• Den Haag
 • MBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 8
  €2.945 - €3.954 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 25 mei 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-90, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

Quote “Het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën bestaat uit een gedreven team en samen dragen wij bij aan een integere overheid. Het integriteitswerkveld bevindt zich in de actualiteit en ontwikkelt zich snel, dat maakt ons werk dynamisch en interessant” Sivas Erhan, senior onderzoeker integriteit bij het OIF.

Je komt in een team met sterk gemotiveerde collega’s die met veel plezier met elkaar samenwerken om resultaten te boeken. Samen met jouw collega onderzoeksondersteuner ben jij verantwoordelijk voor de ontvangst en registratie van alle meldingen. Samen ondersteun je de onderzoekers door interviews te plannen, gespreksverslagen op te maken en onderzoek uit te voeren in systemen, dossiers en open bronnen. Daarnaast zorg je voor zorgvuldige dossiervorming, dossieropbouw, termijnbewaking en de accurate registratie van de dossiers in het Registratie Ondersteunend Systeem Integriteit (ROSI). Je hebt dagelijks contact met de collega’s en zorgt voor een vlotte verwerking van alle lopende zaken.

Het OIF is de centrale plek binnen het Ministerie van Financiën waar (vermoedens van) integriteitschendingen worden gemeld, beoordeeld en onderzocht. Meldingen van integriteitsschendingen worden door ons beoordeeld. Als er feitenonderzoek volgt, doen wij dat, onafhankelijk en professioneel. Het gaat om waarheidsvinding. Wat is er precies gebeurd? Op basis van ons onderzoek wordt door het bevoegd gezag besloten of er (disciplinaire) maatregelen nodig zijn. Dit kan voor medewerkers en organisaties een grote impact hebben. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van informatie zijn daarom van groot belang. Het OIF is onafhankelijk en centraal geplaatst binnen het ministerie van financiën in het SG-cluster. Als onderzoeksondersteuner kom je dan ook op een bijzondere en dynamische plek terecht, waar integriteit hoog in het vaandel staat.

Jouw taken

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor melders;
 • Je beheert de (inkomende mailberichten in) de centrale mailbox van het OIF en zorgt voor de registratie van nieuwe meldingen in het systeem ROSI;
 • Je verricht benodigde administratieve handelingen in het onderzoek, draagt bij aan zorgvuldige dossiervorming, dossieropbouw, termijnbewaking en de administratieve ondersteuning van alle dossiers in ROSI;
 • Je draagt samen met de adviseur bedrijfsvoering bij aan het opmaken van informatie en managementrapportages uit ROSI;
 • Je regelt afspraken voor interviews, ondersteunt de onderzoekers in de inhoudelijke voorbereiding van de interviews en maakt zo nodig verslagen van interviews op;
 • Onder regie van de (senior) onderzoekers voer je zelfstandig onderzoek uit in
 • systemen, dossiers en open bronnen. Je koppelt de resultaten terug aan de onderzoeker;
 • Je draagt bij aan goede samenwerking en duidelijke afstemming met de onderzoekers en andere collega’s, binnen en buiten het OIF;
 • Je hebt de rol van secretaris bij interne overleggen.

Meer over de functiegroep Onderzoeksondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Hoe verlagen we de kwetsbaarheid van overheidsfunctionarissen bij dreiging vanuit kwaadwillende en criminele organisaties? Hoe spelen we in op de toenemende mate van cybercrime en afhankelijkheid van ICT? Hoe zijn we weerbaar tegen spionage? Elk ministerie heeft een beveiligingsambtenaar (BVA) die toezicht houdt op de interne naleving van de regels met betrekking tot integrale beveiliging en advies geeft over dit soort vraagstukken. Beveiliging is zo veel mogelijk onderdeel van het primaire proces. Bij de rol van de BVA ligt de nadruk op advies, toezicht, bijzondere taken en het bewaken van de integrale aanpak. Het Bureau BVA werkt aan:

informatiebeveiliging (waaronder ICT, spionage en staatsgeheimen);
fysieke beveiliging (gebouwen en materialen);
personenbeveiliging (waaronder bewindspersonen);
integriteit (waaronder interne onderzoeken en vertrouwensfuncties);
compliance (voorkennis en financiële belangen);
gegevensbescherming (privacy, AVG en dataprotectie).

Onderzoeksbureau Integriteit Financiën
Het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF) is de centrale plek binnen Financiën waar (vermoedens van) integriteitschendingen worden gemeld, beoordeeld en onderzocht.
Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het bevoegde gezag (meestal de directeur van het betreffende dienstonderdeel) en gaat om waarheidsvinding. Wat is er precies gebeurd? Op basis daarvan kan besloten worden of er disciplinaire maatregelen nodig zijn. Dit kan voor medewerkers en organisatie een grote impact hebben. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Wet open overheid (Woo) bezwaar en beroep

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon