• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 572432
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Functionaris is belast met ontwikkeling en realisatie van adviesproducten op Informatiemanagement (IM) gebied aan (lijn)management en begeleiding van lijnmanagement en -medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen met betrekking tot IM, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering. De hoofdtaken zijn: Laten) Uitvoeren van analyses. Afstemmen met de bedrijfsvoering. Verbeteringen in de bedrijfsvoering door (laten)voeren. Op basis van (data) analyse en afstemming met de bedrijfsvoering de beschikbare informatie -inzetten om tot onderbouwde adviezen te komen. De adviezen (laten) uitvoeren. Dit in samenspraak met de bedrijfsvoering, ondersteunende afdelingen en eventuele externe partners.

Gewenst: Kennis van de Defensieorganisatie; inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en); vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen; vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe idee?n en concepten; vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management); vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen; vaardigheid in het ontwerpen, bouwen, testen en migreren van IV systemen voor grote gebruikersgroepen; vaardigheid in het beheren en implementeren van dataelementen; vaardigheid in het beheren en implementeren van processen; vaardigheid in het gebruik van IV tools t.b.v. analyse inzicht in het Defensie IV landschap; inzicht in samenhang en oog voor optimalisatie van de bedrijfsvoering; creativiteit bij het vinden van alternatieve oplossingsmogelijkheden. Competenties: analyseren be?nvloeden creatief netwerken omgevingsgericht organisatiegericht plannen en organiseren Visie

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Hybride werken is mogelijk.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Het Ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de Defensiestaf (DS) van de Bestuursstaf (BS).

De DAOG heeft tot doel om namens de CDS (Commandant der Strijdkrachten) te zorgen voor de aansturing van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Dit doet DAOG door binnen de beleidskaders actief te sturen op personele gereedheid, materiële gereedheid en de geoefendheid en door daar waar nodig facilitair te zijn naar de defensieonderdelen.

De Defensiestaf (DS) is sinds de introductie van de Topstructuur en het nieuwe Besturingsmodel (Aanwijzing SG-002) verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de uitvoering en de inrichting van uitvoerende processen voor de procesdomeinen operatien, personeel, materieel, IT, vastgoed, inkoop en beveiliging.
Daarnaast draagt de DS bij aan beleidsontwikkeling en is zij verantwoordelijk voor het integraal toetsen van beleid op uitvoerbaarheid en het opstellen van behoeftestellingen voor militaire capaciteiten.

De aansturende rol is niet nieuw voor de DS, de inrichtingsverantwoordelijkheid wel. De DS is inrichtingsverantwoordelijk voor de processen van gereedstelling, inzet, de ondersteunende processen en de inrichting van deze processen in de bedrijfsvoerings-systemen.

Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de Commandant der Strijdkrachten (CDS), bevindt de DS zich in een transitiefase die op termijn moet resulteren in een nieuwe organisatiestructuur. Binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de DS, zijn voor de verschillende procesdomeinen en ketens Thematische Werkverbanden (TWV¿n) opgericht. In deze werkverbanden wordt per domein/keten gewerkt en onderzocht wat de beste organisatievorm is om de Defensieonderdelen aan te sturen en invulling te geven aan de inrichtende rol en het toetsen van beleid op uitvoerbaarheid.

Informatie over de afdeling
De werkzaamheden worden verricht binnen het Thematisch Werkverband Transport en Verplaatsingen (T&V) en valt hiërarchisch onder de sous-chef logistiek (ScLOG).

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans Claessens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur facilitair

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur transport

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon