde en een wel doordachte aanpak om in geval van een grote IT verstoring snel en efficient op te kunnen treden. De IT Crisismanager is zowel in de voorbereiding als in de hete fase de ‘spin in het web’ om deze zo goed en zo snel mogelijk met de juiste mensen het probleem.

Wat ga je doen?

“IT Crisismanagement is voor iedere organisatie het absolute minimum dat aan continuïteitsmaatregelen moet worden gerealiseerd”.

De IT Crisismanager is een relatief nieuwe rol binnen de IND en houdt zich bezig met het voorbereiden- en reageren op IT calamiteiten. Tijdens de hete fase (in geval van IT calamiteiten) fungeer jij in deze functie als aanspreekpunt (adviseur crisisbeheersing) om de juiste prioriteitsstelling voor o.a. te starten acties, analyses, etc. te verzorgen. De overgrote tijd spendeer jij tijdens de koude fase aan het doorontwikkelen van de IT Crisis en Continuiteitsorganisatie om jou en je collega’s zo goed mogelijk voor te bereiden op grote IT calamiteiten.

Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, instandhouding en positionering van de IT Crisis en Continuiteitsmanagement organisatie van de. Binnen de IND werk je nauw samen met alle managers en uitvoerders die zich bezig houden met bedrijfscontinuiteit, crisisbeheersing en risicomanagement binnen de gehele organisatie. Vanuit jouw rol ben je verantwoordelijk voor het IT deel van continuiteitsmanagement, waar ook crisismanagement onder valt.

Je staat direct in contact met directie bedrijfsvoering, het management van IV (informatie voorziening) en de Incident- / service managers. Jij zorgt voor versterking van het beleid of beheer op het gebied van IT continuiteitsmanagement- en crisisbeheersing, gericht op continuïteit en veiligheid, mono- en multidisciplinaire afstemming, multidisciplinair grootschalig opleiden, trainen, oefenen en optreden. Zonder jou kan van een adequate risicobeheersing en incidentbestrijding geen sprake zijn. Je handelt daarbij binnen de organisatie brede kaders en volgens landelijk uniforme uitgangspunten voor zowel IT continuiteitsmanagement en crisismanagement.

In deze rol staat het verder uitbouwen en onderhouden van een adequaat relatienetwerk centraal, zowel binnen de organisatie als de rest van de migratieketen. Je coördineert continuiteits en crisismanagementtaken en draagt bij aan het integrale BCM beleid, waar ook de organisatiebrede crisisstructuur onderveel van uitmaakt. Ook bewaak je een goede bezetting van de IT crisisbeheersingsorganisatie. Dit betekent onder andere dat je ervoor zorgt dat de betrokken collega’s in deze rollen voldoende worden opgeleid en getraind.

Je treed op als specialist en vraagbaak op het gebied van IT Continuiteit en crisismanagement. Je voert evaluaties uit of begeleidt die en zorgt dat de crisisorganisatie van actueel is en constant verbetert. De structuren en processen moeten verder doorontwikkeld worden, inclusief de daarbij behorende flowcharts en beslisdiagrammen. Daarnaast moet de bestaande documentatie bijgewerkt worden. Er is overlap en raakvlakken met het project bedrijfs- continuïteit.

Wat deze rol zo leuk maakt is dat je werk geen enkele dag hetzelfe is. Waarbij je de ene dag werkt aan een oefening om de crisis en calamiteiten organisatie voor te bereiden op grootschalige uitval, bespreek je een andere dag de top 5 strategische risico’s met het MT. 

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Het doorontwikkelen van de IT crisis en continuiteit structuren bij de IND op basis van de ISO22301 standaard;
 • Het opleiden, trainen en oefen programma voor IT crisisbeheersing verder te professionaliseren en vorm te geven;
 • Het verder uitwerken van een IND organisatiestructuur om te reageren op IT calamiteiten en crisis;
 • De belangen per afdelingsniveau onderkennen waarbij het belang van de business centraal staat;
 • Het door- ontwikkelen, beschrijven en documenteren van procedures en protocollen;
 • Het bepalen van IT afhankelijkheden in de keten;
 • Het ontwikkelen van een IT crisis aanvalsplan op basis van de voornaamste strategische risico’s.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Continuïteit en Technisch beheer zijn alle taken samengebracht om de continuïteit en weerbaarheid van de IND informatiesystemen te borgen, servicemanagement en het technisch beheer daarvan uit te voeren. Technisch beheer is verantwoordelijk voor de infrastructurele continuïteit van de applicaties en de IV-omgevingen van de IND. Om dit mogelijk te maken zijn in de afdeling C&T onder meer de navolgende taken ondergebracht: IV-omgevingenbeheer, beheer IV-infrastructuur en het tactisch netwerkbeheer.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurde organisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat neemt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rick Wijma, Operationeel Manager S&C

06-31108838

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tara Zwenger, Adviseur Werving en Selectie

06-25472403

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Technisch Projectleider

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Infra Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon