Inkoper bij de Rijksoverheid

Inkopen doen voor de Rijksoverheid is inkopen doen voor Nederland. Denk aan medische apparatuur voor bevolkingsonderzoek, windmolens op zee voor onze energievoorziening, de aanleg van ons wegennet of de zorgpas van je moeder. Stuk voor stuk onderwerpen waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. De mensen die dit regelen, zijn zich altijd bewust van deze impact. Ze gaan daarom steeds voor de ‘best of breed’. Met creatieve oplossingen en veel belangstelling voor de wet. Altijd op zoek naar wat wél kan. Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij de Rijksoverheid? Meld je dan aan voor updates. Je blijft zo op de hoogte van alle mogelijkheden om bij ons aan de slag te gaan als adviseur inkopen, aanbesteden of contractmanagement.

Rijksinkoopstelsel

De Rijksoverheid koopt elk jaar voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten in. Deze animatievideo legt uit hoe het inkoopproces in elkaar zit. Bron: Rijksoverheid.nl

Het Rijk heeft een enorme invloed op hoe we in Nederland zaken doen. Dat komt omdat het Rijk jaarlijks voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten inkoopt, waarvan zestig procent bij het MKB. We zetten die invloed in om de prestaties van het Rijk te verbeteren en om het met zijn allen beter en duurzamer te doen. We verbeteren onophoudelijk. Door van 350 naar 20 inkooppunten te gaan, zijn we al efficiënter gaan werken. We optimaliseren de Rijksbrede inkoopfunctie nog verder. En we zetten data slimmer in en spelen beter in op de wensen van ministeries en andere overheidsinstellingen en afdelingen. We signaleren veranderingen in de maatschappij en werken samen met onze leveranciers aan oplossingen. We versnellen duurzame transities, maken ons sterk voor banen en werkervaring voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En we motiveren innovatieve inkoop. Door maatschappelijk verantwoord in te kopen, helpen wij de regering haar doelen te realiseren. We realiseren ons dat we impact kunnen creëren in plaats van voor de laagste prijs te gaan. Goed opdrachtgeverschap in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en een actieve rol voor bestuurders. We zijn een integere, zakelijke en professionele opdrachtgever voor leveranciers. We nodigen bestuurders en beleidsmakers uit om inkoop in een vroeg stadium te betrekken bij het realiseren van beleidsdoelstellingen – in veel gevallen kunnen we door maatschappelijk verantwoord in te kopen een rol spelen bij de realisering van dat beleid. Door mee te denken en in te spelen op de ontwikkelingen krijgen we meer voor elkaar! Wij gaan voor maatwerk, weten wat er bij onze collega’s speelt en evalueren met regelmaat. En wij zoeken naar synergie tussen inkopers; betere inzet van de middelen en het stimuleren van de duurzame transitie van Nederland.Wij helpen bestuurders bij het realiseren van een beter milieu. Van het behalen van tussentijdse CO2-reductiedoelen tot het verduurzamen van elektriciteitsverbruik en de versnelde uitrol van volledig elektrische voertuigen en circulariteit. Zo helpen onze hoogwaardige specialisten de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Gerelateerde artikelen

Een greep uit de inkoopvacatures

Bekijk alle vacatures binnen jouw vakgebied

Ik werk als inkoper bij de Rijksoverheid

Kantoorinrichting circulair maken is mijn missie
Sabien van der Leij
Categoriemanager Rijksoverheid
Rijkswaterstaat

Startte aanvankelijk als communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat. Werkte in diverse functies als coördinator en programmamanager voor verschillende projecten.

Lees meer over Sabien van der Leij
Het geeft veel voldoening als je iemand toch aan een baan kunt helpen
Robert van Keppel
Contractmanager Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde elektrotechniek aan de Hogeschool Rotterdam. Begon als programmeur en pakte later ook het ontwikkelen van software op.

Lees meer over Robert van Keppel
Een arbeidsmarkt zonder afstand, daar gaat mijn hart naar uit
Anike Wildervanck de Blécourt
Coördinerend Directeur Inkoop
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startte haar carrière als consultant in het bedrijfsleven.

Lees meer over Anike Wildervanck de Blécourt
We kopen voor € 10 miljard in om Nederland verder te helpen
Ronald Schippers
Coördinerend Directeur Inkoop
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Startte zijn loopbaan na de Hogere Economische School (later heao) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en ging daarna bij Economische Zaken aan de slag bij d

Lees meer over Ronald Schippers
Creativiteit en nieuwsgierigheid zijn in het inkoopvak onmisbare competenties
Wilco Kraamer
Senior adviseur aanbesteden en contracten/coördinator
Rijksvastgoedbedrijf

Werkte na de studie tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein een tijd bij een landschapsarchitect.

Lees meer over Wilco Kraamer
Van afval bruikbare grondstoffen maken, daar ga ik voor
Maurice Goudsmith
Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Studeerde bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool. Werkte voor een telecombedrijf en zette een kledingzaak op. Pakte de kans om bij Defensie aan de slag te gaan.

Lees meer over Maurice Goudsmith
Met robotisering verbeteren we onze bedrijfsvoering
Frank de Jonge
Algemeen directeur SSC DJI
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Was 8 jaar lang beroepsmilitair. Studeerde in die periode in deeltijd Bestuurskunde & Overheidsmanagement en volgde later een master en postgraduate opleiding aan de VU Amsterdam.

Lees meer over Frank de Jonge
‘Ons stappenplan helpt bij het Europees aanbesteden van innovaties’
Wilco Bavelaar
senior adviseur Europees aanbesteden IUC JenV
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Begon zijn carrière als radiodiagnostisch laborant en werd manager van een afdeling radiologie.

Lees meer over Wilco Bavelaar
Onze inkoopkracht zetten we in om maatschappelijke doelen te bereiken
Bart Cooijmans
Coördinerend Directeur Inkoop
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Studeerde elektrotechniek en informatica aan de Technische Universiteit Twente.

Lees meer over Bart Cooijmans
Inkoop voegt waarde toe aan de organisatie’
Sander Klaver
Categoriemanager ICT-inhuur Rijk
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.

Lees meer over Sander Klaver
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon