• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-88, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Voer jij graag de regie tussen de medezeggenschap en de ambtelijke top van het ministerie van Financiën? Ben jij iemand die verbindt én tegelijkertijd kritisch kan zijn wanneer de situatie daarom vraagt? Voel jij je thuis in een dynamische omgeving die volop in beweging is? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als senior adviseur medezeggenschap vervul jij een belangrijke spilfunctie tussen de ambtelijke top, de vakbonden en de medezeggenschapsraden. Jij adviseert de Secretaris-Generaal en de Plaatsvervangend Secretaris-generaal in hun overleg met de Departementale Ondernemingsraad. Jij adviseert over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij beleidsonderwerpen en onderwerpen voorvloeiende uit de WOR en andere wet- en regelgeving. Dit doe je zowel procesmatig als inhoudelijk.

Als senior adviseur medezeggenschap:

• Adviseer jij de bestuurder en de inhoudelijke adviseurs over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij beleidsonderwerpen en onderwerpen voorvloeiende uit de WOR en andere wet- en regelgeving;
• Ondersteun en adviseer jij de bestuurder bij zijn (strategische) overleggen met de ondernemingsraad en bevorder je dat overleg;
• Onderhoud je een goede relatie met alle stakeholders en in het bijzonder met de medezeggenschap. Daarbij ben je in staat om vanuit meerdere perspectieven naar een onderwerp te kijken en met tact en wijsheid daar binnen die relaties mee om gaan, ook als het spannend is, of je het niet direct met elkaar eens bent;
• Ondersteun je de adviseurs met het opstellen van de inhoudelijke adviezen m.b.t. relevante wet- en regelgeving;
• Zet jij je in om eventuele discussiepunten voorafgaand aan het (in)formele overleg weg te nemen
Voer je namens de bestuurder het (agenda)overleg met het dagelijks bestuur van de departementale ondernemingsraad;
• Coördineer jij de samenstelling van de vergaderstukken;
• Ben je actief betrokken bij de diverse portefeuille overleggen, bewaakt hierin samen met de ambtelijk secretaris medezeggenschap het overzicht en de voortgang.

Natuurlijk doe je dit niet alleen. Met vier collega’s vorm je samen het cluster medezeggenschap. Er is een secretaris medezeggenschap en er zijn drie adviseurs die namens de bestuurder eerste aanspreekpunt zijn als het gaat om de Ondernemingsraad Kerndepartement (ORKD), de Departementale Ondernemingsraad en het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). Op dit moment is het pakket van de departementale ondernemingsraad vacant.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De medewerkers van Financiën werken dagelijks aan een financieel gezond Nederland. Dat vraagt een Concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO) die met lef, gevoel en vasthoudendheid zorgt voor goede advisering op bijvoorbeeld het werven en vasthouden van de juiste mensen in een lastige arbeidsmarkt, het invullen van goed werkgeverschap en bevorderen van werkplezier en voor de juiste ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers waaronder passende opleidingen. De juiste mens op de juiste plek.

Ons werk draagt bij aan een organisatie waar medewerkers graag (komen) werken, waar (interne) samenwerking vanzelfsprekend is, met oog voor persoonlijke groei, werkplezier en diversiteit.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als management development, diversiteit-gelijkwaardigheid-inclusie, formatie-advies, arbeid juridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap, sociale veiligheid en integriteit en werving en selectie.

Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten op het gebied van mens (personeel) en organisatie die zijn belegd bij shared servicecentra, expertisecentra en eventueel externe partijen.

De directie bestaat uit vier afdelingen: Strategie en Realisatie, Werkgeverszaken en Integriteit, Analyse en Beheersing en Advies en Ondersteuning.

CDMO draagt zo bij aan een overheid waarop mensen mogen vertrouwen en faciliteert medewerkers het juiste te doen op de juiste manier.

Medezeggenschap
Over verschillende onderwerpen op het terrein van O&P wordt door de Secretaris-Generaal en de plv. Secretaris-Generaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad en/of vakbonden. Het overleg met de ondernemingsraad richt zich met name op personeelsbeleid en organisatieveranderingen. Het overleg met vakbonden in het Decentraal Georganiseerd Overleg Financiën richt zich op twee zaken: de invoering of wijziging van rechtspositionele regelingen, en de bijzondere rechtspositionele en sociale gevolgen van belangrijke reorganisaties.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Vera Sijben, Hoofd Werkgeverszaken en Integriteit

06 1174 7065

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Teun van Huffel, recruiter

0629690854

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Departementale Chief Privacy Officer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon