Senior IT-Auditors

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 13 mei
 • Vacaturenummer 49998
 • Plaatsingsdatum 1 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Als IT-Auditor binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doe je werk wat er toe doet. Met jouw frisse constructief kritische blik, zorg je voor aanbevelingen en adviezen die van meerwaarde zijn en handelingsperspectief bieden voor de organisatie. Heb je ervaring met complexe IT-onderzoeken, dan ben jij de auditor waar wij naar op zoek zijn! 

 In verband met de uitstroom van een aantal collega’s is de Interne auditdienst op zoek naar twee nieuwe collega’s voor de functie van senior IT-Auditor.

 Wat ga je doen?

Als IT-Auditor kom je te werken binnen de Interne auditdienst (IAD). Je werkt in opdracht van de Inspecteur-generaal en het senior management van de NVWA. Door het uitvoeren van onderzoeken met diepgang en scherpte draag je samen met je collega’s bij aan de missie van de NVWA, de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

 De IT-audits die de IAD uitvoert kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • De logische toegangsbeveiliging van informatiesystemen.
 • De beheersing van algoritmes die door de NVWA worden gebruikt.
 • Het voldoen van de NVWA informatiehuishouding aan Rijksbrede regelgeving voor cybersecurity.
 • De governance van NVWA informatiesystemen.
 • De toepassing van privacywetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet politiegegevens.

 Jouw werk binnen de IAD doet ertoe. Of het nu gaat om een auditrapport met relevante conclusies en aanbevelingen of een adviesrapport met scherpe adviezen. Jouw aanbevelingen en adviezen bieden handelingsperspectief voor de opdrachtgever. Daarmee help je de organisatie om relevante risico’s te onderkennen en te mitigeren en de bedrijfsvoering en interne organisatie te verbeteren.

 Wie zoeken wij? 

Als senior IT-Auditor ben je een goede gesprekspartner voor de opdrachtgevers van de onderzoeken waar je aan meewerkt. Je coacht junior auditors om zich te ontwikkelen en tot het beste resultaat te komen. Je bent een vraagbaak voor collega’s en zet anderen in hun kracht. Jouw collega’s weten je dan ook te vinden voor een goed advies. 

 Als ervaren senior kun je optreden als auditleider. Als auditleider ben je verantwoordelijk voor de aanpak, uitvoering en resultaten van jouw onderzoeken en geef je leiding aan het auditteam. Je bent in staat om een scherpe auditdoelstelling en auditvraag te formuleren die leiden tot een onderzoek dat je opdrachtgever in staat stelt om verbeteringen van betekenis door te voeren. Je bent een stevige sparring partner voor de opdrachtgever en weet je conclusies en aanbevelingen overtuigend te rapporteren. Je verdeelt de taken binnen het auditteam en helpt teamleden indien nodig bij de uitvoering van hun werkzaamheden en hun ontwikkeling.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De IAD staat de gehele NVWA tot dienst en heeft als taak de organisatie te helpen risico’s in haar bedrijfsvoering te identificeren en zichzelf te verbeteren. Het is van belang dat de NVWA - als onafhankelijke autoriteit - zorgt voor een stevig gepositioneerde, onpartijdige en onafhankelijke interne auditfunctie, met als belangrijkste doel om de integriteit van de interne bedrijfsvoering te borgen door het uitvoeren van beoordelingen op de adequaatheid van de interne beheersing en identificatie van strategische kwetsbaarheden en risico’s voor het realiseren van de strategische doelstellingen van de NVWA.

 De IAD doet haar werk in verbinding met de organisatie. De IAD adviseert gevraagd en ongevraagd de leiding van de NVWA over risico’s en verbetermogelijkheden met betrekking tot beheersings-, governance- en sturingsaspecten van primaire en ondersteunende processen. 

De IAD maakt onderdeel uit van de directie Interne organisatie en heeft voor de inhoud van haar werk een rechtstreekse onafhankelijke rapportage- en verantwoordingslijn naar de Inspecteur-generaal NVWA. De formatie van de afdeling telt 18 FTE.

 De kwaliteit van de IAD en haar werkwijze en producten zijn onder meer geborgd door de toepassing van de beroepsstandaarden, zoals die gebruikt worden door de beroepsverenigingen IIA, NOREA en NBA. De IAD is sinds 17 januari 2017 door de IIA gecertificeerd. 

 De Interne auditdienst biedt een uitdagende werkomgeving, waarin enthousiast en collegiaal wordt samengewerkt en medewerkers volop ontwikkelmogelijkheden hebben binnen de IAD en ruime doorstroommogelijkheden binnen de NVWA.

 Kerntaken van de IAD

 • De IAD voert audits uit, stelt rapportages op en adviseert op basis daarvan de leiding van de NVWA met als oogmerk: 
 • Het verstrekken van aanvullende zekerheid (assurance functie).
 • Het (helpen) verbeteren van de interne beheersing (adviesfunctie).
 • Het proactief constructief kritisch gevraagd en ongevraagd geven van tegenspraak (countervailing power).
 • Het signaleren van onaanvaardbare risico’s voor de NVWA en hierover rapporteren aan de directie en/of IG (signaalfunctie).
 • Het ondersteunen bij het afleggen van verantwoording (verantwoordingsfunctie).
 • Het uitvoeren van de interne auditverplichting vanuit artikel 6 van de Europese Controleverordening (Vo. (EU) 2017/625).
 • Het uitvoeren van ISO audits op de door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde onderdelen van de NVWA.
 • Het verstrekken van verklaringen ten aanzien van diverse regelingen (zoals de EU-subsidieregelingen omtrent het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) alsmede van de besteding van (Europese) projectgelden.

 Daarnaast is de IAD verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van het audit charter en de organisatie en ondersteuning van het Audit Committee van de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Luuc Jaspers Coördinerend senior auditor

06-11711536

Berniek Bruinsma Hoofd Interne auditdienst

06-15484102

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michael Daarnhouwer

06-15473857

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch IT Rechercheur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur voor het toezicht in gewasbescherming

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Bestuurlijke Maatregelen LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon