• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 28 - 36 uur
 • schaal 9
  €3.165 - €4.440 (bruto)
 • Administratief / secretarieel, Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WKR_20240415_9, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

Ben je op zoek naar een functie met veel variatie in de werkzaamheden? Vind je het leuk om in projectteams te werken? Bij de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) zijn we op zoek naar een breed inzetbare projectondersteuner. De tien raadsleden van de WKR adviseren de regering en het parlement over beleid om klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken. Het stafbureau ondersteunt hen daarbij. Als projectondersteuner werk je in verschillende projectteams waarin de adviezen voor de raad worden voorbereid.
Als Projectondersteuner heb je een veelzijdige en leerzame functie. In onze adviestrajecten ben je de rechterhand van de projectleiders en zorg je voor praktische ondersteuning van projectteams. Je organiseert expertmeetings, werkconferenties en bijeenkomsten. In samenspraak met de projectleider bewaak je de voortgang van vastgestelde planningen van adviestrajecten. Je onderhoudt contacten met de betrokken raadsleden, denkt mee over de externe communicatie en helpt bij de vormgeving, realisatie en verzending van de adviezen. Naast de adviestrajecten ben je de achtervang van de raadssecretaris en assisteer je bij werkzaamheden als het opstellen van het jaarlijkse werkprogramma, het jaarverslag of de organisatie van raadsbijeenkomsten.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als projectondersteuner werk je bij het stafbureau van de WKR. Het stafbureau is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staat onder leiding van de secretaris-directeur. We zijn een leuk en divers team met diepgaande kennis van en uitgebreide ervaring op het gebied van zowel wetenschap als beleidsadvies. Daarnaast zijn er binnen de bedrijfsvoering aparte functies voor de algemene bedrijfsvoering, communicatie en raadsondersteuning.

We werken in multidisciplinaire teams en met de leden van de raad aan de verschillende klimaatvraagstukken waarover we advies uitbrengen. De teams stellen we samen op basis van de specifieke expertise die voor advisering over een vraagstuk nodig is. Onze exacte werkwijze ontwikkelen we nog met elkaar. Vanzelfsprekend zijn hierbij ook jouw ideeën van harte welkom. Dit geeft je tegelijkertijd de ruimte en mogelijkheid om mee te denken over de precieze invulling van jouw functie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering en het parlement over het te voeren klimaatbeleid. De WKR is begin 2023 volgens de Kaderwet adviescolleges ingesteld.

De WKR adviseert over beleid dat de klimaatverandering en de ingrijpende gevolgen ervan voor de samenleving zo veel mogelijk beperkt. In onze strategische rol benaderen we klimaatvraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waarbij we ook relaties leggen met andere grote maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we nauw samen met onder andere planbureaus, universiteiten, andere kennisinstellingen en adviescolleges.
De raad is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit tien leden, onder wie een voorzitter. Zowel de voorzitter als de leden zijn benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de onafhankelijke advisering over het klimaatbeleid. Het gaat om wetenschapsterreinen zoals klimaat, energie, economie, maatschappij, bestuur, gedrag en ethiek.
De raad komt één keer per maand fysiek bijeen en agendeert dan nieuwe klimaatvraagstukken waarvoor de WKR advies gaat uitbrengen of besluit over de adviezen die de experts van het stafbureau hebben geschreven. De raad wordt ondersteunt door een stafbureau van circa 20 medewerkers.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Zandstra, Coördinator/Specialistisch adviseur WKR

06-11376459

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Eveleens, Adviseur arbeidsmarktcommunicatie en recruitment

06-1146 9487

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur klimaat en fysieke leefomgeving - Wetenschappelijke Klimaatraad

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Adviseur Transparantie, Informatiehuishouding en Openbaarmaking

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch ondersteuner Bezwaar & Beroep

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon