Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS

Publicatiedatum 07-12-2021

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren is informatiebeveiliging voor overheden en bedrijven nóg belangrijker geworden. Denk bijvoorbeeld aan dreigingen zoals computerhacks of een aanval met ransomware. De enorme hoeveelheid gegevens waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikt, vereist daarom informatiebeveiliging op het hoogste niveau. Lars Senden, adviseur ICT security, vertelt wat hij in de dagelijkse praktijk tegenkomt.

Strenge eisen informatiebeveiliging

Het CBS hanteert sinds jaar en dag zeer strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast beïnvloeden allerlei ontwikkelingen in de maatschappij het denken bij het CBS over informatiebeveiliging. De statistiekmakers zijn continu op zoek naar hoe het nóg beter kan. Dat is essentieel voor hun werk. Lars Senden werkt sinds 2019 bij het Security Service Center-team van het CBS. Hij heeft een dijk aan ervaring op IT-gebied en bekleedde diverse functies bij DSM, KPN en APG. ‘Het Security Service Center van het CBS is een organisatieonderdeel dat zoveel mogelijk faciliteert op het gebied van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is een hot topic. Het is onze taak het CBS en zijn medewerkers hierbij op allerlei manieren te ondersteunen.’

Lars Senden adviseur ICT-security CBS staat voor gebouw

‘De veelzijdigheid van diensten die het CBS uitvoert maakt ons werk divers en leerzaam’

Digitale werkplek

Het Security Service Center voert maandelijks scans uit om kwetsbaarheden op beveiligingsgebied op te sporen. Ook worden op regelmatige basis onderzoeken gedaan om te kijken of bijvoorbeeld de website, applicaties en infrastructurele diensten nog aan alle IT-eisen voldoen. Lars: ‘Naast deze operationele werkzaamheden heeft het Security Service Center vooral een adviserende rol waar het bestaande en nieuwe IT-diensten betreft die binnen het CBS worden aangeboden. Zo onderzoeken we frequent de beveiliging van de digitale werkplek van onze 2000 medewerkers. Dat is nóg belangrijker geworden sinds we vanaf medio maart 2020 door de coronapandemie massaal zijn gaan thuiswerken.’

Belang van informatiebeveiliging

Lars en zijn collega’s zijn ook betrokken op het moment dat het CBS externe audits laat uitvoeren over informatiebeveiliging. Dat gebeurt regelmatig en heeft als doel de statistiekmakers scherp te houden en – indien nodig – verbeteringen door te voeren. ‘Maar dat is slechts een klein deel van onze werkzaamheden. Het belangrijkste deel van ons werk ligt veelal bij het adviseren over diverse projecten zoals de nieuwe digitale werkplek, veilig data delen, infrastructurele componenten, Cloud Foundry, SIEM (monitoringsplatform gericht op het herkennen en alarmeren van beveiligingsincidenten), etc. De veelzijdigheid van diensten die het CBS uitvoert maakt ons werk divers en leerzaam.’ Het Security Service Center is een groeiend organisatieonderdeel. Het wordt door CBS’ers steeds vaker en sneller gevonden voor adviesvraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging.

Het CBS geeft mij volop ruimte om te groeien

Cyberaanvallen

Net als vele andere nationale en internationale organisaties heeft ook het CBS te maken met cyberaanvallen. Lars: ‘Helaas hebben ook wij te maken met hackers, die met opzet proberen in te breken op onze computers of netwerken. De ethische hackers melden het keurig aan ons als zij iets ontdekken qua informatiebeveiliging via het responsible disclosure kanaal. Wij onderzoeken dan of de melding terecht is.’ Lars bezoekt regelmatig seminars van andere kennisinstellingen, die al te maken hebben gehad met hackers die te kwader trouw bleken. ‘Van hen kunnen we veel leren.’

Dit verhaal van Lars en meer verhalen van IT’s die bij het CBS werken lees je op de website www.cbs.nl.

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon