Open Huis: event over IT en informatiemanagement

Publicatiedatum 31-07-2023

Op 4 september vindt Open Huis IT&IV @Rijksoverheid plaats. Tijdens dit evenement krijgen professionals op het gebied van IT en informatievoorziening (IV) de gelegenheid om een kijkje te nemen in de keuken van de Rijksoverheid. Iedereen die werkzaam is in IT of informatiemanagement is welkom: van developers, testers, securityspecialisten en IT-architecten tot beleidsmakers, dataspecialisten, functioneel en informatiebeheerders en archivarissen. ‘We willen laten zien dat de Rijksoverheid een interessante en leuke werkgever is.’ 

Ervaringen delen bij Open Huis

De organisatoren van het event zijn de projecten I-AMC en Versterking capaciteit informatiehuishouding (beide initiatieven van CIO Rijk). ‘Waar veel IT’ers en informatiespecialisten de Rijksoverheid als iets abstracts zien, willen wij hen juist laten zien wat voor werk je hier concreet doet', vertelt projectmanager I-Arbeidsmarktcommunicatie (I-AMC) Mandy Smits. ‘Wij horen elke dag de enthousiaste en inhoudelijk boeiende verhalen van IT’ers en informatiespecialisten die bij de overheid werken. Die ervaringen willen we graag delen in een informele setting.’ Emilie Adegeest is projectmanager Versterking capaciteit informatiehuishouding. ‘Het woord open in de titel van het event slaat onder andere op de bijdrage die je levert wanneer je werkt bij de overheid. Het gaat om transparantie, openheid en vertrouwen richting de burger. Sinds de komst van de Wet open overheid (Woo) werken we daar flink aan. De komende jaren zullen we moeten investeren in nieuw talent, op alle niveaus binnen IT en informatiemanagement. Alleen zo kunnen we onze belofte van een open overheid waarmaken.’

Mandy Smits projectmanager I-Arbeidsmarktcommunicatie (I-AMC)
Mandy Smits

‘We zoeken nieuwe gemotiveerde collega's in IT en informatiemanagement’

Impact op maatschappij en arbeidsvoorwaarden

‘De opgaven waar de overheid voor staat, zijn groot en complex', zegt Emilie. ‘Van klimaatvraagstukken en kunstmatige intelligentie tot burgerbetrokkenheid en digitalisering. Het Open Huis gaat vooral over de inhoud van het werk. Het wordt een combinatie van kennisdeling over wat er speelt aan actuele vraagstukken en hoe je daar in je dagelijkse werk bij de overheid mee bezig bent.’ ‘De overheid heeft de beste mensen nodig', gaat ze verder. ‘Als burger wil je immers goed worden bediend door mensen met verstand van zaken, die het gevoel voor openheid in hun hart hebben zitten. Als overheid heb je in dat opzicht een verantwoordelijkheid. Natuurlijk wil je vooroplopen met technologieën, maar je moet ook nadenken over de impact, over privacyvraagstukken.’ Juist die verantwoordelijkheid is voor IT’ers en informatiespecialisten een belangrijke reden om te kiezen voor een functie binnen IT of informatiemanagement de Rijksoverheid. Emilie: ‘Ze zien dat hun werk impact heeft op de maatschappij. Dat maakt het tastbaar en wezenlijk anders dan in de commerciële sector. Daarnaast spelen ook goede arbeidsvoorwaarden een rol, zoals een goed salaris, hybride werken, persoonlijke ontwikkeling en verlofregelingen. Net als autonomie, een goede werk-privébalans en loopbaan-, doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.’ 

Vraagstukken IT en informatiemanagement

Op het event is een bonte verzameling aan overheidsorganisaties aanwezig. Ook minder bekende organisaties zullen zich er presenteren, zoals het Zorginstituut Nederland, IVO Rechtspraak en inspecties. Mandy: ‘We hebben een lijst van meer dan 50 deelnemende organisaties, waarvan de gemiddelde IT’er en informatiespecialist er misschien maar een paar kent. Het is een rijk palet aan verschillende diensten en opgaves.’  Bij elke organisatie ligt een ander vraagstuk op het gebied van development, architectuur, security of informatiemanagement. In ieder geval kunnen alle deelnemende organisaties goede IT’ers en informatiespecialisten gebruiken, gaat ze verder. ‘Het aantal inhoudelijk interessante vacatures binnen IT en informatiemanagement neemt jaarlijks toe. Door de digitalisering, technologische ontwikkelingen en innovaties is er zoveel te doen.’  De Rijksoverheid moet aansluiten op technologische ontwikkelingen in de maatschappij. Mandy: ‘Je kunt niet wegkijken van zaken als AI, algoritmes en ethische vraagstukken. Ook zijn er maatschappelijke incidenten, zoals de toeslagenaffaire, die ons allemaal wakker schudden. Daarom zoeken we gemotiveerde nieuwe collega’s.’

Emilie Adegeest projectmanager Versterking capaciteit informatiehuishouding
Emilie Adegeest

‘De overheid heeft de beste mensen nodig’

Workshops, lezingen, games en hackathon

Op 4 september is er voor elk wat wils. Mandy: ‘Je kunt deelnemen aan inhoudelijke sessies en workshops om meer te leren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT en informatiemanagement. Ook kun je games spelen en leer je meer over de eerdergenoemde arbeidsvoorwaarden bij het Rijk. Je kunt zelf je programma samenstellen. Of het nu een Tech Talk, een van de lezingen of een hackathon is.’  Op de Meet & Match-markt presenteren alle deelnemende overheidsonderdelen zich. Emilie: ‘Je kunt er kennismaken met medewerkers, meer horen over vacatures en doorpraten met vakgenoten. De deuren van ons huis staan open. Kom ontdekken, ontmoeten, beleven en netwerken.’

Dit interview is eerder gepubliceerd in Od Magazine, nummer 29, juni 2023.

Ontdek wat jij kunt doen als IT'er of informatiespecialist bij de Rijksoverheid?

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon