I-interim Rijk

Met de groeiende digitalisering en 17 miljoen eindklanten is ICT onmisbaar voor Nederland. De Rijksoverheid investeert in een digitaal veilig, servicegericht en slim Nederland door de juiste kennis en expertise in huis te halen en aan innovatieve oplossingen te werken.

Over I-Interim Rijk

I-Interim Rijk is de samenwerkingspartner van ministeries en uitvoeringsorganisaties voor vormgeven en realiseren van hun I-ambities. De professionals van I-Interim Rijk voeren interim-opdrachten uit op het gebied van strategisch I-advies, project- en programmamanagement, architectuur en lijnmanagement.

Wij zijn van de Rijksoverheid

Onze professionals voldoen aan rijksbrede kwaliteitsnormen en kennen het speelveld. Wij opereren dagelijks op cruciale plekken binnen het Rijk en werken vanuit ons rijksbrede netwerk. Zo kunnen wij snel inspelen op I-vragen en onze partners en op een klantgerichte en effectieve manier meebouwen aan de digitalisering van Nederland. Wij zijn op de hoogte van rijksbrede ontwikkelingen, rijksstandaarden en de ontwikkelingen in de I-communities. Zo helpen wij onze partners om slimme verbindingen te maken, komen wij met toepasbare oplossingen en bouwen wij actief mee aan de brede I-opgave van het Rijk.

Wij hebben I-kennis in huis

Opdrachten die wij uitvoeren zijn I-gerelateerd en rijksbreed. Door onze achtergrond, actuele kennis en verbinding met vakgerichte communicaties kunnen wij snel inspelen op engineeringvraagstukken en ambities van onze samenwerkingspartners. Wij opereren als onderdeel van ontwikkeltrajecten en zijn in staat om de juiste oplossingen succesvol uit te rollen. Wij stellen de organisatie en haar diensten centraal en werken op collegiale wijze actief aan toekomstbestendige oplossingen. Zo dragen wij bij aan het verhogen van het jaarlijkse slagingspercentage van ICT-projecten en dragen wij bij aan een veilige en servicegerichte I-dienstverlening van het Rijk.

Het bedrijfsvoeringssysteem voorziet eigenlijk in het verzorgen van de dagelijkse processen. Het legt ook informatie vast en die informatie gebruiken we bijvoorbeeld ook weer voor de begrotingscyclus en die is heel belangrijk, natuurlijk, voor de departementen om uiteindelijk weer een begroting in te dienen bij de Tweede Kamer. De uitdaging in mijn werk als kwartiermaker is het verbinden van de mensen om tot het goede gesprek te komen. Waarom gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? En welke vraagstukken komen hierbij kijken. Dan hebben we ook te maken met data, data veiligheid, data management. Dat zijn zomaar een aantal onderwerpen waar we inhoudelijke expertise voor nodig hebben. Het is mijn kracht om die inhoudelijke expertise bij elkaar te brengen. En met elkaar tot goede resultaten te komen. Ik werk voor I-Interim Rijk, wij verzorgen voor de hele Rijksoverheid inhoudelijke experts, op het gebied van informatiemanagement en ICT. Ik werk momenteel aan twee opdrachten het verder brengen van de strategische I-agenda voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het kwartier maken van het programma “vernieuwen bedrijfsvoeringssystemen Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken”. Mijn taak in het kwartier maken van het programma is het inzichtelijk maken waarom we dit programma willen gaan uitvoeren. Maar ook te kijken: Welke mogelijkheden zijn er? en: Zijn er collega’s waar we mogelijk kunnen aansluiten? En dat is eigenlijk ook wel de kracht vanuit I-Interim omdat we een heel groot breed veld hebben. De beoogde uitkomst van het programma is om te komen tot een vernieuwd systeem om de bedrijfsvoeringsprocessen te ondersteunen. Het stakeholders management voor het programma is erg belangrijk. Je kan je voorstellen dat collega’s binnen deze bedrijven er iets van vinden en erover willen meedenken en dat ook besluitvorming goed moet plaatsvinden dus het goed inzicht hebben wie op welk moment wil meepraten is gewoon heel erg belangrijk. De heidag staat in het teken van het samen schrijven van een programmabrief. Dat moet nog een bestuurlijk akkoord krijgen en dat bestuurlijk akkoord dat moet worden voorgelegd en daar schrijven we met z’n allen een brief voor. Als programmamanager moet je de competentie meenemen dat je flexibel bent, dat je doortastend bent en een goede gesprekspartner aan tafel en dat je de verschillende technieken en methodes aan elkaar kan verbinden. Werken bij I-Interim maakt het voor mij leuk en interessant door het directe contact met je vakgenoten. Kennis kunnen uitwisselen en kunnen ophalen. Er komen hele leuke opdrachten binnen vanuit de Rijksoverheid. Die zijn enorm divers ook geografisch gezien. Zo werken we in Den Haag. Zo werken we ergens in het noorden van het land en dat maakt het voor mij interessant en leuk.

Wij werken actief aan een kennisrijke overheid en digitalisering van Nederland

Tijdens een opdracht denken wij actief mee met onze opdrachtgevers over de invulling van de opdracht als onderdeel van de digitalisering van Nederland. Wij delen onze kennis als basis voor een stabiele dienstverlening bij onze opdrachtgevers. Daarnaast leggen wij actief verbindingen met behulp van ons netwerk en ons centraal georganiseerde backoffice. Door de kennis die I-Interim Rijk in huis heeft en het brede netwerk kunnen rijksbreed slimme verbindingen worden gemaakt en dragen wij actief bij aan een kennisrijke overheid en de digitalisering van Nederland. Wij werken iedere dag rijksbreed aan de belangrijkste i–uitdagingen van Nederland.

Werken bij

Weet jij wat er komt kijken bij het managen van complexe I-trajecten en grijp je in waar nodig? Heb jij een coöperatieve instelling en weet jij de brug te slaan tussen technologische mogelijkheden en de doelen van de organisatie? Heb jij politiek-bestuurlijke ervaring en affiniteit? Dan is I-Interim Rijk iets voor jou. Als I-professional ga je bij ons aan de slag met uitdagende opdrachten bij alle organisaties binnen de Rijksoverheid. Ook besteed je een deel van je tijd aan expertiseuitwisseling met je collega's van I-Interim Rijk. Zo zijn er verschillende vak- en themagroepen actief en op I-Interim dagen ontmoet je jouw collega's uit alle disciplines, waarbij we kennis uitbreiden en delen.

Daarnaast biedt I-Interim Rijk veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Via ons Leer –en Ontwikkelcentrum kun je verschillende leergangen, workshops en opleidingen volgen en kun je (internationale) symposia en vakevents bezoeken. Je wordt bij ons begeleid door een Talent manager, die jou helpt om vanuit jouw ambities en talenten het beste uit jezelf te halen.

Verhalen van ICT’ers

Volg Werken voor Nederland op social media

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon