Sr. Treasury analist / Coördinator Midoffice

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.278 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 31 december 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: GT 24-16, Plaatsingsdatum: 6 april 2024

Als Senior Treasury-analist bij het Agentschap van het ministerie van Financiën in Den Haag werk je in een dynamische omgeving waar je een cruciale rol speelt in het efficiënt financieren van de Nederlandse staatsschuld. Je hebt de vrijheid en het vertrouwen om resultaten te behalen, en je werkt nauw samen met een team van betrokken collega's.

Je bent verantwoordelijk voor een breed scala aan taken, waaronder monitoring, analyse en advisering over de risico’s die we lopen in de financiële markten. Denk hierbij aan:
1. Monitoring en analyse van de transacties die door onze dealers worden afgesloten
2. Monitoring en analyse van diverse risico’s die het Agentschap loopt zoals renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, reputatierisico
3.Overdragen van kennis van bovenstaande 2 onderdelen en het team coachen op het gebied van financiële analyses
We zijn op zoek zijn naar iemand met kennis en ervaring binnen de geld- en kapitaalmarkten, met name op de onderdelen:
- Fixed income, government bonds
- Depo’s
- Repo’s
- Interest rate swaps
- FX swaps
- Collateral management

Je bent nieuwsgierig naar alle aspecten van de dealingroom en communiceert regelmatig met dealers om inzicht te krijgen in transacties op de geld- en kapitaalmarkten. Je gebruikt deze informatie om rapportages op te stellen voor het managementteam.

Je adviseert op alle niveaus binnen het Agentschap over financieringsbeslissingen en bent verantwoordelijk voor collateral management, inclusief de afstemming van dagelijkse margin calls met tegenpartijen. Als coördinator van de Midoffice houd je overzicht over lopende zaken, ben je het eerste aanspreekpunt bij incidenten en complexe vraagstukken, en motiveer je je teamleden om bij te dragen aan verbetertrajecten.

Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten om het kennisniveau van het team te verhogen, zoals kennissessies en werkbezoeken. Je denkt actief mee over verbeteringen en vernieuwingen binnen het Agentschap, zoals het automatiseren van werkzaamheden en de overgang naar een meer data gedreven manier van werken.

Met een relatief klein team van ongeveer zeventig medewerkers krijg je de kans om uitdagingen aan te gaan over de volle breedte van je vakgebied. Het Agentschap is volop in ontwikkeling, met ruimte voor jou om zaken zelf vorm te geven, zoals het bijdragen aan de upgrade van het treasurymanagementsysteem en het automatiseren van rapportageprocessen.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Agentschap, in het buitenland en in de financiële markten bekend als Dutch State Treasury Agency, is een directie van het ministerie van Financiën en is gevestigd in Den Haag. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s.

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor een solide en efficiënte financiering van de staatsschuld. Het Agentschap vervult deze rol voor de minister door het financieringsbeleid voor te bereiden. Daarnaast vertegenwoordigt het Agentschap de minister bij het afsluiten van transacties op de financiële markten.

Afdeling Staatsschuld en schatkistbeheer
De afdeling Staatsschuld- en Schatkist Beheer (SSB) is de backbone van het Agentschap en bestaat uit twee teams: de backoffice en de midoffice. Zonder de expertise van het backoffice-team kan de Nederlandse staat geen staatsschuld uitgeven en niet aan cash management doen. Iedere dag houdt het team scherp in de gaten hoe het met de liquide positie van de rijksoverheid gaat en zorgt men voor allerlei belangrijke financiële handelingen zoals bijzondere betalingen en de correcte settlement van financiële transacties. De backoffice regelt ook voor het schatkistbankieren — bankzaken voor alle rijksonderdelen, decentrale overheden en vele publieke instanties — een groot aantal cruciale zaken zoals limietverhogingen en controles van bevoegde personen. Zonder de expertise van het midoffice-team weten wij niet of de staatsschuld efficiënt gemanaged wordt. De midoffice controleert of de transacties die de frontoffice afsluit op de geld- en kapitaalmarkt in het belang zijn van de belastingbetaler. Daarnaast handelt de midoffice de uitwisseling van onderpand met diverse financiële instellingen af en verzamelt dit team informatie over de mate waarin onze obligaties en schatkistpapier verhandeld worden op de secundaire markt.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Bharti Girjasing

06-15025941

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Staatsschuld en schatkistbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) Dealer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kwaliteitsmedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon