Senior adviseur klimaat en fysieke leefomgeving - Wetenschappelijke Klimaatraad

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WKR_20240506_12, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

De regering en het parlement in de volle breedte adviseren over het klimaatbeleid en zo de omvang van de klimaatverandering en de maatschappelijke impact ervan zoveel mogelijk beperken. Dat doet de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) in Den Haag. Als senior adviseur klimaat en fysieke leefomgeving bij het stafbureau van de WKR, werk je in een brede en uitdagende functie mee aan beleidsrelevante adviezen die hieraan concreet bijdragen.
De WKR bestaat uit tien ervaren wetenschappers als raadsleden die worden ondersteund door het stafbureau. Als senior adviseur voor klimaat en fysieke leefomgeving werk je in het stafbureau met je collega’s aan goed onderbouwde adviezen voor het nationale en soms ook internationale klimaatbeleid. De advies-projecten worden uitgevoerd door een commissie met daarin een aantal raadsleden en een aantal stafmedewerkers, en uiteindelijk vastgesteld door de hele raad. Je werkt vanuit je wetenschappelijke expertise, maar met het vermogen om domein- en sector overstijgend te denken en te werken. Je werkt in interdisciplinaire teams en binnen een of meerdere projecten aan verschillende klimaatrelevante beleidsvraagstukken. Je bereidt adviezen inhoudelijk voor en schrijft eraan mee. Daarmee draag je bij aan beleidsadvisering ten aanzien van mitigatie van klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan.
In je werk leg je inhoudelijke verbanden tussen verschillende onderwerpen, kennisvelden en inzichten. Je onderhoudt nauwe contacten met onderzoeksinstituten, universiteiten, ministeries en andere adviesraden. Op deze manier houd je ook de vinger aan de pols voor ontwikkelingen in de onderzoeks- en beleidsomgeving die je kunt vertalen naar nieuwe adviestrajecten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als senior adviseur klimaat en fysieke leefomgeving werk je bij het stafbureau van de WKR. Het stafbureau is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staat onder leiding van de secretaris-directeur. We zijn een leuk en divers team met diepgaande kennis van en uitgebreide ervaring op het gebied van zowel wetenschap als beleidsadvies. Daarnaast zijn er binnen het stafbureau aparte functies voor bedrijfsvoering, communicatie en raadsondersteuning.

We werken in multidisciplinaire teams en met de leden van de raad aan de verschillende klimaatvraagstukken waarover we advies uitbrengen. De teams stellen we samen op basis van de specifieke expertise die voor advisering over een vraagstuk nodig is. Onze exacte werkwijze ontwikkelen we nog met elkaar. Vanzelfsprekend zijn hierbij ook jouw ideeën van harte welkom. Dit geeft je tegelijkertijd de ruimte en mogelijkheid om mee te denken over de precieze invulling van jouw functie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd,
sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken.
Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt
ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering en het parlement over het te voeren klimaatbeleid. De WKR is begin 2023 volgens de Kaderwet adviescolleges ingesteld.

De WKR adviseert over beleid dat de klimaatverandering en de ingrijpende gevolgen ervan voor de samenleving zo veel mogelijk beperkt. In onze strategische rol benaderen we klimaatvraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waarbij we ook relaties leggen met andere grote maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we nauw samen met onder andere planbureaus, universiteiten, andere kennisinstellingen en adviescolleges.
De raad is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit tien leden, onder wie een voorzitter. Zowel de voorzitter als de leden zijn benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de onafhankelijke advisering over het klimaatbeleid. De leden weerspiegelen met hun wetenschappelijke expertise het interdisciplinaire karakter van de raad. Het gaat om wetenschapsterreinen zoals klimaat, energie, economie, maatschappij, bestuur, gedrag en ethiek.

De raad komt één keer per maand fysiek bijeen en agendeert dan nieuwe klimaatvraagstukken waarvoor de WKR advies gaat uitbrengen of beoordeelt adviezen die de experts van het stafbureau hebben geschreven. De raad wordt ondersteunt door een stafbureau van circa 20 medewerkers.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Albert Faber

06 15 49 23 81

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Eveleens (Adviseur arbeidscommunicatie & recruitment)

06-11469487

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectondersteuner Wetenschappelijke Klimaatraad

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Informatiestrategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider ruimtelijke inpassing (projectprocedure) energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon