Medewerker advisering beveiligingscoördinatie

 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)
 • Administratief / secretarieel
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 592308, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

De medewerker Advisering Beveiligingscoördinatie voert werkzaamheden uit namens de BeveiligingsCoördinator Bestuursstaf (BC-BS), door aansturing van de coördinator. De BC-BS is namens de PSG verantwoordelijk voor de uitvoering van het Defensie Beveiligingsbeleid (DBB) binnen de BS. Bureau BC/BS voert de daaraan verbonden dagelijkse werkzaamheden uit.

Functionaris levert voorstellen aan over het opstellen en aanleveren van overzichten en de adviezen daarover, de wijze van gegevensverzameling, -verwerking, administratieve werkzaamheden en het doen van voorstellen m.b.t. knelpunten in procesmatige en procedurele ondersteuning

Taken
1. Ondersteunt bij de voorbereiding en ontwikkeling van beveiligingsproducten:
- het inhoudelijk ondersteunen van het BC EBB BS proces door het leveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies op basis van interpretatie, integratie van gegevens en het leggen van verbanden;
- Het maken en onderhouden van werkinstructies, hand-outs en piketboek/richtlijnen,
- Het verzamelen van gerubriceerde gegevens uit HGI systemen,
- Het verzamelen, uitzetten, zelf beantwoorden en archiveren van mail uit de functionele mailboxen,
- Het beheren van archief en administratie,
- Het voorbereiden en geven van beveiligingspresentaties.

2. Draagt bij aan de besluitvorming:
- het leveren van procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming door het verzamelen, evalueren, comprimeren, analyseren en presenteren aan de medewerkers van bureau BC EBB BS van relevante informatie uit alle voorhanden zijnde informatiebronnen.

3. Draagt bij aan de implementatie van BC EBB BS producten door:
- het doen van operationele voorstellen voor, en het ondersteunen van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van BC EBB BS producten door het maken van werkinstructies en het maken van hand outs.

4. Draagt bij aan evaluatie en –monitoring:
- Het signaleren van knelpunten bij de procesmatige en procedurele ondersteuning en bij de bewaking van toepassing van BC EBB BS producten en het doen van verbetervoorstellen;
- Het doen van inleidend onderzoek naar aanleiding van Melding Voorvallen;

5. Functionaris is notulist bij BC EBB BS overleggen, naast verslaglegging verantwoordelijk voor archivering en actualiseren van actiepunten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het Bureau Beveiligingscoördinatie & Eenheid Bewaken en Beveiligen van de directie Human Resources & Bedrijfsvoering (HR&BV) van het Kerndepartement (KD). De directie HR&BV heeft als doelstelling het optimaal ondersteunen van alle directies behorende tot het KD op o.a. het gebied van personeel & organisatie, materieel, informatievoorziening, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement. Daarnaast is, voor de directie, het borgen van de samenhang binnen de BS en het welbevinden en de (sociale) veiligheid (safety en security) een structureel aandachtspunt.

De directie HR&BV KD bestaat naast een directiebureau uit een bureau BC/EBB, een afdeling Advies, Informatievoorziening en Projecten (AIP), een afdeling HR KD, een afdeling HR MIVD en een afdeling bedrijfsvoering en Veiligheid.

Bureau BC/EBB
Bureau Beveiligingscoördinatie / Eenheid Bewaken en Beveiligen BS draagt onder meer zorg voor de beveiliging van (bewinds-)personen en diverse locaties onder verantwoordelijkheid van de BS. De PSG is verantwoordelijk voor beveiligingsaangelegenheden vanuit de taakstelling voor de bestuursstaf. Hij wordt bijgestaan in deze taak door een Beveiligingscoördinator (BC). De BC beschikt over een stafbureau met specialisten voor de diverse deelgebieden van integrale beveiliging. De functionele beveiligingsketen loopt van BA via BC naar beveiligingsfunctionarissen(BF). Deze laatste werken binnen de directies welke onder de bestuursstaf vallen. In deze lijn vindt afstemming plaats in de uitvoering van het integrale beveiligingsbeleid. De coördinator Bureau BC/EBB BS, hierna te noemen coördinator, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en sturing van de dagelijkse werkzaamheden

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.
Informatie over de afdeling

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur beveiliging EBB

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR-adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker HR-administratie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon